Коло. Дотична до кола.

Додано: 29 березня
Предмет: Геометрія, 7 клас
Тест виконано: 93 рази
16 запитань
Запитання 1

Діаметр дорівнює 6 см. Чому дорівнює радіус цього кола?

варіанти відповідей

4

7

12

3

Запитання 2

Радіус кола 4 см. Чому дорівнює діаметр кола ?

варіанти відповідей

4 см

8 см

16 см

2 см

Запитання 3

Геометричну фігуру, що складається із всіх точок площини, рівновіддалених від даної точки, називають...

варіанти відповідей

Кругом

Трикутником

Колом

Правильної відповіді не надано

Запитання 4

Частина площини, обмежена колом, разом із самим колом називають...

варіанти відповідей

Кругом

Діаметром

Хордою

Колом

Запитання 5

Найбільшою хордою є...

варіанти відповідей

Центр кола

Радіус кола

Діаметр кола

Правильної відповіді не надано

Запитання 6

Чи правильне твердження :

Одну й ту саму фігуру можна назвати колом або кругом.

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 7

Чи правильне твердження :

Радіус і діаметр кола можуть мати однакові довжини?

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 8

Радіус кола - це відрізок, що сполучає...

варіанти відповідей

Три точки, що належать колу

 Дві довільні точки кола

 Дві точки кола і проходить через його центр

Центр кола і його довільну точку

Запитання 9

Хорда - це відрізок, який сполучає

варіанти відповідей

Дві довільні точки кола і обов′язково проходить через центр кола

Дві довільні точки кола

Центр кола і довільну точку кола

 Дві точки поза колом та не перетинає його

Запитання 10

Діаметр - це хорда, яка проходить через

варіанти відповідей

 Кінці будь-яких двох радіусів кола

Центр кола

 Дві довільні точки кола

 Через середину радіуса кола

Запитання 11

На даному рисунку хордами є ...

варіанти відповідей

AB i CO

AO i CD

AB i CD

AO i DO

Запитання 12

На даному рисунку діаметром є ...

варіанти відповідей

AO

AB

BO

BC

Запитання 13

До кола радіусом 5 см проведено дотичну. Чому дорівнює відстань від центра кола до цієї дотичної?

варіанти відповідей

5 см

15 см

2 см

10 см

Запитання 14

АВ- дотична до кола, кут АОВ дорівнює 50⁰. Знайти кут АВО.

варіанти відповідей

30⁰

50⁰

40⁰

35⁰

Запитання 15

Яке взаємне розташування дотичної до кола і радіуса, проведеного в точку дотику

варіанти відповідей

перпендикулярні

перетинаються, але не перпендикулярні

паралельні

не паралельні і не перетинаються

Запитання 16

Пряма, що має з колом тільки одну спільну точку, називається

варіанти відповідей

Січною

Перпендикулярною

Хордою

Дотичною

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест