Клітини та тканини тварин 2 варіант

Додано: 22 вересня 2020
Предмет: Біологія, 7 клас
Тест виконано: 7 разів
26 запитань
Запитання 1

Біологія – це наука, що вивчає:

варіанти відповідей

мінерали;

живі істоти;

хімічний склад води;

газовий склад повітря.

Запитання 2

   Розвиток – це

варіанти відповідей

Поступове збільшення розмірів організму

Зміни у будові організму та його частин

 Здатність організмів реагувати на зміни умов середовища

Здатність організмів відтворювати собі подібних називається

  Надходження в організм і засвоєння ним поживних речовин

Запитання 3

Які організми утворюють кисень, необхідний для дихання?

варіанти відповідей

Віруси 

Тварини

Рослини

Гриби

Запитання 4

   Укажіть процес, пов’язаний зі здатністю організмів переходити зі стану спокою в активний стан у відповідь на дію певного чинника

варіанти відповідей

рух

подразливість

розвиток

ріст

Запитання 5

Укажіть ознаку, за якою тварини подібні до бактерій, рослин, грибів ?

варіанти відповідей

активний рух

клітинна будова

гетеротрофне живлення

Запитання 6

Система органів, призначена для переробки і отримання з їжі поживних речовин, всмоктування їх в кров і виділення з організму неперетравлених залишків.

варіанти відповідей

Видільна

 

 Дихальна

  

Травна

  

Серцево-судинна

Запитання 7

Укажіть основну функцію, яку виконує кровоносна система

варіанти відповідей

транспортна

секреторна

рефлекторна

видільна

Запитання 8

Укажіть фізіологічну систему, яка об'єднує всі інші системи та узгоджує їхню діяльність

варіанти відповідей

Нервова

Статева

Дихальна

Опорно-рухова

Запитання 9

Виберіть органи, які належать до дихальної системи

варіанти відповідей

Легені

Печінка

Бронхи

Трахея

Гортань

Селезінка

Запитання 10

Наука яка вивчає тканини - це:

варіанти відповідей

цитологія

зоологія

гістологія

анатомія

Запитання 11

Особливостям епітеліальної тканини є:

варіанти відповідей

Майже не містить міжклітинної речовини

 Має велику кількість міжклітинної речовини

Вкриває поверхню тіла та вистилає порожнини органів

 Утворює скелет і м"язи

Виконує захисну і секреторну функції

Виконує функцію транспорту речовин

Запитання 12

Наука, що вивчає будову клітин це...

варіанти відповідей

Анатомія

Гістологія

Цитологія

Фізіологія

Запитання 13

Накопичення енергії у вигляді молекул АТФ відбувається в ...

варіанти відповідей

Рибосомах

Лізосомах

Мітохондріях

Ядрі

Запитання 14

Забезпечують синтез білків в клітині ...

варіанти відповідей

мітохондрії

комплекс Гольджі

рибосоми

лізосоми

Запитання 15

Виберіть органи, які належать до кровоносної системи

варіанти відповідей

серце

шлунок

легені

артерії

нирки

капіляри

Запитання 16

Здійснює зв’язок організму з середовищем; забезпечує взаємодію органів та систем і їх регуляцію.

варіанти відповідей

М'язова тканина

  

Сполучна тканина

  

Нервова тканина

  Епітеліальна тканина

Запитання 17

Назвіть тканину, клітини якої здатні до скорочення

варіанти відповідей

сполучна

епітеліальна

м"язова

нервова

Запитання 18

Виберіть тканину, основними функціями якої є запасання поживних речовин, зберігання метаболічної води та теплоїзоляція

варіанти відповідей

нервова

непосмугована м'язова

жирова

щільна невпорядкована

Запитання 19

Яку функцію виконує в клітині ядро?

варіанти відповідей

транспорт речовин

збереження і передача спадкової інформації

захисну

енергетичну

Запитання 20

До якої тканини належить кров?

варіанти відповідей

тканини внутрішнього середовища

епітеліальної

нервової

м'язової

Запитання 21

Виберіть тканини організму тварини:

варіанти відповідей

епітеліальна

меристема

м'язова

паренхіма

провідна

сполучна

Запитання 22

Вкажіть функцію нервової тканини

варіанти відповідей

захисна

опорна

енергетична

регулює функції всього організму

Запитання 23

частина тіла яка займає певне положення та виконує певні функції

варіанти відповідей

орган

клітина

система органів

організм

тканина

Запитання 24

За якою ознакою рослини відрізняються від тварин?

варіанти відповідей

утворюють органічні речовини з неорганічних

дають потомство,

живляться готовими органічними речовинами

реагують на подразнення

Запитання 25

Укажіть найменшу складову організму тварини.

варіанти відповідей

орган

листок 

квітка

клітина

Запитання 26

Виберіть організми які здатні до автотрофного живлення

варіанти відповідей

тварини

рослини

гриби

бактерії

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест