12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Комп'ютерна модель. Основні етапи комп’ютерного моделювання

Додано: 27 листопада 2019
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 12 разів
18 запитань
Запитання 1

Якщо модель подають за допомогою спрощеного матеріального об'єкта, то отримують:

варіанти відповідей

матеріальну модель

інформаційну моделлю 

логічну модель

розрахункоу модель

Запитання 2

Що таке комп'ютерна модель?

варіанти відповідей

Матеріальний або абстрактний замінник об’єкта, що відображає його просторово-часові характеристики

Інформаційна модель, що створюється і досліджується з використанням комп'ютерних програм

Опис досліджуваного об’єкта засобами образотворчого мистецтва

Інформація про несуттєві властивості об’єкта

Запитання 3

Під час вивчення об’єкта реальної дійсності можна створити:

варіанти відповідей

єдину модель

кілька різних видів моделей, кожна з яких відображає ті чи інші суттєві ознаки об’єкта

одну модель, яка відображатиме сукупність ознак об’єкта

точну копію об’єкта в усіх проявах його властивостей і поведінки

Запитання 4

Для чого необхідно створювати модель? 

варіанти відповідей

Щоб зрозуміти, як побудований конкретний об’єкт, - якими є його структура, основні властивості, закони розвитку і взаємодії із навколишнім світом

Щоб навчитися керувати об’єктом або процесом і визначити найкращі способи управління при заданих цілях і критеріях

Щоб з’ясувати, до якої предметної галузі належить об’єкт моделювання

Щоб прогнозувати прямі чи непрямі наслідки впливу на об’єкт

Запитання 5

Що з наведеного відноситься до числа математичних моделей?

варіанти відповідей

Правила дорожнього руху

Формула знаходження коренів квадратного рівняння

Інструкція зі збирання меблів

Формула знаходження площі круга

Запитання 6

Що таке комп’ютерний експеримент? 

варіанти відповідей

Дослідження моделі об'єкта з використанням комп'ютерного моделювання

Перевірка правильності роботи програми

Розв’язування практичної задачі за допомогою комп’ютера

Обчислення за допомогою комп’ютера

Запитання 7

Комп’ютерний експеримент може бути проведений, якщо інформаційна модель подана в формі:

варіанти відповідей

програми на мові програмування

зображення в растровому графічному редакторі

тексту в текстовому редакторі

зображення у векторному графічному редакторі

Запитання 8

Які пари об’єктів перебувають у відношенні «об’єкт - модель»?

варіанти відповідей

Комп’ютер - дані

Комп’ютер - його функціональна схема

Комп’ютер - алгоритм

Комп’ютер - програма

Запитання 9

Що можна вивчати за допомогою комп’ютерного імітаційного моделювання?

варіанти відповідей

Теплові процеси, що протікають в технічних системах

Інфляційні процеси в промислово-економічних системах

Траєкторії руху планет і космічних кораблів в безповітряному просторі

Процеси психологічної взаємодії учнів у класі

Запитання 10

Які дії включає проведення комп’ютерного експерименту?

варіанти відповідей

Розробка плану дослідження

Проведення експерименту на базі створеної комп’ютерної моделі

Аналіз отриманих результатів

Створення комп’ютерної моделі

Запитання 11

Процес, що моделюється

варіанти відповідей

Політ ракети

Координати знаходження в довільний момент часу

Ракета

Дослідження траєкторії польоту

Запитання 12

Об’єкт моделювання

варіанти відповідей

Політ ракети

Координати знаходження в довільний момент часу

Ракета

Дослідження траєкторії польоту

Запитання 13

Мета моделювання

варіанти відповідей

Політ ракети

Координати знаходження в довільний момент часу

Ракета

Дослідження траєкторії польоту

Запитання 14

Характеристики, що моделюються

варіанти відповідей

Політ ракети

Координати знаходження в довільний момент часу

Ракета

Дослідження траєкторії польоту

Запитання 15

Постановка задачі та її аналіз

варіанти відповідей

З’ясування мети моделювання; визначення вхідних даних, потрібних для створення моделі, та обмежень на ці дані; уточнення, які результати потрібно отримати

Визначення параметрів моделі, суттєвих для даної задачі; опис залежності між параметрами моделі у вигляді математичних співвідношень

Вибір або розробка методу розв'язування задачі; опис залежності між параметрами моделі у вигляді математичних співвідношень.

Вибір засобів програмної реалізації алгоритму на комп’ютері; створення комп’ютерної моделі; перевірка правильності створеної комп’ютерної моделі

Запитання 16

Побудова інформаційної моделі

варіанти відповідей

З’ясування мети моделювання; визначення вхідних даних, потрібних для створення моделі, та обмежень на ці дані; уточнення, які результати потрібно отримати

Визначення параметрів моделі, суттєвих для даної задачі; опис залежності між параметрами моделі у вигляді математичних співвідношень

Вибір або розробка методу розв'язування задачі; опис залежності між параметрами моделі у вигляді математичних співвідношень.

Вибір засобів програмної реалізації алгоритму на комп’ютері; створення комп’ютерної моделі; перевірка правильності створеної комп’ютерної моделі

Запитання 17

Розробка методу й алгоритму реалізації комп’ютерної моделі

варіанти відповідей

З’ясування мети моделювання; визначення вхідних даних, потрібних для створення моделі, та обмежень на ці дані; уточнення, які результати потрібно отримати

Визначення параметрів моделі, суттєвих для даної задачі; опис залежності між параметрами моделі у вигляді математичних співвідношень

Вибір або розробка методу розв'язування задачі; опис залежності між параметрами моделі у вигляді математичних співвідношень.

Вибір засобів програмної реалізації алгоритму на комп’ютері; створення комп’ютерної моделі; перевірка правильності створеної комп’ютерної моделі

Запитання 18

Розробка комп’ютерної моделі

варіанти відповідей

З’ясування мети моделювання; визначення вхідних даних, потрібних для створення моделі, та обмежень на ці дані; уточнення, які результати потрібно отримати

Визначення параметрів моделі, суттєвих для даної задачі; опис залежності між параметрами моделі у вигляді математичних співвідношень

Вибір або розробка методу розв'язування задачі; опис залежності між параметрами моделі у вигляді математичних співвідношень.

Вибір засобів програмної реалізації алгоритму на комп’ютері; створення комп’ютерної моделі; перевірка правильності створеної комп’ютерної моделі

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест