24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Класичні методи генетичних досліджень.

Додано: 7 лютого
Предмет: Біологія, 9 клас
10 запитань
Запитання 1

Хто відкрив закономірності спадкової мінливості: 

варіанти відповідей

Ч. Дарвін

Г. Мендель

Т. Морган

У. Бетсон

Запитання 2

Стан, за якого алельні гени однакові (АА або аа), називають...

варіанти відповідей

гетерозиготним

гомозиготним

гемізиготним

гомогаметним 

Запитання 3

Сукупність усіх зовнішніх ознак організму це

варіанти відповідей

Генотип

Фенотип

Гомозигота

Гетерозигота

Запитання 4

Алельні гени це гени, які

варіанти відповідей

Розміщені в гомологічних хромосомах

Розміщені в негомологічних хромосомах

Несуть  альтернативні стани тієї самої ознаки. 

Несуть  альтернативні стани різних ознак 

Запитання 5

Один із можливих станів гена

варіанти відповідей

алель

ген

екзон

інтрон

Запитання 6

Здатність організмів зберігати й передавати спадкову інформацію наступним поколінням називається

варіанти відповідей

мінливістю

спадковістю

схрещування

Запитання 7

Предметом досліджень генетики є:


варіанти відповідей

спадковість

мінливість

спадковість і мінливість

фенотп і генотип

Запитання 8

Ділянка ДНК, що кодує РНК, з нею і білок 

варіанти відповідей

каріотип

генотип

геном

ген

Запитання 9

До складу ДНК не входить нуклеотид

варіанти відповідей

Аденін

Гуанін

Урацил

Тимін

Цитозин

Запитання 10

ДНК-спіраль подвоюється за принципом

варіанти відповідей

сплайсінгу

комплементарності

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест