Комп'ютерне моделювання об'єктів і процесів. Комп'ютерний експеримент

Додано: 26 листопада 2020
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 2 рази
11 запитань
Запитання 1

Укажіть правильний порядок етапів комп'ютерного експерименту:

1) Розробка плану проведення комп'ютерного експерименту.

2) Створення комп'ютерної моделі.

3) Аналіз умови задачі.

4) Аналіз отриманих результатів.

5) Проведення комп'ютерного експерименту.

варіанти відповідей

1,2,3,4,5.

4,2,3,5,1.

5,2,1,4,3

3,2,1,5,4.

Запитання 2

 Якщо модель подають за допомогою спрощеного матеріального об'єкта, то отримують:

варіанти відповідей

матеріальну модель


інформаційну моделлю

логічну модель

розрахункову модель

Запитання 3

Що таке комп'ютерна модель?

варіанти відповідей

Матеріальний або абстрактний замінник об’єкта, що відображає його просторово-часові характеристики 

Інформаційна модель, що створюється і досліджується з використанням комп'ютерних програм

Опис досліджуваного об’єкта засобами образотворчого мистецтва

Інформація про несуттєві властивості об’єкта

Запитання 4

Під час вивчення об’єкта реальної дійсності можна створити:

варіанти відповідей

єдину модель

кілька різних видів моделей, кожна з яких відображає ті чи інші суттєві ознаки об’єкта

одну модель, яка відображатиме сукупність ознак об’єкта

точну копію об’єкта в усіх проявах його властивостей і поведінки

Запитання 5

Що з наведеного відноситься до числа математичних моделей?

варіанти відповідей

Правила дорожнього руху

Формула знаходження коренів квадратного рівняння

Інструкція зі збирання меблів

Формула знаходження площі круга

Запитання 6

Види комп’ютерних моделей:

варіанти відповідей

Фізичні моделі

Обчислювальні моделі 

Імітаційні моделі 

Статистичні моделі 

Моделі знань

Експеримент

Математичні моделі

Матеріальні модель

Запитання 7

Що таке комп’ютерний експеримент?  

варіанти відповідей

Дослідження моделі об'єкта з використанням комп'ютерного моделювання

Перевірка правильності роботи програми

Розв’язування практичної задачі за допомогою комп’ютера

Обчислення за допомогою комп’ютера

Запитання 8

Комп’ютерний експеримент може бути проведений, якщо інформаційна модель подана в формі:

варіанти відповідей

програми на мові програмування

зображення в растровому графічному редакторі

тексту в текстовому редакторі

зображення у векторному графічному редакторі

Запитання 9

Які пари об’єктів перебувають у відношенні «об’єкт - модель»?

варіанти відповідей

Комп’ютер - дані

Комп’ютер - його функціональна схема

Комп’ютер - алгоритм

Комп’ютер - програма

Запитання 10

Які дії включає проведення комп’ютерного експерименту?

варіанти відповідей

Розробка плану дослідження

Проведення експерименту на базі створеної комп’ютерної моделі

Аналіз отриманих результатів

Створення комп’ютерної моделі

Розв’язування практичної задачі за допомогою комп’ютера

Запитання 11

Усі моделі поділяються на:

варіанти відповідей

Матеріальні

Математичні

Інформаційні

Статистичні

Моделі знань

Експериментальні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест