Клітини і тканини

Додано: 16 вересня 2020
Предмет: Біологія, 8 клас
Тест виконано: 149 разів
12 запитань
Запитання 1

Укажіть ознаку, за якою людина подібна до бактерій, рослин, грибів й тварин ?

варіанти відповідей

активний рух

клітинна будова

гетеротрофне живлення

середовище існування

Запитання 2

Яка система здійснює транспорт речовин у тілі шимпанзе і людини ?

варіанти відповідей

дихальна

кровоносна

видільна

ендокринна

Запитання 3

Здійснює зв’язок організму з середовищем; забезпечує взаємодію органів та систем і їх регуляцію.

варіанти відповідей

М'язова тканина

  

Сполучна тканина

  

Нервова тканина

  Епітеліальна тканина

Запитання 4

До сполучних тканин відносяться (кілька варіантів відповіді)

варіанти відповідей

Кров і лімфа

  

Жирова тканина

 

 М'язова тканина

  

Хрящова тканина

  

Епітеліальна тканина

Запитання 5

Система органів, призначена для переробки і отримання з їжі поживних речовин, всмоктування їх в кров і виділення з організму неперетравлених залишків.

варіанти відповідей

Видільна

 

 Дихальна

  

Травна

  

Серцево-судинна

Запитання 6

Складовою нервової тканини є міжклітинна речовина - нейроглія та нервова клітина -

варіанти відповідей

протон

нейрон

нейтрон

атом

Запитання 7

Частина тіла, що має певну форму і будову, займає певне положення, виконує одну або декілька фізіологічних функцій - це

варіанти відповідей

тканина

орган

система

клітина

Запитання 8

Скільки розрізняють основних сенсорних систем

варіанти відповідей

3

5

7

9

Запитання 9

Органели овальної або видовженої форми, у яких запасається енергія, яка потрібна для всіх життєвих процесів

варіанти відповідей

мітохондрії

лізосоми

ядро

рибосоми

Запитання 10

Яка мережа канальців і порожнин пронизує всю клітину й виконує функцію транспорту речовин з однієї частини клітини до іншої?

варіанти відповідей

комплекс Гольжі

лісосоми

клітинний центр

ендоплазматична сітка

Запитання 11

Для якої тканини, окрім сполучної, властива висока здатність до регенерації (відновлення)?

варіанти відповідей

епітеліальна

м'язова

нервова

Запитання 12

Внутрішнє середовище клітини-це

варіанти відповідей

мембрана

цитоплазма

ендоплазматична сітка

тканина

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест