11 травня о 15:00Вебінар: Закінчення навчального року: документи, звіти, аналіз, планування та власний емоційний стан

Контроль письма

Додано: 18 травня 2020
Предмет: Англійська мова, 4 клас
11 запитань
Запитання 1

Choose the correct word.

There ... a piece of chalk in the classroom.

варіанти відповідей

is

are

isn't

Запитання 2

There ... any water in the classroom.

варіанти відповідей

is

are

aren't

Запитання 3

We have got English ... Mondays, Wednesdays, Fridays.

варіанти відповідей

at

on

in

Запитання 4

I usually read English books ... summer.

варіанти відповідей

at

on

in

Запитання 5

Fill in the missing question.

... are you? At home.

варіанти відповідей

How

Who

Where

Запитання 6

... classes have you got today? Five

варіанти відповідей

How many

How much

What

Запитання 7

Choose the correct form of the verb.

Yesterday we ... Monopoly.

варіанти відповідей

play

buy

played

Запитання 8

Last Saturday Mr and Mrs Doyle ... at 8 o'clock.

варіанти відповідей

got up

get up

getted up

Запитання 9

Fill in the correct word.

Have you got ... banane?

варіанти відповідей

a

some

an

Запитання 10

I'd like to have ... tea for lunch.

варіанти відповідей

an

a

some

Запитання 11

Complete the dialogue.

Excuse me, could you tell me when does the train from Leeds arrive?

варіанти відповідей

At the ticket office.

At the information desk.

It arrives at 7:15 pm.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест