Коло. Круг. Сектор та його елементи

Додано: 20 січня 2020
Предмет: Математика, 6 клас
Тест виконано: 14 разів
20 запитань
Запитання 1

Діаметр кола, радіус якого дорівнює 10 см, дорівнює...

варіанти відповідей

5

20

25

15

Запитання 2

Площа круга обчислюється за формулою:

варіанти відповідей

S=πR2

S=π2R

S=2πR

S=2πR2

Запитання 3

Довжина кола обчислююється за формулою:

варіанти відповідей

C=πR

C=2πR2

C=2πR

C=π2R2

Запитання 4

Кут кругового сектора не може бути більше за  ? градусів.

варіанти відповідей

1800

3600

900

1200

Запитання 5

Круг поділено на 4 рівних сектора. Кут кожного кругового сектора дорівнює  ?  градусів.

варіанти відповідей

1800

900

3600

1200

Запитання 6

Знайдіть кут сектора, якщо круг поділено на 6 рівних частин


варіанти відповідей

900

1800

600

3600

Запитання 7

Круг поділено на 10 рівних секторів. Кут кожного кругового сектора дорівнює ?  градусів.

варіанти відповідей

3600

360

900

1800

Запитання 8

Кут кругового сектора, що дорівнює півколу, дорівнює ? градусів.

варіанти відповідей

1800

900

3600

600

Запитання 9

Виберіть правильні твердження:

варіанти відповідей

Будь-яка хорда, що не проходить через центр кола, завжди менша за діаметр.

Будь-яка хорда, що не проходить через центр кола, завжди менша за радіус.

Коло – це фігура, яка складається з точок, що знаходяться на однаковій відстані від будь-яких двох точок.

Діаметр кола вдвічі більше за радіус цього кола.

Діаметр кола дорівнює радіусу цього кола.

Діаметр кола дорівнює довжині цього кола.

У колі можна провести тільки два радіуси та один діаметр.

Будь-яка хорда, що не проходить через центр кола, завжди більша за діаметр

Запитання 10

Відмітьте всі радіуси кола, зображеного на малюнку.

варіанти відповідей

GB

LO

OA

EO

FG

OH

FE

AB

Запитання 11

Відмітьте всі діаметри кола, зображеного на малюнку.

варіанти відповідей

GB

OA

EO

FG

OH

FE

AB

Запитання 12

Виберіть всі хорди кола, зображеного на малюнку.

варіанти відповідей

GB

OA

EO

FG

OH

FE

AB

Запитання 13

Відмітьте точки, що не належать кругу, зображеному на малюнку.

варіанти відповідей

К

О

Т

N

S

C

D

Запитання 14

Відмітьте точки, що належать колу, зображеному на малюнку.

варіанти відповідей

F

О

M

N

S

G

D

Запитання 15

Діаметром кола є відрізок

варіанти відповідей

AD

BD

DO

OC

CP

Запитання 16

Радіусом кола є відрізок

варіанти відповідей

AD

BD

DO

OC

CP

ОВ

Запитання 17

Зображений на малюнку відрізок є:

варіанти відповідей

радіус

хорда

діаметр

дотична

Запитання 18

Відмітьте малюнок, на якому зображено круговий сектор.

варіанти відповідей
Запитання 19

Відмітьте малюнки з зображенням кола

варіанти відповідей
Запитання 20

На якому з малюнків кут між стрілками годинника дорівнює 900

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест