Конституція України, громадянство України, конституційні права, свободи й обов'язки людини

18 запитань
Запитання 1

Україна є суверенна, незалежна, ... , соціальна, правова держава

варіанти відповідей

антидемократична  

демократична

тоталітарна 

деспотична

Запитання 2

Основний закон держави, який приймається в особливому порядку, має найвищу юридичну силу та підвищену стабільність, установлює основи життя суспільства й державного устрою - це

варіанти відповідей

право

конституція

Нормативно-правовий акт (закон)

мораль

Запитання 3

День Конституції України

варіанти відповідей

24 серпня 1991

20 листопада 1989

28 червня 1996 

26 червня 1996

Запитання 4

Хто призначає суддів Конституційного суду

варіанти відповідей

Президент України, з'їзд суддів та Верховна рада

Верховна рада, громадяни та Президент України

З'їзд суддів, кабінет міністрів України, громадяни

Президент України, кабінет міністрів України, Верховна рада України

Запитання 5

Повноваження Конституційного суду України

варіанти відповідей

офіційне тлумачення законів і вирішення питань про відповідальність Конституції України, законів та інших актів

здійснювати правосуддя, відповідати на звернення громадян та тлумачення законів

Запитання 6

Судді Конституційного суду не можуть (бути) ...

варіанти відповідей

депутатами, членами будь яких партій і рухів

викладачами, депутатами, суддями інших судів

членами будь яких партій, займатися науковою діяльністю

Запитання 7

В Україні існує …. громадянство

варіанти відповідей

єдине

подвійне

Запитання 8

Хто може звернутися до Конституційного Суду з проханням перевірити конституційність певного закону?

варіанти відповідей

Президент та громадяни

Громадяни та Голова Верховної Ради

Голова Верховної Ради та 40 народних депутатів

Президент або 45 народних депутатів

Запитання 9

Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є...

варіанти відповідей

Президент України

Народ

Верховна Рада України

Конституційний Суд України

Запитання 10

Що таке Преамбула Конституції України?

варіанти відповідей

Вступ

Назва титульної сторінки

Зміст

Назва розділу

Запитання 11

Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і ……

варіанти відповідей

незалежною

суверенною

неподільною

недоторканою

Запитання 12

Апатриди - це

варіанти відповідей

люди які мають два громадянства

людина яка не належать до громадянства жодної з держав, тобто стає особою без громадянства

індивіди які мають соціальні властивості

Запитання 13

Правовий зв'язок між особою і певною державою , що визначає їхні взаємні права й обов'язки це - ...

варіанти відповідей

Конституція

Юридична відповідальність

Громадянство

Юридичний факт

Запитання 14

Біпатриди - це

варіанти відповідей

людина яка не належать до громадянства жодної з держав, тобто стає особою без громадянства

люди які мають два громадянства

люди які мають більш двох громадянств

людина яка ніколи не мала громадянства

Запитання 15

Скільки потрібно безперервно проживати на території України для отримання громадянства людям, які встановлюють контракт про проходження військової служби в Збройних силах України?

варіанти відповідей

5 років

3 роки

2 роки

4 роки

Запитання 16

Які основні групи прав і свобод людини?

варіанти відповідей

Особисті, культурні, політичні

Особисті, економічні, соціальні

Особисті, культурні, політичні, соціальні, екологічні

Особисті, політичні, культурні, соціальні, економічні

Запитання 17

Права людини - це

варіанти відповідей

правовий зв'язок між особою та певною державою, що визначає їхні взаємні права та обов'язки

норми забезпечення людині прав на вільне життя й розвиток як особистості, задоволення своїх потреб, здебільшого закріплені законодавством

можливість мати юридичні права й обов'язки

можливість набувати юридичні права та обов'язки

Запитання 18

Кожен має право на повагу до його ...

варіанти відповідей

праці

громадянства

власності

гідності

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест