24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Коло.Круг. Дотична до кола.

Додано: 2 квітня
Предмет: Геометрія, 7 клас
Тест виконано: 161 раз
30 запитань
Запитання 1

Радіус і діаметр кола можуть мати однакові довжини

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 2

Довжина радіуса кола вдвічі менша від довжини діаметра цього кола

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 3

Відрізок, що сполучає центр кола з будь-якою точкою кола, називається...

варіанти відповідей

Радіус

Діаметр

Хорда

Запитання 4

Хорда, що проходить через центр кола, називається....


 

 

варіанти відповідей

Радіус

Діаметр

Хорда

Запитання 5

Довжина діаметра ....

варіанти відповідей

дорівнює довжині хорди

вдвічі менша за довжину радіуса

дорівнює довжині радіуса

вдвічі більша за довжину радіуса

Запитання 6

Дотична до кола має з колом

 

 

 

 

 

варіанти відповідей

лише одну спільну точку

дві спільних точки

жодної спільної точки

Запитання 7

Відстань від центра кола до дотичної цього кола дорівнює


варіанти відповідей

діаметру кола

радіусу кола

довжині кола

хорді кола

 

Запитання 8

Радіус кола дорівнює 7 см. Чи може хорда цього кола дорівнювати 14,5 см?

 

 

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 9

Знайдіть радіус кола, якщо його діаметр дорівнює 15,4 см.


варіанти відповідей

 23,1 см

 7,7 см

7,9 см

30,8 см

Запитання 10

До кола з центром в точці О проведено дотичну в точці А і на ній позначено точку В так, що кут АВО =45. Знайдіть довжину відрізка АВ, якщо радіус кола дорівнює 9 см.

 

 

 

 

варіанти відповідей

4,5

18

9

Запитання 11

Відрізок, що сполучає дві точки кола, називається ....

 

 

 

 

 

варіанти відповідей

Радіус

Діаметр

Хорда

Запитання 12

Одну й ту саму фігуру можна назвати колом або кругом

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 13

Який кут утворює радіус з дотичною, якщо радіус проведений в точку дотику ?

варіанти відповідей

180°


90°


120°


45°

Запитання 14

З точки А до кола проведено дві дотичні - АВ і АС. Відрізок однієї з дотичних - АВ дорівнює 4 см. Знайдіть відрізок другої дотичної (АС).

варіанти відповідей

8 см


4 см


2 см


1 см

Запитання 15

Як називають відрізок, що сполучає дві точки кола й проходить через його центр?

варіанти відповідей

Радіус.

Хорда.

Діаметр.

Дотична.


Запитання 16

Діаметр кола дорівнює 7 см. Чому дорівнює радіус кола?

варіанти відповідей

14 см.

3,5 см.

3 см.

5 см.


Запитання 17

Пряма АВ — дотична до кола з центром у точці О, С — точка дотику. Чому дорівнює кут АСО?

варіанти відповідей

30°.

45°.

60°.

90°.


Запитання 18

Скільки радіусів зображено на малюнку?


 

 

 

 

 

варіанти відповідей

3

5

1

Запитання 19

Чи існує коло з радіусом 9 см, в якому провели хорду 18,5см?


варіанти відповідей

так

ні

інколи

Запитання 20

На рисунку ∠АОК=40°. Знайдіть ∠ОКА

варіанти відповідей

неможливо визначити  


50°  


40°  


30°

Запитання 21

Радіус кола 4 см. Чому дорівнює діаметр кола ?

варіанти відповідей

4 см

8 см

16 см

2 см

Запитання 22

Геометричну фігуру, що складається із всіх точок площини, рівновіддалених від даної точки, називають...

варіанти відповідей

Кругом

Трикутником

Колом

Правильної відповіді не надано

Запитання 23

Діаметр - це хорда, яка проходить через

варіанти відповідей

 Кінці будь-яких двох радіусів кола

Центр кола

 Дві довільні точки кола

 Через середину радіуса кола

Запитання 24

Частину площини, обмежена колом, разом із самим колом називають...

варіанти відповідей

Кругом

Діаметром

Хордою

Колом

Запитання 25

Радіус кола - це відрізок, що сполучає...

варіанти відповідей

Три точки, що належать колу

 Дві довільні точки кола

 Дві точки кола і проходить через його центр

Центр кола і його довільну точку

Запитання 26

Під яким кутом проходить дотична до радіуса кола?

варіанти відповідей

Будь-яким;

900 ;

1800 ;

450.

Запитання 27

Як називається пряма, що має з колом тільки одну спільну точку?

варіанти відповідей

Хорда;

Радіус;

Січна;

Дотична.

Запитання 28

Діаметр дорівнює 6 см. Чому дорівнює радіус цього кола?

варіанти відповідей

4

7

12

3

Запитання 29

Якої фігури не можна побудувати за допомогою лінійки?

варіанти відповідей

 кут

  

коло


 трикутник

Запитання 30

У скільки разів радіус кола менший за його діаметр?

варіанти відповідей

У π разів;

У 6,28 разів;

У 2 рази;

Вони рівні.   

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест