Дотична до кола. Вписані і описані кола трикутника.

Тест виконано: 19 разів
10 запитань
Запитання 1

Коло називається вписаним в трикутник, якщо воно

варіанти відповідей

дотикається до основи трикутника

дотикається до всіх сторін трикутника

перетинає сторони трикутника

дотикається до вершин трикутника

Запитання 2

Центром кола, вписаного в трикутник, є точка перетину його

варіанти відповідей

висот

медіан

бісектрис

серединних перпендикулярів

Запитання 3

Коло називається описаним навколо трикутника, якщо воно

варіанти відповідей

проходить через всі сторони трикутника

проходить через всі вершини трикутника

проходить через середини сторін трикутника

дотикається до всіх сторін трикутника

Запитання 4

Центром кола описаного навколо трикутника є точка перетину

варіанти відповідей

висот

медіан

бісектрис

серединних перпендикулярів

Запитання 5

На яких малюнках зображено коло, вписане в трикутник (декілька правильних відповідей)?

варіанти відповідей
Запитання 6

На яких малюнках зображено коло, описане навколо трикутника (декілька правильних відповідей)?

варіанти відповідей
Запитання 7

На рисунку пряма a дотикається до кола в точці B. Знайдіть ∠AOB, якщо ∠ABC= 550

варіанти відповідей

1000

350

1100

1050

Запитання 8

Навколо прямокутного трикутника АВС з прямим кутом С описано коло.Знайти радіус кола, якщо СВ=12 см, ∠А=30о.

варіанти відповідей

12 см

24 см

6 см

48 см

Запитання 9

На мал. зображено коло з центром у точці О, вписане у трикутник ВДК. Точки А, Р і М - точки дотику кола до сторін трикутника. Чому дорівнює ВК, якщо МВ = 12 см, а КА = 16 см?

варіанти відповідей

14 см

28 см

22 см

визначити неможливо

Запитання 10

У прямокутному трикутнику сторони дорівнюють 13 см, 12 см, 5 см. Знайдіть радіус описаного кола.

варіанти відповідей

6 см

5 см

6,5 см

13 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест