Компетентнісні задачі. Проект

Додано: 14 травня 2022
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 301 раз
19 запитань
Запитання 1

Скільки етапів передбачає розв'язування компетентнісних задач

варіанти відповідей

5

6

7

8

Запитання 2

Назви етапи розв'язування компетентнісних задач?

варіанти відповідей

створення

управління

обговорення

інтеграція

Запитання 3

Компетентність - це..

варіанти відповідей

поінфомованість

авторитетність

діяльність

вимога

Запитання 4

Компетентнісні задачі за способом узагальнення поділяють на...

варіанти відповідей

фундаментальні

логічні

предметні

групові

Запитання 5

Як називається етап розв'язування компетентнісних задач?...

виконується порівняння та зіставлення відомостей, одержаних із різних джерел, виключення невідповідних та даних, отримання нових даних на основі відомих відомостей, структумих, формулювання висновків.

варіанти відповідей

 Змістовний аналіз формулювання задачі 

 Пошук інформаційних матеріалів

 Побудова інформаційної моделі задачі

 Вибір засобів опрацювання даних

 Опрацювання даних

 Подання результатів розв'язування задачі

Запитання 6

Що включає етап "Побудова інформаційної моделі задачі"?

варіанти відповідей

 Скласти план та опис розв'язування задачі

 Накреслити схему задачі 

 Визначити послідовність дій, що приведуть до виконання поставленого завдання

 Підібрати засоби для вирішення поставленої проблеми

Запитання 7

Назвіть джерела, де можна знайти необхідні відомості для розв'язування компетентнісної задачі?

варіанти відповідей

енциклопедія

підручник

сусід

Інтернет

довідник

зошит

газета, журнал

Запитання 8

Назвіть етапи розв'язування компетентнісних задач?

варіанти відповідей

 Змістовний аналіз формулювання задачі 

 Пошук інформаційних матеріалів 

Захист задачі

 Опрацювання даних

Побудова інформаційної моделі 

Складання плану

Вибір засобів опрацювання даних

Подання результатів розв'язування задачі

Запитання 9

Назвіть перший етап розв'язування компетентнісних задач

варіанти відповідей

Знайти необхідні відомості

Побудувати інформаційну модель

Виконати змістовний аналіз формулювання задачі 

Запитання 10

Чим відрізняються навчальні проекти від інших проектів?

варіанти відповідей

шляхами і засобами реалізації мети проекту

умінням планувати свою діяльність

зв'язком з вмістом навчальних предметів 

Запитання 11

Чи потрібно вказувати джерела використаної інформації?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 12

Назвіть завершувальний етап роботи над проектом?

варіанти відповідей

оцінка вчителя

захист проекту

висновки проекту

Запитання 13

Назвіть необхідні елементи навчального проекту

варіанти відповідей

наявність інструкції до роботи

використання комп'ютера

потреба у вирішені важливої проблеми 

Запитання 14

Проект — це...

варіанти відповідей

 план довгострокових фінансових вкладень;

бізнес-план

завдання з певними вихідними даними й плановими результатами (цілями), що зумовлюють спосіб його вирішення

завдання та необхідні засоби його реалізації з метою досягнення бажаного економічного, технічного, технологічного чи організаційного результату

Запитання 15

На технологічному етапі виконують:

варіанти відповідей

вимоги до матеріалів,інструментів

креслення деталей

підбирають матеріали та інструменти

виготовляють виріб

Запитання 16

Чим характеризуються проекти різних галузей застосування?

варіанти відповідей

Вирішення певної проблеми

Спрямованість на досягнення конкретної мети

Взаємопов'язані дії, що ведуть до кінцевого результату

Всі перелічені

Запитання 17

Проекти класифікують за...

варіанти відповідей

метою та характером проектної діяльності 

рівнем реалізації безпредметних зв’язків

характером координації проекту

складом учасників

Запитання 18

За тривалістю виконання проекту бувають:

варіанти відповідей

короткострокові, безстрокові, довготривалі

короткострокові, безстрокові, тижневі

короткострокові, середньої тривалості, безстрокові

короткострокові, середньої тривалості, довготривалі

Запитання 19

Які задачі називають компетентнісними?

варіанти відповідей

задачі з різних галузей діяльності людини, які призначенні для формування в людини вміння використовувати набуті знання на практиці

задачі, що вирішуються колективно

задачі для розв'язання яких використовують комп'ютер

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест