Кількість населення у світі та Україні. Статево-віковий склад населення світу й України. Тривалість життя населення.

14 запитань
Запитання 1

Наука, яка вивчає кількість і якість населення, а також причини, які призводять до їхньої зміни, називається: 

демографією

етнографією

демагогією

варіанти відповідей

демографією

етнографією

демагогією

Запитання 2

Якому поняттю відповідає визначення: «процес постійної зміни поколінь людей, що забезпечує збереження у часі й просторі певної кількості населення»?

Відтворення населення

Демографічний вибух

Природний приріст

Демографічна криза 

варіанти відповідей

Відтворення населення

Демографічний вибух

Природний приріст

Демографічна криза 

Запитання 3

Різниця показників народжуваності та смертності – це

урбанізація

сальдо міграції

депопуляція

природний приріст

варіанти відповідей

урбанізація

сальдо міграції

депопуляція

природний приріст

Запитання 4

За часів незалежності в Україні був проведений єдиний перепис населення у: 

2014 році

2001 році

1996 році

1991 році

варіанти відповідей

2014 році

2001 році

1996 році

1991 році

Запитання 5

Укажіть фактор, що безпосередньо впливає на кількість населення країни.

розвиток промисловості

географічне положення

природний рух населення

забезпеченість природними ресурсами

варіанти відповідей

розвиток промисловості

географічне положення

природний рух населення

забезпеченість природними ресурсами

Запитання 6

Переміщення людей по території зі зміною постійного місця проживання назавжди або на певний проміжок часу, називають: 

дефляцією

депопуляцією

інфляцією

міграцією

варіанти відповідей

дефляцією

депопуляцією

інфляцією

міграцією

Запитання 7

В Україні спостерігається:

додатній приріст населення

від'ємний приріст населення

варіанти відповідей

додатній приріст населення

від'ємний приріст населення

Запитання 8

На кінець 2019 р. чисельність населення світу становить приблизно:

9,7 млрд осіб

7,7 млрд осіб

7 млрд осіб

варіанти відповідей

9,7 млрд осіб

7,7 млрд осіб

7 млрд осіб

Запитання 9

Найчисельніші країни світу:

Росія, Китай

Китай, США

Індія, Китай

варіанти відповідей

Росія, Китай

Китай, США

Індія, Китай

Запитання 10

Співвідношення чоловіків і жінок у світі характеризується:

Переважанням чоловіків

Переважанням жінок

Рівною кількістю чоловіків і жінок

варіанти відповідей

Переважанням чоловіків

Переважанням жінок

Рівною кількістю чоловіків і жінок

Запитання 11

За показниками 2019 року середня тривалість життя в Україні:

50-55 років

70-71 років

80-90 років

варіанти відповідей

50-55 років

70-71 років

80-90 років

Запитання 12

За правовим статусом, якою НЕ може бути міграція

варіанти відповідей

Легальною

Примусовою

Нелегальною

Запитання 13

Репатріація характерна для ...

варіанти відповідей

людей, які повертаються на етнічну батьківщину.

дюдей, які виїжджають з етнічної батьківщини.

людей, які нелегально повертаються на етнічну батьківщину.

Запитання 14

Для якої країни характерна така миатеао- вікова піраміда

варіанти відповідей

США

Чад

Норвегія

Італія

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест