Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Онлайн-тести з правознавства

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання:  Особлива форма організації суспільства за допомогою спеціального апарату управління, який захищає інтереси населення певної території, регулює відносини між членами суспільства, зокрема за допомогою примусу - це   
Правознавство, 11 клас
Створено 26 травня
Приклад запитання: За порушення трудової дисципліни, у випадку притягнення до загальної дисциплінарної відповідальності, в Україні може бути застосовано у якості стягнення
Правознавство, 9 клас
Створено 26 травня
Приклад запитання: Добровільне недержавне професійне об'єднання що надає юридичну допомогу називається
Приклад запитання:  Особлива форма організації суспільства за допомогою спеціального апарату управління, який захищає інтереси населення певної території, регулює відносини між членами суспільства, зокрема за допомогою примусу - це   
Приклад запитання: Добровільне недержавне професійне об'єднання, що надає юридичну допомогу називається...
Приклад запитання: певне положення в якому відображено взірець діяльності чи поведінки людини
Приклад запитання: Нормативно-правовим актом найвищої юридичної сили є:
Правознавство, 10 клас
Створено 25 травня
Приклад запитання: види соціальних норм первісного суспільства
Правознавство, 9 клас
Копія з тесту: Ігровий суд
Приклад запитання: Розгляд справ про злочини регламентується
Правознавство, 9 клас
Копія з тесту: Юристи в нашому житті
Приклад запитання: Службові особи органів досудового слідства, які здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень:
Приклад запитання: Добровільне недержавне професійне об'єднання, що надає юридичну допомогу називається...
Приклад запитання: Добровільне недержавне професійне об'єднання, що надає юридичну допомогу називається...
Приклад запитання: 1. Який стаж у галузі права повинна мати особа, щоб стати суддею
Правознавство, 9 клас
Створено 23 травня
Приклад запитання: самостійна галузь права ,за допомогою якої держава регулює суспільні відносини у сфері державного управління
Приклад запитання: Добровільне професійне громадське об'єднання, що обстоює законні інтереси фізичних і юридичних осіб та надає їм юридичну допомогу:
Приклад запитання: . Місцеві загальні суди розглядають
Правознавство, 9 клас
Створено 23 травня
Приклад запитання: Як називається посада в суді, яка від імені держави здійснює правосуддя? 
Приклад запитання: Природоохоронна територія на якій повністю заборонена трудова діяльність називається
Приклад запитання: Сукупність правових норм ,що становлять самостійу частину системи права та регулюють якісно одноріну сферу суспільних відносин спецефічним методом правового регулювання
Правознавство, 9 клас
Створено 22 травня
Приклад запитання: 1. Який стаж у галузі права повинна мати особа, щоб стати суддею
Приклад запитання: Основним правовим актом, яким встановлено відповідальність за адміністративні правопорушення є: 
Приклад запитання: Нормативно-правовим актом найвищої юридичної сили є:
Правознавство, 9 клас
Створено 22 травня
Приклад запитання: ....... -  це суспільно шкідливе діяння (у формі дії або бездіяльно сті) дієздатної особи, що суперечить вимогам правових норм.
Правознавство, 10 клас
Створено 20 травня
Приклад запитання: Закріплені в законі основні, керівні положення, які визначають зміст кримінального процесу, побудову всіх його стадій та інститутів, забезпечують виконання покладених на них завдань, називаються: 
Правознавство, 10 клас
Створено 20 травня
Приклад запитання: Право ТГ самостійно вирішувати питання місцевого значення - це:
Правознавство, 10 клас
Створено 20 травня
Приклад запитання: Які функції притаманні органам виконавчої влади в Україні?
Приклад запитання: Суб’єктами земельних правовідносин є: