Коло і круг.

Додано: 30 березня
Предмет: Геометрія, 7 клас
Тест виконано: 61 раз
11 запитань
Запитання 1

Радіус кола - це відрізок, що сполучає...

варіанти відповідей

Три точки, що належать колу

 Дві довільні точки кола

 Дві точки кола і проходить через його центр

Центр кола і його довільну точку

Запитання 2

Хорда - це відрізок, який сполучає

варіанти відповідей

Дві довільні точки кола і обов′язково проходить через центр кола

Дві довільні точки кола

Центр кола і довільну точку кола

 Дві точки поза колом та не перетинає його

Запитання 3

Діаметр - це хорда, яка проходить через

варіанти відповідей

 Кінці будь-яких двох радіусів кола

Центр кола

 Дві довільні точки кола

 Через середину радіуса кола

Запитання 4

На даному рисунку хордами є ...

варіанти відповідей

AB i CO

AO i CD

AB i CD

AO i DO

Запитання 5

Відрізки АС і АВ - відповідно діаметр і хорда кола із центром О, кут ВАС дорівнює 26⁰. Знайдіть кут ВОС.

варіанти відповідей

52⁰

42⁰

58⁰

28⁰

Запитання 6

У колі з центром О проведено хорду АВ, ∠АОВ = 100°. Знайдіть ∠ОАВ

варіанти відповідей

50°

100°

80°

40°

Запитання 7

АВ- дотична до кола, кут АОВ дорівнює 50⁰. Знайти кут АВО.

варіанти відповідей

30⁰

50⁰

40⁰

35⁰

Запитання 8

Знайти кут ВАС, якщо кут АОВ дорівнює 40⁰.

варіанти відповідей

30⁰

70⁰

40⁰

20⁰

Запитання 9

Відрізок ОМ перпендикулярний до хорди АВ. Трикутник ОМВ- рівнобедрений з основою ОВ. ОМ=6см. Знайти АМ.

варіанти відповідей

12 см

6 см

3 см

10 см

Запитання 10

У прямокутнику ABCD вписано три круги одного й того самого радіуса (див.рисунок). Визначте довжину сторони BC, якщо загальна площа кругів дорівнює 3π.

варіанти відповідей

2

3

6

9

18

Запитання 11

Точка О - центр кола, АВ - його хорда. Знайдіть кут АОВ, якщо кут ОАВ дорівнює 270.

варіанти відповідей

270

1260

540

1200

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест