Комп'ютерне моделювання об'єктів і процесів. Комп'ютерний експеримент. Основи статистичного аналізу даних. Ряди даних

Додано: 22 вересня 2022
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 488 разів
21 запитання
Запитання 1

Інформаційна модель, що реалізована і досліджується з використанням комп'ютерних програм це-....


варіанти відповідей

Інформаційна модель

Комп'ютерна модель

Графічна модель

Імітаційна модель

Запитання 2

Оберіть всі приклади моделей

варіанти відповідей

глобус

іграшкова машина

автобус

малюнок дощу

веселка

Запитання 3

Розрізняють види моделей:

варіанти відповідей

матеріальна

інформаційна

графічна

текстова

Запитання 4

Моделювання це -

варіанти відповідей

дослідження об’єктів за допомогою побудови й вивчення їхніх моделей

процес виявлення істотних ознак даного об’єкту 

процес заміни реального об'єкта (процесу, явища) іншим матеріальним або ідеальним об'єктом 

процес демонстрації моделей одягу в салоні мод 

Запитання 5

Комп’ютерний експеримент —

варіанти відповідей

дослідження математичної моделі за допомогою комп'ютера 

розв’язування практичної задачі за допомогою комп‘ютера

обчислення за допомогою комп‘ютера 

перевірка правильності роботи програми 

Запитання 6

Основні етапи комп'ютерного експерименту:

варіанти відповідей

аналіз умови задачі

 створення комп'ютерної моделі  

розробка плану проведення комп'ютерного експерименту  

проведення комп'ютерного експерименту  

аналіз отриманих результатів  

тестування програмних засобів

Запитання 7

Відновіть порядок слідування етапів комп’ютерного моделювання (А–Д).

А Побудова математичної моделі 

Б Розробка методу й алгоритму реалізації комп'ютерної моделі 

В Розробка комп'ютерної моделі 

Г Проведення комп’ютерного експерименту 

Д Постановка задачі  

варіанти відповідей

БДАВГ

ДГАВБ

ДБАВГ

ВБАДГ

Запитання 8

Метою комп'ютерного експерименту є отримання даних, на основі яких можна:

варіанти відповідей

приймати рішення

досліджувати

робити висновки про властивості об'єкта моделюванняпрогнозувати його поведінку в тій чи іншій ситуаціїЗапитання 9

Коли вдаються до моделювання?

варіанти відповідей

Коли реальний об'єкт занадто великий або малий

Коли реальний об'єкт вже побудований

Коли реальний процес або об'єкт небезпечний для життя

Оригінал уже не існує або ще не існував

Запитання 10

Метод розв'язування задач за допомогою комп'ютерних моделей називають ...

варіанти відповідей

Комп'ютерним моделюванням

Комп'ютерним експериментом

Комп'ютерним малюванням

Комп'ютерним дослідженням

Запитання 11

Вибірка (або вибіркова сукупність) — це:

варіанти відповідей

процедура оцінювання параметрів генеральної сукупності на основі вибіркових показників 

множина об’єктів, за допомогою певної процедури вибраних із генеральної сукупності для участі в дослідженні 

статистичний аналіз даних 

 множина усіх об'єктів, які підлягають вивченню 

Запитання 12

До складових математичної моделі належить:

варіанти відповідей

перелік вхідних даних 

перелік суттєвих ознак об‘єкта 

перелік результатів, які потрібно отримати 

 зв’язок між вхідними даними й результатами, виражений у вигляді математичних співвідношень 

Запитання 13

Що з наведеного відноситься до числа комп'ютерних графічних моделей?

варіанти відповідей

Діаграми та графіки як графічне зображення об'єктів дослідження

Програми для визначення інтер'єру кімнати

Прогнози на майбутні періоди часу

Карта місцевості

Запитання 14

Що з наведеного відноситься до числа математичних моделей?

варіанти відповідей

Правила дорожнього руху

Формула знаходження коренів квадратного рівняння

Інструкція зі збирання меблів

Формула знаходження площі круга

Запитання 15

Для обчислення середнього арифметичного в табличному процесорі можна використати відому вам функцію ...

варіанти відповідей

AVERAGE

COUNT

GAMMA

LARGE

Запитання 16

Статистика — це...

варіанти відповідей

Наука про отримання, опрацювання й аналіз кількісних даних, які характеризують масові явища

Велика множина об’єктів, що є предметом статистичного дослідження

Наука про математичні методи використання статистичних даних для наукових висновків

Процес виконання послідовних логічних дій з інтерпретації відповіді респондентів та їх перетворення у статистичні форми


Запитання 17

Значення в ряді даних, яке повторюється найчастіше.

варіанти відповідей

середнє арифметичне

стандартне відхилення

мода

медіана

Запитання 18

Яке з чисел буде модою ряду даних: 3, 5, 4, 3, 2, 5

варіанти відповідей

2

5

3

4

Запитання 19

Сутність та мета проведення комп'ютерного експеримету

варіанти відповідей

Розробка плану

Полягає в багаторазових запусках програми й отриманні кінцевих результатів для різних наборів вхідних даних

Отримання даних, на основі яких можна приймати рішення, роботи висновки

Запитання 20

Значення, яке поділяє упорядкований ряд даних на дві рівні частини називається

варіанти відповідей

Медіана

Мода

Стандартне відхилення

Середнє арифметичне

Запитання 21

Комп'ютерні моделі поділяються на:

варіанти відповідей

Імітаційні

Графічні

Векторні

Розрахункові (математичні)

Відеомоделі

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест