1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Комп'ютерне моделювання об'єктів і процесів. Комп'ютерний експеримент.

Додано: 6 жовтня 2020
Предмет: Інформатика, 10 клас
6 запитань
Запитання 1

Комп'ютерна модель - це

варіанти відповідей

модель стаціонарного комп'ютера з установленим програмним забезпеченням

інформаційна модель, яка створюється і досліджується за допомогою комп'ютерних програм

сукупність інформаційно-технологічних пристроїв для дослідження певних об'єктів або процесів

Запитання 2

Дослідження - це

варіанти відповідей

процес вивчення поведінки деякого об'єкта в певних умовах

процес пошуку нового в сфері досліджуваного об'єкта

процес створення комп'ютерної моделі певного об'єкта

Запитання 3

Комп'ютерний експеримент - це

варіанти відповідей

метод дослідження об’єкта, явища в умовах активної взаємодії спостерігача з досліджуваним об’єктом. Зазвичай експеримент проводиться в межах

наукового дослідження та призначений для перевірки гіпотези.

інструмент дослідження комп’ютерних моделей з метою визначення, як змінюються параметри моделі. В середовищі програмного засобу за значеннями одних параметрів моделі обчислюються інші її параметри, і на цій основі робляться висновки про властивості об’єкта.

Запитання 4

Комп'ютерні моделі поділяються на:

варіанти відповідей

розрахункові

імітаційні

графічні

основні

допоміжні

Запитання 5

Основні етапи комп'ютерного експерименту:

варіанти відповідей

аналіз умови задачі

створення комп'ютерної моделі

розробка плану проведення комп'ютерного експерименту

проведення комп'ютерного експерименту

аналіз отриманих результатів

тестування програмних засобів

Запитання 6

Комп'ютерний експеримент дослідження моделі проводиться один раз і робиться аналіз отриманих результатів

варіанти відповідей

Комп'ютерний експеримент дослідження моделі проводиться один раз і робиться аналіз отриманих результатів.

Комп'ютерний експеримент дослідження моделі може проводитися багато разів для різних наборів вхідних даних і робиться аналіз отриманих результатів.

Комп'ютерний експеримент дослідження моделі може проводитися багато разів для різних наборів вхідних даних. Аналіз отриманих результатів може дати підставу для його завершення.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест