28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

Комп'ютерне моделювання

Додано: 13 липня
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 69 разів
10 запитань
Запитання 1

Якщо модель подають за допомогою спрощеного матеріального об'єкта, то отримують:

варіанти відповідей

матеріальну модель

інформаційну моделлю 

логічну модель

розрахункоу модель

Запитання 2

Що таке комп'ютерна модель?

варіанти відповідей

Матеріальний або абстрактний замінник об’єкта, що відображає його просторово-часові характеристики

Інформаційна модель, що створюється і досліджується з використанням комп'ютерних програм

Опис досліджуваного об’єкта засобами образотворчого мистецтва

Інформація про несуттєві властивості об’єкта

Запитання 3

Під час вивчення об’єкта реальної дійсності можна створити:

варіанти відповідей

єдину модель

кілька різних видів моделей, кожна з яких відображає ті чи інші суттєві ознаки об’єкта

одну модель, яка відображатиме сукупність ознак об’єкта

точну копію об’єкта в усіх проявах його властивостей і поведінки

Запитання 4

Для чого необхідно створювати модель? 

варіанти відповідей

Щоб зрозуміти, як побудований конкретний об’єкт, - якими є його структура, основні властивості, закони розвитку і взаємодії із навколишнім світом

Щоб навчитися керувати об’єктом або процесом і визначити найкращі способи управління при заданих цілях і критеріях

Щоб з’ясувати, до якої предметної галузі належить об’єкт моделювання

Щоб прогнозувати прямі чи непрямі наслідки впливу на об’єкт

Запитання 5

Що з наведеного відноситься до числа математичних моделей?

варіанти відповідей

Правила дорожнього руху

Формула знаходження коренів квадратного рівняння

Інструкція зі збирання меблів

Формула знаходження площі круга

Запитання 6

Що таке комп’ютерний експеримент?  

варіанти відповідей

Дослідження моделі об'єкта з використанням комп'ютерного моделювання

Перевірка правильності роботи програми

Розв’язування практичної задачі за допомогою комп’ютера

Обчислення за допомогою комп’ютера

Запитання 7

Комп’ютерний експеримент може бути проведений, якщо інформаційна модель подана в формі:

варіанти відповідей

програми на мові програмування

зображення в растровому графічному редакторі

тексту в текстовому редакторі

зображення у векторному графічному редакторі

Запитання 8

Які пари об’єктів перебувають у відношенні «об’єкт - модель»?

варіанти відповідей

Комп’ютер - дані

Комп’ютер - його функціональна схема

Комп’ютер - алгоритм

Комп’ютер - програма

Запитання 9

 Що можна вивчати за допомогою комп’ютерного імітаційного моделювання?

варіанти відповідей

Теплові процеси, що протікають в технічних системах

Інфляційні процеси в промислово-економічних системах

Траєкторії руху планет і космічних кораблів в безповітряному просторі

Процеси психологічної взаємодії учнів у класі

Запитання 10

Які дії включає проведення комп’ютерного експерименту?

варіанти відповідей

Розробка плану дослідження

Проведення експерименту на базі створеної комп’ютерної моделі

Аналіз отриманих результатів

Створення комп’ютерної моделі

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест