Коло, описане навколо трикутника і коло, вписане в трикутник 7- клас

Додано: 22 квітня 2020
Предмет: Геометрія, 7 клас
Тест виконано: 40 разів
8 запитань
Запитання 1

Трикутник описано навколо кола. Точки N, K, Е - точки дотику.

ВК = 3 см, КС = 4 см, АМ = 9 см. Знайти периметр трикутника.

варіанти відповідей

32

16

64

визначити неможливо

Запитання 2

Центром кола, описаного навколо трикутника є ...


варіанти відповідей

точка перетину серединних

перпендикулярів сторін трикутника

точка перетину бісектрис трикутника

точка перетину медіан трикутника

точка перетину висот трикутника

Запитання 3

Центром кола, вписаного в трикутник є ...


варіанти відповідей

точка перетину серединних

перпендикулярів сторін трикутника.

точка перетину бісектрис трикутника

точка перетину медіан трикутника

точка перетину висот трикутника

Запитання 4

Якщо центри вписаного й описаного кіл трикутника збігаються, то цей трикутник ...


варіанти відповідей

рівнобедрений

прямокутний

рівносторонній

гострокутний

Запитання 5


Де лежатиме центр кола, описаного навколо гострокутного трикутника?


варіанти відповідей

на більшій стороні трикутника

всередині трикутника

поза трикутником

на меншій стороні трикутника

Запитання 6

В трикутник CDE вписано коло з центром в точці А. Знайдіть ∠D трикутника, якщо ∠ACD = 25°, а ∠AED = 30°

варіанти відповідей

70°

50°

110°

60°

Запитання 7

визначте, де знаходиться центр описаного навколо трикутника кола, якщо кути трикутника відносяться як 2:4:12?

варіанти відповідей

поза трикутником

всередині трикутника

на стороні трикутника

визначити неможливо

Запитання 8

Навколо прямокутного трикутника МKP з прямим кутом описано коло. Знайди радіус кола, якщо кут М = 30°, KP = 15 см. 


варіанти відповідей

15 см

30 см

25 см

10 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест