18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

ККР ОЕФ 4 семестр

Додано: 14 травня 2020
Предмет:
Тест виконано: 35 разів
100 запитань
Запитання 1

В аптеці проводиться аналіз господарсько-фінансової діяльності. Вкажіть, що належить до оборотних коштів аптеки:

варіанти відповідей

Товарні запаси, дебіторська заборгованість , грошові кошти 

Фонд амортизації.

Дебіторська заборгованість, грошові кошти.

Фонд оплати праці.

Грошові кошти.

Запитання 2

Заклади та організації, а також окремі особи, які заборгували перед підприємством – це:

варіанти відповідей

Кредитори.

Інвестори.

Дебітори.

Кредитори, інвестори.

Інвестори, дебітори

Запитання 3

Ресурсами, контрольованими підприємством в результаті минулих подій, як очікується, призведе до отримання економічної вигоди в майбутньому, називають:

варіанти відповідей

Поточні зобов»язання.

Капітал.

Власний капітал.

Активи

Пасиви.

Запитання 4

Які з наведених статей не відноситься до активу?

варіанти відповідей

Будівлі, споруди.

Кредиторська заборгованість, заборгованість дебіторів.

Залишки готівки в касі.

Рахунок в банку.

Статутний капітал, кредиторська заборгованість

Запитання 5

В аптеці проводиться аналіз господарсько-фінансової діяльності. Визначити, що відноситься до оборотних коштів аптеки:

варіанти відповідей

Товарні запаси.

Фонд амортизації.

Устаткування ( вартість понад 500 грн.)

Фонд оплати праці.

Витрати аптеки.

Запитання 6

Вказати кореспондуючі рахунки при обліку нижченаведених господарських операцій. Придбання ЛРС у заготівельника:

варіанти відповідей

Дебет рахунку « Товар»

Дебет рахунку « Лікарська рослинна сировина», кредит рахунку « Каса»

Кредит рахунку « Каса»

Дебет рахунку « Лікарська рослинна сировина »

Кредит рахунку « Товар»

Запитання 7

Одержання малоцінних і швидкозношувальних предметів від постачальника:

варіанти відповідей

Дебет рахунку « Гроші в банку»

Кредит рахунку «Малоцінні і швидкозношувальні предмети»

Дебет рахунку«Малоцінні і швидкозношувальні предмети»

Кредит рахунку « Борг постачальника»

Дебет рахунку « Торгова націнка»

Запитання 8

Одержання рецептурного посуду з аптечного складу:

варіанти відповідей

Дебет рахунку « Тара»

Кредит рахунку «Тара»

Дебет рахунку « Товар», кредит рахунку « Борг постачальника»

Кредит рахунку «Товар»

Дебет рахунку « Борг постачальника»

Запитання 9

Збільшення суми товарного залишку викликає господарська операція:

варіанти відповідей

Закупівля ЛРС.

Надходження товару від постачальника

Повернення підзвітного особою боргу.

Надходження грошей з банку в касу.

Одержання малоцінних і швидкозношувальних предметів.

Запитання 10

В аптеку надійшов товар, який супроводжувався 5 документами. Який із супровідних документів на товар є основним?

варіанти відповідей

Замовлення – вимога.

Товарно-транспортна накладна.

Супровідний лист.

Пакувальна вкладка.

Рахунок до оплати.

Запитання 11

Протягом місяця аптека багаторазово одержувала товар від різних постачальників. Який із нагромаджуючих документів використовується для реєстрації отриманого аптекою товару?

варіанти відповідей

Журнал обліку рецептури.

Касова книга.

Реєстр вимог-накладних

Реєстр роздрібних оборотів.

Товарний звіт

Запитання 12

В аптеку від заготівельника надійшла ЛРС. За якими цінами ведеться її облік?

варіанти відповідей

За заготівельними ( договірними) цінами 

За оптовими цінами

За роздрібними цінами

Облік ведеться тільки в натурально-кількісному вираженні.

Облік ЛРС в аптеці не ведеться

Запитання 13

Аптека отримала ліцензію на право роздрібної реалізації лікарських засобів. Назвати операцію з відпуску товару, яка не належить до роздрібної реалізації:

варіанти відповідей

Відпуск товарів установам для подальшоготькомерційного використання.

Відпуск ГЛФ стаціонарним хворим.

Відпуск ГЛФ амбулаторним хворим

Безкоштовний відпуск хронічним хворим.

Відпуск екстемпоральних лікарських форм.

Запитання 14

Назвати облікові документи аптеки, в яких фіксується реалізація лікарських засобів за готівку:

варіанти відповідей

Вимоги ЛПЗ

Товарний звіт

Безкоштовні рецепти, вимоги ЛПЗ

Касова книга, товарний звіт

Реєстр руху грошей

Запитання 15

Вказати складові суми реалізації за безготівковим розрахунком:

варіанти відповідей

Виторг структурних підрозділів

Безрецептурний відпуск, безкоштовний відпуск

Оборот із стаціонарної рецептури

Оборот із амбулаторної рецептури

Безкоштовний відпуск, оборот із стаціонарної рецептури

Запитання 16

Завідувач аптеки при розрахунку суми реалізованої торгової націнки повинен скористатися показником:

варіанти відповідей

Рентабельності

Рівня витрат

Рівня торгової націнки

Рівня фонду заробітної плати

Індексу цін

Запитання 17

Назвіть показник, який не враховується для розрахунку суми реалізованої торгової націнки

варіанти відповідей

Сума надходження товару в роздрібних і оптових цінах

Залишок товару в роздрібних цінах на початок місяця

Залишок товару в оптових цінах на початок місяця

Сума готівки в касі аптеки

Сума реалізації товару

Запитання 18

Розхідна частина 1-го розділу місячного звіту аптеки « Реєстр руху грошових коштів» включає такі позиції:

варіанти відповідей

Здача виторгу в банк, суми за прокат.

Повернення грошей підзвітною особою

Видана заробітна плата, здача виторгу в банк, куплено ЛРС, куплено аптечний посуд за готівку.

Сума за прокат, видана заробітна плата

Куплено ЛРС, куплено аптечний посуд за готівку.

Запитання 19

Аптека готових лікарських форм успішно функціонує на фармацевтичному ринку. Вкажіть господарську операцію, яка ідентифікується як дохід аптеки:

варіанти відповідей

Виторг структурного підрозділу аптеки

Списання собівартості реалізованого товару

Надходження авансу від покупця

Нарахування на заробітну плату

Нарахування заробітної плати

Запитання 20

Що не визначається доходом аптеки?

варіанти відповідей

Дохід ( виручка) від реалізації продукції

Фінансові доходи

Інші доходи

Надзвичайні доходи

Сума передоплати продукції

Запитання 21

Аптека забезпечує нселення ГЛЗ, Вкажіть господарську операцію, яка ідентифікується як витрати аптеки:

варіанти відповідей

Списання собівартості реалізованого товару

Виторг аптеки

Авансова оплата за товар

Утримання прибуткового податку

Погашення одержаних поик.

Запитання 22

Що відображається в активі балансу як кошти в розрахунках?

варіанти відповідей

Заборгованість за товари, відрущені покупцям, але не оплачені

Видані аванси

Заборгованість із заробітної плати

Дебіторська і кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість

Запитання 23

Вибрати відповідь, у якій названі тільки пасивні статті:

варіанти відповідей

Статутний капітал, прибуток, дебіторська заборгованість

Позика, кредиторська заборгованість

Витрати майбутніх періодів, цільове фінансування

Прибуток, дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість 

Запитання 24

План рахунків бухгалтерського обліку – це:

варіанти відповідей

Класифікація загальної номенклатури снтетичних показників бухгалтерського обліку

Перелік аналітичних рахунків, які використовуються в обліку

Сукупність синтетичних рахунків

Сукупність аналітичних рахунків

Сукупність синтетичних рахунків і сукупність аналітичних рахунків

Запитання 25

Основні рахунки бухгалтерського обліку поділяють на:

варіанти відповідей

Ресурсні та операційні

Доповнюючі та контрарні

Інвентарні, грошові, розрахункові та фондові

Інвентарні, грошові

Розрахункові та фондові

Запитання 26

Відкриття рахунку – це:

варіанти відповідей

Перенесенення залишку з балансу

Відведення окремої сторінки в головній книзі

Присвоєння рахунку назви

Присвоєння шифру

Присвоєння рахунку назви та шифру

Запитання 27

Роздрібну реалізацію ЛЗ без використання реєстраторів розрахункових операцій дозволено здійснювати в:

варіанти відповідей

Аптечному пункті в лікувально-профілактичній установі

Аптечному пункті на залізничних вокзалах

Аптеці в сільській місцевості

Аптечному пункті на залізничних вокзалах і аптеці в сільській місцевості

Аптечному пункті в лікувально-профілактичній установі і аптечному пункті на залізничних вокзалах

Запитання 28

Позабалансові рахунки:

варіанти відповідей

Умовне цифрове позначення ( код) рахунку.

Перелік рахунків, що відображає всестороннє систематизоване групування необхідної інформації про господарську діяльність підприємства і визначає таку організацію бухгалтерського обліку управління, щоденного контролю в інтересах власника, органів державного управління та інших зацікавлених осіб

Спосіб поточного відображення, економічного групування і оперативного контролю засобів підприємства і господарських операцій. 

Сукупність всіх форм рахунків фірми, що відображає специфіку галузі та підприємства, а також визначає зміст аналітичного обліку і характер форми обліку, яка застосовується на підприємстві

Рахунки бухгалтерського обліку, сальдо яких не входить до бухгалтерського балансу аптеки.

Запитання 29

Аптека перейшла на спрощену систему оподаткування. Вкажіть, від сплати якого виду податку вона не звільняється:

варіанти відповідей

Податок на прибуток

Внески в пенсійний фонд ( 32%)

Прибутковий податок з громадян

Внески у фонд соціального страхування з тимчасової непрацездатності

Комунальний податок

Запитання 30

План рахунків бухгалтерського обліку:

варіанти відповідей

Умовне цифрове позначення ( код) рахунку.

Перелік рахунків, що відображає всестороннє систематизоване групування необхідної інформації про господарську діяльність підприємства і визначає таку організацію бухгалтерського обліку управління, щоденного контролю в інтересах власника, органів державного управління та інших зацікавлених осіб

Спосіб поточного відображення, економічного групування і оперативного контролю засобів підприємства і господарських операцій. 

Сукупність всіх форм рахунків фірми, що відображає специфіку галузі та підприємства, а також визначає зміст аналітичного обліку і характер форми обліку, яка застосовується на підприємстві

Рахунки бухгалтерського обліку, сальдо яких не входить до бухгалтерського балансу аптеки.

Запитання 31

Баланс поділяється на дві частини:

варіанти відповідей

Ліворуч показано актив; праворуч – зобов»язання

Ліворуч показано капітал, праворуч – зобов»язання

Ліворуч показано актив; праворуч – капітал і заборгованість

Ліворуч показано капітал, праворуч – капітал

Ліворуч показано капітал, праворуч – заборгованість

Запитання 32

В прибутковий касовий ордер відносять:

варіанти відповідей

Одержано гроші з банку, виторг аптеки, виплата заробітної плати

Видача грошей на відрядження

Здача виторгу до банку, оплата за предмети, взяті на прокат.

Виторг структурних підрозділів, повернення грошей підзвітною особою

Одержано гроші з банку, виторг аптеки, повернення грошей підзвітною особою, погашення збитків, нанесених аптеці, виторг структурних підрозділів, оплата за предмети, взяті напрокат.

Запитання 33

В видатковий касовий ордер відносять:

варіанти відповідей

Здача виторгу до банку, оплата за предмети, взяті на прокат.

Виторг структурних підрозділів, повернення грошей підзвітною особою

Одержано гроші з банку, виторг аптеки, виплата заробітної плати

Видача грошей на відрядження, виплата заробітної плати, здача виторгу до банку, виплата матеріальної допомоги

Видача грошей на відрядження

Запитання 34

За рахунок яких коштів виплачується допомога з тимчасової непрацездатності?

варіанти відповідей

За перші 5 днів за рахунок підприємства, з 6-го дня – за рахунок       фонду соціального страхування

За рахунок підприємства

За рахунок фонду соціального страхування

50 % за рахунок підприємства, 50 % за рахунок фонду соціального страхування

За перші 10 днів за рахунок підприємства, з 11-го дня – за рахунок фонду соціального страхування

Запитання 35

Допомога з тимчасової непрацездатності в розмірі 60% від середньої заробітної плати виплачується:

варіанти відповідей

Особам, що мають загальний трудовий стаж від 5 до 8 років

Особам, що мають загальний трудовий стаж до 5 років

По вагітності та пологам

Особам, що мають безперервний трудовий стаж до 8 років

Особам, що мають безперервний трудовий стаж від 5 до 8 років

Запитання 36

До обов’язкових утримань з заробітної плати громадян не відносяться:

варіанти відповідей

Внески у пенсійний фонд

Внески у фонд соціального страхування на випадок безробіття

Податок з доходів фізичних осіб

Профспілкові внески

Внески у фонд соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

Запитання 37

Розмір тарифних ставок аптечних працівників залежить від:

варіанти відповідей

Рецептури аптеки

Освіти

Групи аптеки

Стажу роботи

Товарообігу

Запитання 38

Максимальна тривалість робочого тижня для фармацевтичних працівників з приймання рецептів та відпуску лікарських засобів складає: 

варіанти відповідей

41 годину

36 годин 

40 годин

42 години

38 годин

Запитання 39

Оплата тимчасової непрацездатності в сумі 100% від середньої зарплати нараховується працівникам, які мають страховий стаж:


варіанти відповідей

До 3-х років

Понад 1 рік

Понад 8 років

До 5-ти років

Понад 2 роки

Запитання 40

Виплати за листами непрацездатності здійснюються з:

варіанти відповідей

Фонду оплати праці

Фонду соціального страхування

Фонду соціального розвитку

 Фонду розвитку підприємства

   Пенсійного фонду

Запитання 41

Вкажіть суму, яка не включається в сукупний доход при нарахуванні відпускних.

варіанти відповідей

Дивіденди

Доплата за кваліфікаційну категорію   

Плата за роботу у святкові дні   

Виплати з тимчасової непрацездатності   

Доплата за суміщення професій   

Запитання 42

Відсоток утримання податку з доходів фізичних осіб становить:

варіанти відповідей

1%

20%

0,5%

2%

15%

Запитання 43

Обов’язкові утримання із заробітної плати працівника здійснюються:

варіанти відповідей

За його згодою

Без його згоди, згідно чинного законодавства 

За розпорядженням керівника підприємства

Згідно з умовами, передбаченими колективним договором

За розпорядженням організації вищого рівня

Запитання 44

Розмір допомоги з тимчасової непрацездатності працівника при страховому стажі до 5 років становить від посадового окладу:

варіанти відповідей

50%

80%

40%

100%

60%

Запитання 45

Розрахунок виплат по заробітній платі та її виплата з каси, здійснюється на підставі:

варіанти відповідей

Платіжної відомості

Платіжного доручення

Розрахунково-платіжної відомості

Видаткового касового ордера

Прибуткового касового ордера


Запитання 46

Щорічна відпустка тривалістю 31 календарний день надається:варіанти відповідей

Працівникам, старше 18 років, що навчаються на вечірніх відділеннях вищих навчальних закладів

Працівникам, старше 18 років, що навчаються на заочних відділеннях вищих навчальних закладів

Інвалідам І-ІІ груп

Інвалідам ІІІ групи

Працівникам, віком до 18 років 

Запитання 47

Завідувач складає графік виходу на роботу провізора, який здійснює прийом рецептів і відпуск ЛЗ. Яка тривалість робочого часу в розрахунку на тиждень для даного працівника?

варіанти відповідей

36 год

38 год.

40 год

30 год

ненормований робочий час.

Запитання 48

Під час інвентаризації провізор працювала понад норму робочого часу 2 години. Вказати розмір компенсації при погодинній системі оплати праці:

варіанти відповідей

2-кратний розмір годинної ставки

1-кратний розмір годинної ставки

1,5- кратний розмір годинної ставки

2.5-кратний розмір годинної ставки

Не належиться

Запитання 49

Фармацевт аптеки працював у святковий і відпрацьований час входив в норму робочого часу цього місяця. Який порядок доплати необхідно використовувати в даному випадку?

варіанти відповідей

За одинарними розцінками

За подвійними розцінками

У загальному порядку, як звичайний день

У розмірі одноденної ставки понад оклад

У подвійному розмірі одноденної ставки понад оклад

Запитання 50

Вкажіть випадок, коли допомога з тимчасової непрацездатності виплачується в розмірі 100%:

варіанти відповідей

По вагітності й пологах

Особам, що мають загальний виробничий стаж від 5 до 8 років

Особам, що мають загальний виробничий стаж до 5 років

Особам, що мають безперервний виробничий стаж до 8 років

Особам, що мають безперервний виробничий стаж від 5 до 8 років

Запитання 51

Наприкінці місяця працівник аптеки представив до оплати лист непрацездатності, розрахунок середньомісячного заробітку буде проведений виходячи з заробітку й кількості робочих днів:

варіанти відповідей

12 місяців, що передують хворобі

6 місяців, що передують місяцю, в якому працівник хворів.

Місяця, у якому працівник хворів

2 місяців, що передують місяцю, в якому працівник хворів.

3 місяців, що передують хворобі

Запитання 52

Вид соціальної виплати, яка здійснюється за рахунок коштів фонду соціального страхування:

варіанти відповідей

Допомога по безробіттю

Допомога по вагітності і пологах

Одноразова допомога при народженні дитини

Допомога по догляду за дитиною до 3-х років

Одноразова допомога при народженні дитини , допомога по догляду за дитиною до 3-х років

Запитання 53

Одним із видів соціального страхування є допомога з тимчасової непрацездатності працівникам у звязку з доглядом за хворою дитиною. Який граничний вік дитини для отримання вказаної соціальної допомоги?

варіанти відповідей

15 років

14 років

16 років

10 років

12 років

Запитання 54

Листок непрацездатності є підставою для розрахунку величини допомога застрахованій особі. Хто з медичних працівників не має права видати листок непрацездатності?

варіанти відповідей

Приватні лікарі

Лікарі лікуючі державних і комунальних закладів охорони здоров»я

Лікуючі лікарі протезно-ортопедичних стаціонарів

Лікарі туберкульозних диспансерів

Фельдшер у місцевостях, де відсутній лікар

Запитання 55

Спеціалісти відділу збуту фармацевтичної фірми часто виїжджають у службові відрядження. Який граничний термін перебування працівника в одному службовому відрядженні?

варіанти відповідей

Не може перевищувати 45 календарних днів.

Не може перевищувати 30 календарних днів

Не може перевищувати 5 календарних днів

Не може перевищувати 60 календарних днів

Граничний термін не встановлено

Запитання 56

Провізод аптеки перебував у службовому відрядженні. Який термін подання звіту про використання отриманих на службове відрядження грошей?

варіанти відповідей

10 робочих днів після повернення з відрядження

4 робочих днів після повернення з відрядження

3 робочих дні після повернення з відрядження

Тиждень після повернння з відрядження

Термін не встановлено

Запитання 57

Документація, що подається в інвентаризаційну комісію на початок інвентаризації:

варіанти відповідей

Інвентаризаційні описи, перелік інвентаризаційних описів, товарний звіт 

Розписка, товарний звіт, інвентаризаційні описи, акт на непридатні товари

Товарний звіт, акт результатів інвентаризації, інвентаризаційні описи

Розписка, акт результатів інвентаризації, товарний звіт

Розписка матеріально відповідальних осіб, товарний звіт

Запитання 58

Норми природних втрат не передбачені для:

варіанти відповідей

Медикаментів, витрачених на виготовлення екстемпоральних лікарських засобів

Отруйних речовин, витрачених на виготовлення екстемпоральних лікарських засобів

Лікарських засобів, витрачених на виготовлення внутрьошноаптечної заготовки 

Готових лікарських засобів

Вати гігроскопічної, що розфасована в аптеці

Запитання 59

Метод амортизації при якому амортизаційна вартість об’єкта списується рівномірно, називається:

варіанти відповідей

Кумулятивним

Зменшенням залишкової вартості

Виробничий

Прямолінійний

Прискореного зменшення залишкової вартості  

Запитання 60

Інвентаризацію порошку фенобарбіталу проводять:

варіанти відповідей

Щомісячно

Раз в півроку

Раз на рік

Щоквартально

Щоденно

Запитання 61

Результати інвентаризації повинні бути відображені:

варіанти відповідей

У реєстрі роздрібних оборотів

У касовій книзі

В акті результатів інвентаризації 

В річному звіті

В балансі

Запитання 62

Який з накопичувальних документів використовується для реєстрації отриманого аптекою товару?   

варіанти відповідей

Товарний звіт

Реєстр вимог накладних.   

 Журнал обліку рецептури

 Реєстр роздрібних оборотів

Прибутково-видаткова накладна.  

Запитання 63

Планова інвентаризація проводиться:

варіанти відповідей

Не менше 2 разів на рік 

2 рази на рік

Не проводиться

1 раз на рік

За вимогою керівника

Запитання 64

Кожне перевірене при інвентаризації найменування товару та його кількість записують до:

варіанти відповідей

Інвентаризаційного опису 

Порівняльної відомості

Акту інвентаризації

Товарного звіту

Контрольної відомості

Запитання 65

У випадку псування товару внаслідок стихійного лиха проводять інвентаризацію:

варіанти відповідей

Позапланову 

Місячну

Планову

Квартальну

Річну

Запитання 66

Звіт про рух тари відображається у:

варіанти відповідей

Касовій книзі

Прибутковому ордері

Видатковому ордері

Журналі обліку руху тари і товарному звіті аптеки 

Квитанції

Запитання 67

Обсяг роздрібної реалізації за звітний період відображається в:

варіанти відповідей

Товарному звіті (прибуток)

Журналі обліку оптової реалізації

Рецептурному журналі

Товарному звіті (видаток)

Приймальній квитанції

Запитання 68

За якими цінами буде проведено списання товару, якщо виявлена під час інвентаризації недостача знаходиться в межах норми природних втрат? 

варіанти відповідей

Роздрібними  

Оптовими

Контрактними 

Заготівельними  

Договірними

Запитання 69

Який період установлений для складання підсумкової фінансової звітності підприємства згідно з законодавством?

варіанти відповідей

Квартал

Місяць

Календарний рік

Декада

Тиждень

Запитання 70

Інвентаризація повинна бути проведена у термін,що не перевищує :

варіанти відповідей

1 день 

1 тижня

5- ти днів

3-х днів

10 днів

Запитання 71

Норма природних витрат для отруйних і наркотичних лікарських засобів при індивідуальному виготовленні ліків:

варіанти відповідей

0,95%

0,4%

0,7%

1,5%

0,5%

Запитання 72

Вкажіть норму природної втрати для спирту етилового відпущеного в масі “ангро”.


варіанти відповідей

1,9%  

1,7%

2,15%  

0,95%  

0,65%

Запитання 73

Норма природної втрати в рецепурно-виробничому відділі аптеки залежить від:

варіанти відповідей

Наявності в аптеці самостійного відділу ГЛФ

Кількості працівників відділу

Суми реалізації з екстемпоральних лікарських форм, товарного запасу аптеки

Товарного запасу аптеки

Наявності в аптеці самостійного віділу запасів

Запитання 74

Розмір нарахованої природної втрати в аптеках залежить від:

варіанти відповідей

Величини товарного запасу

Суми реалізації з екстемпоральної рецептури

Суми реалізації готових лікарських форм

Вартості внутрішньоаптечної заготовки, суми реалізації з екстемпоральної рецептури

Суми безрецептурного відпуску

Запитання 75

Які дії інвентаризаційної комісії, якщо під час проведення інвентаризації було виявлено надлишки товару?

варіанти відповідей

Надлишки оприбутковуються

Підлягають знищенню

Передаються вищестоячій організації

Підлягаютьнегайній реалізації

Списуються

Запитання 76

Який документ є підставою для відображення в обліку розбіжностей, виявлених при інвентаризації:  

варіанти відповідей

Інвентаризаційний опис  

Контрольна відомість

Комерційний акт

Видаткова накладна

Акт результатів інвентаризації

Запитання 77

Вкажіть операцію, яка повинна бути відображена у прибутковій частині товарного звіту 

варіанти відповідей

Надходження грошей від дебіторів 

Вартість води очищеної при реалізації лікарських форм індивідуального виготовлення

Виторг аптеки   

Виторг аптечного пункту   

Повернення товару постачальнику   

Запитання 78

Які матеріальні цінності відносяться до обігових засобів:

варіанти відповідей

Основні засоби

Товар, грошові кошти та нематеріальні активи

Товар, грошові кошти 

Обладнання

Витрати обігу

Запитання 79

Рух грошових коштів обліковується в касовій книзі:

варіанти відповідей

Щомісячно

Щоквартально

Щоденно 

Щотижня

В кінці року

Запитання 80

Товарний звіт структурних підрозділів відображає:

варіанти відповідей

Прибуток товару


Прибуток та витрати товару

Прибуток, витрати і залишок товару 

Витрати товару

Прибуток грошових коштів

Запитання 81

Назвіть облікові документи аптеки, в яких фіксується реалізація лікарських засобів за готівку:

варіанти відповідей

Відомість по особових рахунках, касова книга.

Товарний звіт, касова книга.

Безкоштовні рецепти

Касова книга.

Вимоги ЛПЗ, безкоштовні рецепти.

Запитання 82

Вкажіть на складові суми реалізації за безготівковим розрахунком:

варіанти відповідей

Виторг структурних підрозділів

Оборот з апмбулаторної рецептури , оборот із стаціонарної рецептури .

Оборот із стаціонарної рецептури, безкоштовний відпуск.

Безрецептурний відпуск, безкоштовний відпуск

Безкоштовний відпуск.

Запитання 83

Які виробничі операції зменшують товарний залишок аптеки:

варіанти відповідей

Переведення тари в товар.

Видача грошей під звіт, повернення товару на склад.

Повернення товару на склад.

Переведення ЛРС у товар, переведення тари в товар

Уцінка з фасувальних робіт, повернення товару на склад

Запитання 84

Назвіть облікові документи аптеки, в яких фіксується реалізація ЛЗ за безготівковим розрахунком:

варіанти відповідей

Відомість по особових рахунках.

Реєстр роздрібних оборотів, касова книга.

Безкоштовні рецепти, вимоги ЛПЗ, відомість по особових рахунках .

Касова книга.

Вимоги ЛПЗ

Запитання 85

При проведенні інвентаризації в аптеці виявлена недостача товарів . Указати показник, який використовується дл розрахунку норми природної втрати:

варіанти відповідей

Кількість екстемпоральних ліків, виготовлених за міжінвентаризаційний період

Вартість медикаментів, використаних для екстемпоральних ліків за міжінвентаризаційний період

Загальний товарообіг аптеки за міжінвентаризаційний період

Сума товарних залишків на початок місяця

Сума товарних залишків на кінець місяця

Запитання 86

Спеціалізація оптових фармацевтичних підприємств, як організаційна форма їх збутової політики, здійснюється за такими напрмямами:

варіанти відповідей

За специфікою покупців, за характером групи хворих, які обслуговуються.

За специфікою суб»єктів постачання, за специфікою переважного збуту окремих груп лікарських засобів, за специфікою покупців.

За специфікою збутової діяльності, за характером групи хворих, які обслуговуються

За специфікою додаткових функцій, за характером групи хворих, які обслуговуються

За специфікою покупців

Запитання 87

Уповноважена особа аптечного складу з вхідного контролю перевіряє відповідність одержаних лікарських засобів супровідним документам щодо:

варіанти відповідей

Виробництва, дозування.

Кількості, назви лікарського засобу.

Посередника, номерів серій, ціни

Якісного та кількісного вмісту, ціни, посередника.

Виробництва, дозування, кількості, назви лікарського засобу, номерів серій, реєстраційного статусу.

Запитання 88

Кожне перевірене при інвентаризації найменування товару та його кількість записують до:

варіанти відповідей

Інвентаризаційного опису 

Порівняльної відомості

Акту інвентаризації

Товарного звіту

Контрольної відомості

Запитання 89

Як називається метод бухгалтерського обліку, де відбувається процес первірки фактичної наявності господарських засобів і порівняних даних з даними обліку:

варіанти відповідей

Оцінка.

Інвентаризація

Калькуляція

Звітність

Балансове узагальнення

Запитання 90

Аптечному складу виробником відпущений бактерійний препарат Біфідум-бактерин пор. 5 доз N 10. Який повинен бути мінімальний залишковий термін придатності препарату?

варіанти відповідей

Не менше 40%.


Не менше 50%.


Не менше 60%.


Не менше 70%.


Не менше 80%.


Запитання 91

Відпуск з аптечного складу наркотичних і психотропних лікарських засобів, прекурсорів списку N 1 здійснюється працівнику аптеки:

варіанти відповідей

За виписаним йому окремим дорученням типової форми – 2, за наявності копій наказу про призначення його відповідальною особою аптеки за роботу з зазначеними речовинами.

За наявності довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду.

За наявності його диплома про фармацевтичну освіту.

За наявності його паспорта.

За наявності копій наказу про призначення його відповідальною особою аптеки за роботу з зазначеними речовинами.

Запитання 92

Групова тара ЛЗ, зовнішня та внутрішня упаковка, маркування, листок- вкладка, зовнішній вигляд без розкриття упаковки перевіряються на:

варіанти відповідей

Агрегатний стан, дозування, колір, запах, наявність пошкоджень.

Однорідність, цілісність.

Якість пакувальних матеріалів.

Запах, однорідність, цілісність

Наявність пошкоджень, однорідність, цілісність, якість пакувальних матеріалів.

Запитання 93

Із якого відділу буде проводитися відпуск лікарських препаратів: Промедол – 10 уп., Феназепам – 20 уп.:

варіанти відповідей

Із відділу експедиції

Із відділу отрут 

Із оперативного відділу

Із відділу комплектації

Із приймального відділу

Запитання 94

За якими цінами оприбутковують товари, що надходять до аптек від аптечної бази (складу):

варіанти відповідей

Оптовими та роздрібними

Оптовими

Роздрібними

Виробника та роздрібними

Цінами посередника та роздрібними

Запитання 95

Приймальний акт при надходженні товару на склад матеріально-відповідальною особою оформляється в:

варіанти відповідей

3 екземплярах

4 екземплярах

2 екземплярах 

1 екземплярі

5 екземплярах

Запитання 96

Для замовлення на аптечному складі наркотичних, психотропних засобів, прекурсорів списку №1 оформляють:

варіанти відповідей

Вимогу-накладну

Витратну накладну

Вимогу-замовлення

Рахунок

Рахунок-фактуру

Запитання 97

Препарат «Корвалол» відпускається з аптечного складу з залишковим терміном придатності:

варіанти відповідей

50%

40%

60%

30%

80%

Запитання 98

Який відділ безпосередньо приймає товарно-матеріальні цінності, що надійшли на склад?  

варіанти відповідей

Приймальний відділ

Відділ експедиції  

Відділ комплектації  

Відділ зберігання  

Оперативний відділ

Запитання 99

Аптечний склад повинен мати наступні обов’язкові відділи (сектори):

варіанти відповідей

Відділ маркетингу, транспортний відділ, відділ експедиції

Приймальний відділ, товарні відділи, відділ експедиції

Відділ отрут, відділ тари, відділ експедиції

Оперативні відділи, відділ маркетингу, відділ глз

Транспортний відділ, товарні відділи, відділ експедиції

Запитання 100

Яка повинна бути мінімальна площа аптечного складу:

варіанти відповідей

250 м2

50 м2

100 м2

40 м2

150 м2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест