Контроль письма

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Англійська мова, 4 клас
18 запитань
Запитання 1

Доповнити речення дієсловом у формі минулого часу:

 listen  like  go  watch see  buy

My friend ______ TV last week.

варіанти відповідей

watch

to watched

watched

to watch

Запитання 2

Доповнити речення дієсловом у формі минулого часу:

 listen  like  go  watch see  buy

Children _____ many animals at the zoo.

варіанти відповідей

see

sees

sewed

saw

Запитання 3

Доповнити речення дієсловом у формі минулого часу:

 listen  like  go  watch see  buy

Tom _____  to the shop with his parents last weekend.

варіанти відповідей

to go

goes

did not went

went

Запитання 4

Доповнити речення дієсловом у формі минулого часу:  

listen  like  go  watch see  buy

I ______ very interesting book last month.

варіанти відповідей

buys

buyed

bought

buy

Запитання 5

Поставити дієслово to be  у форму теперішнього або минулого часу

(речення можуть бути стверджувальними чи заперечними)

Children _____ happy in the summer camp last year.

варіанти відповідей

am

was

is

were

Запитання 6

Поставити дієслово to be  у форму теперішнього або минулого часу

(речення можуть бути стверджувальними чи заперечними)

My friends ____ hungry now.

варіанти відповідей

is

are

am

were

Запитання 7

Зробити речення питальним

My father worked in the office last spring.


варіанти відповідей

Did my father works in the office last spring?

Did my father work in the office last spring?

Did my father worked in the office last spring?

Запитання 8

Зробити речення питальним

We liked our last English lesson.

варіанти відповідей

Do we liked our last English lesson?

Did we like our last English lesson?

We liked our last English lesson?

Did we liked our last English lesson?

Запитання 9

Зробити речення питальним

She wrote a story yesterday.

варіанти відповідей

She wrote a story yeasterday?

Did she wrote a story yesterday?

Did she write a story yesterday?

Does she wrote a story yesterday?

Запитання 10

Fill in the blanks with in, on, at, of, by.


1. The weather was sunny_____Kyiv yesterday.

2. You can see a post office_____the right.

варіанти відповідей

1.in

2.on

1.at

2.in

1.by

2.on

Запитання 11

Fill in the blanks with in, on, at, of, by.


1. They usually travel_____plane.

2. The train number 56 arrives_____2 p. m.

варіанти відповідей

1.on

2.of

1.of

2.in

1.by

2.at

Запитання 12

Choose the correct answer.


1. Ice cream is __________ than apples. (tasty)

2. Kyiv is __________ city in Ukraine. (large)

варіанти відповідей

1.the tastiest

2.larger

1.tastier

2.the largest

1.tasty

2. large

Запитання 13

Choose the correct answer.


1.Nick is __________ boy in our class. (tall)

2.June is ________ than February. (warm)

варіанти відповідей

1.taller

2.warmer

1.the tallest

2.warm

1.the tallest

2.warmer

Запитання 14

Choose the correct answer.


1. Physical training is ___________ than Reading. (interesting)

2. Oranges are _____________ than hamburger. (good)

варіанти відповідей

1.the most snteresting

2.the best

1.more interesting

2. better

1.interestinger

2.best

Запитання 15

Choose the words in brackets into the Past Simple or Present Perfect.


I__________(not\go) to school two days ago.

варіанти відповідей

did not go

haven't gone

hasn't gone

Запитання 16

Choose the words in brackets into the Past Simple or Present Perfect.


She__________________(not\buy) this green dress yet.

варіанти відповідей

did not buy

have not bought

has not bought

Запитання 17

Choose the words in brackets into the Past Simple or Present Perfect.


John_________(go) to the cinema last week.

варіанти відповідей

have gone

gone

went

Запитання 18

Choose the words in brackets into the Past Simple or Present Perfect.


They_____________(just\cross) the street.

варіанти відповідей

has just crossed

have just crossed

have just cross

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест