КНИГА 4 "Світанок"

Додано: 28 грудня 2020
Предмет:
Тест виконано: 9 разів
17 запитань
Запитання 1

Простір, у якому згорають пари і гази, називається:


варіанти відповідей

полум'ям


продуктами горіння


зоною горінням


тлінням

Запитання 2

Виберіть цифру зони полум'я, в якій температура найвища.


варіанти відповідей

зона 1

зона 2

зона 3

Запитання 3

В результаті горіння утворюється чорний густий дим. Вказати, яка речовина тут утворюється в найбільшій кількості.


варіанти відповідей

чадний газ

сажа

продукти піролізу

вуглекислий газ

Запитання 4

Виберіть правильне рівняння реакції горіння дихлоретану:варіанти відповідей

С2Н4Сl2 + 2,5О2 + 2,5 × 3,76 N2 = 2СО2 + Н2О + 2НСl + 2,5 × 3,76 N2


С2Н4Сl2 + 2,5О2 + 2,5 × 3,76 N2 = 3СО2 + 2Н2О + 2НСl + 2,5 × 3,76 N2


С2Н4Сl2 + 2,5О2 + 2,5 × 3,76 N2 = СО2 + Н2О + 4НСl + 2,5 × 3,76 N2


С2Н4Сl2 + 2,5О2 + 3,5 × 3,76 N2 = 2СО2 + Н2О + 2НСl + 3,5 × 3,76 N2


Запитання 5

В даній формулі Vо означає:

варіанти відповідей

об'єм повітря при заданих тиску і температури


об'єм повітря, що необхідний для згоряння


стандартний об'єм, що складає 22,4 моль


об'єм продуктів горіння


Запитання 6

Вкажіть як більш доцільніше називати ділянку полум'я задану на рисунку


варіанти відповідей

зона полум'я


фронт полум'я

ділянка полум'я

факел

Запитання 7

Про який продукт горіння йде мова: “тонкодисперсна аморфна речовина, продукт неповного горіння, яка осаджується під час горіння органічної речовини чи матеріалу і (або) після його припинення”:


варіанти відповідей

попіл

шлак

жужіль

сажа

Запитання 8

Про який продукт горіння йде мова: “твердий дисперсний неорганічний залишок, який утворюється в результаті повного згоряння органічної речовини або матеріалу”:


варіанти відповідей

попіл

сажа

жужіль

шлак

Запитання 9

Який продукт неповного згоряння називають “тихим вбивцею”?


варіанти відповідей

вуглекислий газ

чадний газ

сажа

амоніак

Запитання 10

Та максимальна температура, до якої в процесі горіння нагріваються продукти горіння, включаючи азот називається:


варіанти відповідей

температура самонагрівання;


температура горіння;


температура самоспалахування;


температура самозаймання.


Запитання 11

Колір нагрітих тіл

Температура тіла, оС

Червоний ледве видимий 550

Темно-червоний 770


Вишнево-червоний 900


Жовтогарячий 1100


? 1400

Звідси, який колір матиме тіло (?), якщо його температура буде більшою 1400 оС?

варіанти відповідей

білий

жовтий

бордовий

чорний

Запитання 12

Нижня концентраційна межа поширення полум'я (НКМПП) має розмірність:


варіанти відповідей

% об

мг/м3

моль/м3

кДж

Запитання 13

Властивість переходу рідин в пару з вільної поверхні при температурах нижче температури кипіння (tкип) називається:


варіанти відповідей

сублімація

кипіння

випаровування

конденсація

Запитання 14

Найнижча температура (в умовах спеціальних досліджень) речовини при якій над її поверхнею утворюються пари і гази, які здатні викликати спалах у повітрі від джерела запалення, але швидкість утворення їх ще недостатня для стійкого горіння називається:


варіанти відповідей

температура кипіння

температура спалаху

температура самозаймання

температура горіння

Запитання 15

Коефіцієнт горючості (К) розраховується за формулою:


варіанти відповідей

К = 4 “С”+ 4“S” + “H” + “N” – 2 “О” – 2 “Cl” – 3 “F” – 5 “Br”;

К = 2 “С”+ 2“S” + “H” + “N” – 2“О” – 2“Cl” – 3“F” – 5“Br”;


К = 3 “С”+ 3“S” + “H” + “N” – 2 “О” – 2 “Cl” – 3 “F” – 5 “Br”;


К = 5 “С”+ 5“S” + “H” + “N” – 2 “О” – 2 “Cl” – 3 “F” – 5 “Br”.


Запитання 16

Температура 27 0С в системі СІ в Кельвінах (К) відповідає значенню:


варіанти відповідей

273

295

300

310

Запитання 17

Для горючої рідини С6Н12 за наведеним алгоритмом розрахуйте наступні показники пожежної небезпеки, якщо відомі такі дані: tкип = 81 0С, Р = 104000 Па, для НКМПП а = 8,084; b = 4,679, для ВКМПП

при βо2 ≤ 7,5

а = 1,550;

b = 0,560

при βо2 > 7,5

а = 0,768;

b = 6,554

Розрахуйте НКМПП та ВКМПП.


варіанти відповідей

1,29 % та 7,42 %;

3,34 % та 32.4 %;


2,19 % та 24,1%


немає рішення.


Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест