7 грудня о 18:00Вебінар: Як перетворити традиційний офлайн-урок на сучасний онлайн-урок

Онлайн-тести з правознавства

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Правознавство, 9 клас
Створено 16 листопада
Приклад запитання: Що слугує фактичною підставою юридичної відповідальності?
Правознавство, 9 клас
Створено 15 листопада
Приклад запитання: Обов’язок правопорушника перетерпіти певні негативні наслідки (санкції) за скоєне правопорушення, які визначаються в установленому законом порядку - це ...
Правознавство, 11 клас
Створено 14 листопада
Приклад запитання: Що таке зобов’язання?
Правознавство
Створено 13 листопада
Приклад запитання: У якому нормативно-правовому акті закріплені загальні положення щодо відносин, які становлять предмет цивільного права:
Правознавство, 9 клас
Створено 12 листопада
Приклад запитання: Яке поняття характеризується як точне, своєчасне і неухильне додержання встановлених правовими та іншими соціальними нормами правил поведінки в державному та суспільному житті?
Приклад запитання: Простими називають речовини утворені атомами:
Правознавство, 9 клас
Створено 11 листопада
Приклад запитання: Яке поняття характеризується як точне, своєчасне і неухильне додержання встановлених правовими та іншими соціальними нормами правил поведінки в державному та суспільному житті?
Правознавство, 9 клас
Копія з тесту: Олімпіада
Приклад запитання: При якій формі правління верховні органи влади обираються на певний термін; великі повноваження має парламент, що формує уряд, який підзвітний йому?
Приклад запитання: Визначте історичний тип держави: " Все населення держави поділялося на класи рабовласників і рабів,поряд із якими існував прошарок купців, ремісників, вільних селян тощо. Рабовласники, які становлять меншість, мали у власності землю, засоби виробництва, рабів. Раби не мали майна і не були членами держави. "
Правознавство, 10 клас
Створено 9 листопада
Приклад запитання: Джерела права - це
Правознавство, 7 клас
Створено 9 листопада
Приклад запитання: За ступенем суспільної небезпеки правопорушення поділяють на:
Правознавство, 11 клас
Створено 9 листопада
Приклад запитання: Якою є головна умова, за якою одне з под­ружжя має надавати аліменти на утримання іншого з подружжя?    
Правознавство, 11 клас
Створено 9 листопада
Приклад запитання: Механізм держави – це:
Правознавство, 9 клас
Створено 9 листопада
Приклад запитання: Застосування до порушника або злочинця передбачених законом заходів державного примусу особистого, організаційного чи майнового характеру.
Правознавство, 11 клас
Створено 9 листопада
Приклад запитання: Майновими правами інтелектуальної власності є:
Правознавство
Створено 9 листопада
Приклад запитання: Для неповнолітніх при влаштуванні на роботу встановлюється випробувальний термін
Правознавство, 9 клас
Створено 8 листопада
Приклад запитання: Застосування до порушника або злочинця передбачених законом заходів державного примусу особистого, організаційного чи майнового характеру.
Правознавство, 9 клас
Копія з тесту: Правопорушення
Приклад запитання: Протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, що посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління й за яку законом передбачено відповідальність - це
Правознавство, 9 клас
Створено 7 листопада
Приклад запитання: Норми і правила в ставленні людей один до одного та до суспільства - це
Правознавство, 9 клас
Створено 6 листопада
Приклад запитання: Особа 1 таємно викрала матеріальну цінність у Особи 2, таким чином вчинивши кримінальне правопорушення - крадіжку. Що в даному випадку буде об'єктом правопорушення?
Приклад запитання: Держава - це політико-територіальна організація суспільства, що має владу, яка здійснюється ... на основі ... .
Правознавство, 9 клас
Створено 5 листопада
Приклад запитання: Оберіть правильну відповідь: . Активність , ініціатива при виконанні правових приписів-це
Правознавство, 10 клас
Створено 5 листопада
Приклад запитання: Трудовий договір - це 
Правознавство, 9 клас
Створено 5 листопада
Приклад запитання: Суспільні відносини, що регулюються нормами права - це
Правознавство, 5 клас
Створено 5 листопада
Приклад запитання: Зміни, що відбуваються з тілами природи називаються ... природи
Правознавство, 11 клас
Створено 5 листопада
Приклад запитання: Коли реального посягання немає, але в особи під впливом дій іншої особи (осіб) та особливостей ситуації, в якій вчинено ці дії, виникає помилкове враження про вчинення (чи реальну загрозу вчинення) суспільно небезпечного посягання, внаслідок чого вона заподіює шкоду, вважаючи, що перебуває у стані необхідної оборони - виникає ...
Правознавство, 11 клас
Створено 5 листопада
Приклад запитання: Брендбук  –
Приклад запитання: Правила загального характеру, які регулюють відносини в людському суспільстві та встановлені державою, суспільством - це
Приклад запитання: Врегульовані нормами права суспільні відносини, учасники яких мають права і юридичні обов’язки, що забезпечуються державою це