28 травня о 19:00Вебінар: Безпека дітей в інтернеті: як навчитися виявляти загрози та протидіяти їм

Комп'ютерне моделювання об'єктів і процесів. Комп'ютерний експеримент.

Додано: 23 вересня 2019
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 474 рази
15 запитань
Запитання 1

Якщо модель подають за допомогою спрощеного матеріального об'єкта, то отримують:

варіанти відповідей

інформаційну моделлю

матеріальну модель

логічну модель

розрахункову модель

Запитання 2

Вкажіть на інформаційну модель.

варіанти відповідей
Запитання 3

Що таке комп'ютерна модель?

варіанти відповідей

Матеріальний або абстрактний замінник об’єкта, що відображає його просторово-часові характеристики

Інформаційна модель, що створюється і досліджується з використанням комп'ютерних програм

Опис досліджуваного об’єкта засобами образотворчого мистецтва

Інформація про несуттєві властивості об’єкта

Запитання 4

Під час вивчення об’єкта реальної дійсності можна створити:

варіанти відповідей

єдину модель

кілька різних видів моделей, кожна з яких відображає ті чи інші суттєві ознаки об’єкта

одну модель, яка відображатиме сукупність ознак об’єкта

точну копію об’єкта в усіх проявах його властивостей і поведінки

Запитання 5

Для чого необхідно створювати модель?

варіанти відповідей

Щоб зрозуміти, як побудований конкретний об’єкт, - якими є його структура, основні властивості, закони розвитку і взаємодії із навколишнім світом

Щоб навчитися керувати об’єктом або процесом і визначити найкращі способи управління при заданих цілях і критеріях

Щоб з’ясувати, до якої предметної галузі належить об’єкт моделювання

Щоб прогнозувати прямі чи непрямі наслідки впливу на об’єкт

Запитання 6

Що з наведеного відноситься до числа математичних моделей?

варіанти відповідей

Правила дорожнього руху

Формула знаходження коренів квадратного рівняння

Інструкція зі збирання меблів

Формула знаходження площі круга

Запитання 7

Що таке комп’ютерний експеримент?

варіанти відповідей

Дослідження моделі об'єкта з використанням комп'ютерного моделювання

Перевірка правильності роботи програми

Розв’язування практичної задачі за допомогою комп’ютера

Обчислення за допомогою комп’ютера

Запитання 8

Комп’ютерний експеримент може бути проведений, якщо інформаційна модель подана в формі:

варіанти відповідей

зображення в растровому графічному редакторі

програми на мові програмування

тексту в текстовому редакторі

зображення у векторному графічному редакторі

Запитання 9

Які пари об’єктів перебувають у відношенні «об’єкт - модель»?

варіанти відповідей

Комп’ютер - дані

Комп’ютер - алгоритм

Комп’ютер - програма

Комп’ютер - його функціональна схема

Запитання 10

Що можна вивчати за допомогою комп’ютерного імітаційного моделювання?

варіанти відповідей

Теплові процеси, що протікають в технічних системах

Інфляційні процеси в промислово-економічних системах

Процеси психологічної взаємодії учнів у класі

Траєкторії руху планет і космічних кораблів в безповітряному просторі

Запитання 11

Які дії включає проведення комп’ютерного експерименту?

варіанти відповідей

Розробка плану дослідження

Проведення експерименту на базі створеної комп’ютерної моделі

Аналіз отриманих результатів

Створення комп’ютерної моделі

Запитання 12

Яка з програм призначена для розробки карт знань?

варіанти відповідей

Word

FreeMind

Excel

Scribus

Запитання 13

Яка з діаграм ілюструє структуру, притаманну картам знань?

варіанти відповідей
Запитання 14

Розгляньте фрагмент карти знань «Інтер’єр кімнати». Який вузол є підлеглим для вузла «Зона сну»?

варіанти відповідей

«Двоярусне ліжко»

«Інтер’єр кімнати»

«Зона відпочинку»

«Спитати у хлопців»

Запитання 15

За графіком руху тіла, кинутого з початковою швидкістю під кутом α до горизонту, визначте, на якій відстані (у метрах) від початку руху тіло досягає землі.

варіанти відповідей

0

1060,7

495,0

-808,0

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест