23 червня о 18:00Вебінар: Практика реалізації проєктів та відеопроєктів у НУШ

КЛІТИНА

Додано: 28 квітня 2020
Предмет: Біологія
Тест виконано: 14 разів
10 запитань
Запитання 1

Яку функцію виконує органела рослинної клітини, позначена літерою Х?

варіанти відповідей

фотоліз води

терморегуляцію

здійснення фототаксисів

осморегуляцію

Запитання 2

Яку складову клітини спірогіри на рисунку позначено літерою Х?

варіанти відповідей

хлоропласт

вакуолю

ядро

цитоплазму

Запитання 3

Клітини рослин відрізняються від тваринних клітин наявністю певних компонентів. Якими цифрами позначено компоненти, що є лише в рослинних клітинах?

варіанти відповідей

1, 3

1, 5

2, 4

3, 5

Запитання 4

Якою цифрою на рисунку позначено жалку клітину гідри прісноводної.

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 5

На рисунку зображено компоненти плазматичної мембрани. Якою буквою позначено компонент, який використовує АТФ для транспортування йонів Na+?

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 6

Клітину якого організму зображено на рисунку?

варіанти відповідей

тварини

гриба

рослини

бактерії

Запитання 7

Клітину якого організму зображено на рисунку?

варіанти відповідей

тварини

гриба

бактерії

рослини

Запитання 8

Яку функцію викону. органела зображеня на малюнку?

варіанти відповідей

синтез білків

синтез АТФ

 регуляція внутрішньо-клітинного тиску

дозрівання, розподіл і транспортування синтезованих речовин

здійснення фотосинтезу

Запитання 9

На рисунку зображено один з механізмів транспортування речовин плазматичною мембраною. Який процес забезпечено в такий спосіб?

варіанти відповідей

вивільнення синтезованих клітиною гормонів

дифузію кисню

підтримання концентрації йонів Натрію в клітині

поглинання рідини з навколишнього середовища

Запитання 10

Установіть відповідність між органелою, зображеною на рисунку і функцією, яку вона виконує.

варіанти відповідей

регуляція внутрішньо-клітинного тиску

здійснення фотосинтезу

синтез АТФ

синтез білків

дозрівання, розподіл і транспортування синтезованих речовин

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест