18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Коло

Додано: 15 квітня
Предмет: Геометрія, 7 клас
Тест виконано: 47 разів
8 запитань
Запитання 1

Якщо деяка пряма є дотичною до кола, то вона...

варіанти відповідей

ділить коло на два рівні півкола

має лише дві спільні точки з колом

паралельна радіусу, проведеному в точку дотику

перпендикулярна до радіуса, проведеного в точку дотику

Запитання 2

Укажіть правильне твердження

варіанти відповідей

Центр кола, вписаного у трикутник, є точкою перетину серединних перпендикулярів до його сторін.

Центр кола, описаного навколо трикутника, є точкою перетину його висот.

Центр кола, описаного навколо трикутника, є точкою перетину його медіан.

Центр кола, вписаного у трикутник, є точкою перетину його бісектрис.

Запитання 3

Навколо трикутника ABC описане коло з центром в точці O1 і радіусом R. У трикутник ABC вписане коло з центром в точці O2 і радіусом r. Укажіть правильну рівність.

варіанти відповідей

r=AC

R=AB

R=O1B

r=O2C

Запитання 4

Два кола радіусів 2 см і 3 см дотикаються одне до одного. Знайдіть відстань між центрами цих кіл.

варіанти відповідей

2,5 см

1 см

5 см

1 см або 5 см

Запитання 5

На рисунку точка М — середина хорди АВ кола з центром у точці O. Знайдіть кут ОВА, якщо ∠AOM=40°.

варіанти відповідей

80°

90°

50°

40°

Запитання 6

На рисунку точка О — центр кола. Знайдіть кут ABO, якщо кут COD дорівнює 120°.

варіанти відповідей

300

600

1200

800

Запитання 7

У колі з центром O проведено дві рівні хорди AB і CD; ∠AOB=60°. Знайдіть кут COD.

варіанти відповідей

1200

300

600

1500

Запитання 8

Точка дотику вписаного в рівнобедрений трикутник ABC кола ділить його бічну сторону на відрізки, різниця яких дорівнює 3 см (більший відрізок прилеглий до кута при вершині). Знайдіть бічну сторону цього трикутника, якщо його периметр дорівнює 36 см.

варіанти відповідей

13 см

10 см

5 см

8 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест