проектування виробів

Додано: 12 березня 2020
Предмет: Трудове навчання, 6 клас
Тест виконано: 91 раз
10 запитань
Запитання 1

Назвіть текстильні матеріали:


варіанти відповідей

картон

тканина

пластмаса

метал

Запитання 2

Який метод проектування для створення нового виробу є найпростішим у застосуванні?

варіанти відповідей

метод фантазування

метод комбінування

метод фокальних об’єктів

Запитання 3

З якого боку повинно падати світло на виріб, який обробляється?

варіанти відповідей

зверху;

ліворуч або попереду;

праворуч або попереду.

Запитання 4

Об’єкт проектування це – :


варіанти відповідей

виріб побачений в інформаційних джерелах

виріб, що сподобався

виріб, що виготовляється

виріб (послуга), що необхідно створити

Запитання 5

Який технічний документ містить відомості про форму зображеного на ньому предмета та відомості, необхідні для його виготовлення?


варіанти відповідей

ескіз предмета

технічна інструкція

складальне креслення

робоче креслення

Запитання 6

Технічний малюнок – це...:


варіанти відповідей

графічне зображення виробу, виконане від руки без дотримання масштабу, але з дотриманням його пропорцій і зазначенням розмірів

зображення виробу, виконане від руки кольоровими олівцями, фарбами тощо

зображення виробу або його деталі, виконане за допомогою креслярських інструментів із зазначенням розмірів, масштабу та інших даних, потрібних для його виготовлення;

зображення виробу, виконане від руки простим олівцем з дотриманням його пропорцій у розмірах, зображене об’ємним

Запитання 7

вид декоративно-ужиткового мистецтва,в якому художні зображення виконуюють за допомогою закріплення деталей молюнка на основу

варіанти відповідей

стилізація

вишивання

аплікація

проектування

Запитання 8

поцес створення майбутнього виробу та визначення способів його виготовлення

варіанти відповідей

проєктування

моделювання

технологія

креслення

Запитання 9

Позначте правильні   правила безпечної праці при роботі з ножицями

варіанти відповідей

 перед початком роботи обладнати своє робоче місце необхідними інструментами та матеріалами

 слідкувати щоб ножиці не падали на підлогу тому, що вони псуються

ножиці не обов’язково  зберігати зімкнутими лезами у спеціальному чохлі

   передавати ножиці слід кільцями вперед із зімкнутими лезами

можна не слідкувати за справністю інструменту

Запитання 10

Графічне зображення предмета, виконане від руки, без застосування креслярського інструменту, з умовними позначеннями та дотриманням на око пропорцій предмета:

варіанти відповідей

малюнок

ескіз

креслення

схема

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест