9 липня о 18:00Вебінар: Інклюзивна освіта в середній та старшій школі

Кількість населення в світі та Україні. Чинники, що впливають на кількість населення: природний рух, міграції.

12 запитань
Запитання 1

Демографія це

варіанти відповідей

– сукупність людей, які постійно проживають на певній території. 

– наука про склад і рух населення та закономірності його розвитку.

– різке збільшення кількості населення внаслідок стрибкоподібного зростання його природного приросту.

Запитання 2

Населення це

варіанти відповідей

– різниця між показниками народжуваності і смертності.

– наука про склад і рух населення та закономірності його розвитку. 

– сукупність людей, які постійно проживають на певній території.

Запитання 3

Природний рух населення

варіанти відповідей

 – зміна кількості населення внаслідок процесів народжуваності та смертності.

- переселення населення між територіями.

– зростання частки людейпохилого віку у віковій структурі населення.

Запитання 4

Депопуляція це

варіанти відповідей

– різниця між показниками народжуваності і смертності.

– зміна кількості населення внаслідок процесів народжуваності та смертності.

– зменшення кількості населення внаслідок від’ємного природного приросту.

Запитання 5

Демографічний вибух це

варіанти відповідей

- безперервний, постійно повторюваний процес зміни поколінь через народження і смерть.

– різке збільшення кількості населення внаслідок стрибкоподібного зростання його природного приросту.

– зростання частки людей похилого віку у віковій структурі населення.

Запитання 6

Природний приріст  це

варіанти відповідей

– зміна кількості населення внаслідок процесів народжуваності та смертності.

– різниця між показниками народжуваності і смертності.

– переселення населення між територіями.

Запитання 7

Вирахуй природний приріст країни (у ос.), якщо за рік народилося 9,1 ос./тис., а померло - 15,9 ос./тис.

варіанти відповідей

25

-6,8

6,8

Запитання 8

Фізичне переміщення населення, внаслідок чого змінюється його кількістьу країні чи регіоні

варіанти відповідей

демографічна політика

природний приріст

міграція

Запитання 9

Міграційний потік за межі країни

варіанти відповідей

еміграція

іміграція

депопуляція

Запитання 10

Для України характерний ........................природний приріст населення

варіанти відповідей

додатній

від'ємний

Запитання 11

Різниця між кількістю імігрантів та емігрантів називається

варіанти відповідей

депопуляція

природний рух населення

сальдо міграцій

Запитання 12

Область України з найбільшою народжуваністю, де спостерігається додатній природний приріст населення

варіанти відповідей

Львівська

Закарпатська

Донецька

Київська

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест