Контрольна робота №1 з теми "Небесна сфера. Рух світил на небесній сфері".

Додано: 5 січня
Предмет: Астрономія, 11 клас
33 запитання
Запитання 1

Розділ астрономії, що вивчає закони руху небесних тіл...

варіанти відповідей

астрометрія

астрофізика

небесна механіка

космологія

Запитання 2

Як називаються ділянки небесної сфери, на які поділено окремі групи зір?

варіанти відповідей

Сузір"я

Туманності

Галаклики

Скупчення

Запитання 3

Назвати основні точки небесної сфери.

варіанти відповідей

Зеніт і полудень.

Зеніт і надир.

Зеніт і екватор.

Південь і північ.

Запитання 4

У скільки разів зорі першої величини мають бути яскравішими за зорі шостої величини?

варіанти відповідей

10

20

60

100

Запитання 5

Як називається кут, під яким із світила видно радіус Землі?

варіанти відповідей

Кутовий паралакс.

Горизонтальний паралакс.

Вертикальний паралакс.

Паралельний паралакс.

Запитання 6

Як називається час у даній місцевості, який настає о тій порі, коли триває верхня кульмінація Сонця?

варіанти відповідей

Полудень.

Північ.

Вечір.

Ранок.

Запитання 7

Під яким кутом вісь обертання Землі нахилена до площини орбіти?

варіанти відповідей

66,5⁰

65,6⁰

66,6⁰

56,5⁰

Запитання 8

Який період визначає рух тіл відносно Землі і Сонця?

варіанти відповідей

Синодичний.

Сидеричний.

Зоряний.

Граничний.

Запитання 9

За яким календарем живе Україна?

варіанти відповідей

Високосний.

Юліанський.

Григоріанський.

Майя.

Запитання 10

Скільки астрономічних одиниць в одному світловому році?

варіанти відповідей

≃23455

≃66667

≃76665

≃67452

Запитання 11

Яке прискорення вільного падіння буде на поверхні космічного тіла масою 6*1021кг та радіусом 100 км? В м/с2.

варіанти відповідей

6

12

30

40

Запитання 12

Космічне тіло робить оберт навколо Сонця за 5,6 земних років. Обчисліть велику піввісь орбіти цього тіла.

варіанти відповідей

1,2 а.о.

2,8 а.о.

3.2 а.о.

3,8 а.о.

Запитання 13

Кульмінація - це....


варіанти відповідей

велике коло, яке проходить через полюси світу і світило.

  

велике коло, перпендикулярне до осі світу.

  

велике коло по якому, Сонце, рухається по небесній сфері протягом року

  

проходження світила через небесний меридіан

  

велике коло, перпендикулярне до прямовисної лінії

Запитання 14

Екліптика - це...


варіанти відповідей

велике коло, яке проходить через полюси світу і світило.

  

велике коло, перпендикулярне до осі світу.

  

велике коло, по якому Сонце рухається по небесній сфері протягом року

  

велике коло, перпендикулярне до прямовисної лінії.

Запитання 15

Основою астрономії  є...

варіанти відповідей

Експеримент

Теорія

Спостереження 

Запитання 16

Хто створив геоцентричну систему світу?

варіанти відповідей

М.Коперник 

Г.Галілей

К. Птолемей

І.Ньютон

Запитання 17

У центрі геліоцентричної системи світу знаходиться

варіанти відповідей

Земля

Сонце

Місяць

Венера

Запитання 18

Небесна сфера  це -

варіанти відповідей

Уявна сфера в центрі якої знаходиться спостерігач

Сфера, відповідного радіусу, яка має чіткі межі

Уявна сфера нескінченно великого радіуса, описана навколо центру Галактики

Умовна межа нашої Галактики

Запитання 19

Основні точки небесної сфери: (назвати всі правильні відповіді

варіанти відповідей

Зеніт

Надир

Екліптика

Північний полюс світу

Південний полюс світу

Небесний екватор

Запитання 20

До екваторіальної системи небесних координат відноситься : 

варіанти відповідей

Схилення та пряме сходження

Висота світила над горизонтом та азимут

Висота світила над горизонтом та схилення

Висота світила над горизонтом та пряме сходження

Запитання 21

Який тип календаря використовується в Україні?

варіанти відповідей

Місячний

Сонячний

Сонячно-місячний

Сонячний та  Місячний

Запитання 22

Земля здійснює повний оберт навколо Сонця за...

варіанти відповідей

24 години

30 діб

 365 діб

365 діб 5 годин 48 хвилин 46 секунд

Запитання 23

Що таке Всесвітній час?

варіанти відповідей

Місцевий час 2 годинного пояса  

Місцевий час 12 годинного пояса  

Місцевий час 1 годинного пояса

Місцевий час Гринвіцького меридіану  

Запитання 24

Як називається точка орбіти, де планета розміщується на найбільш віддаленій відстані від Сонця?

варіанти відповідей

Перигей

Афелій

Перигелій

Апогей

Запитання 25

У яку пору року, орбітальна швидкість Землі мінімальна?

варіанти відповідей

Влітку

Восени

Взимку

Навесні

Запитання 26

Одна астрономічна одиниця становить середню відстань ...

варіанти відповідей

Від Сонця до Урана

Від Сонця до Меркурія

Від Сонця до Землі

Від Землі до Юпітера

Запитання 27

Явище рівнодення відбувається...

варіанти відповідей

Лише взимку

Узимку і влітку

Весною і восени

Лише влітку

Запитання 28

Як називається кут, під яким із світила видно радіус Землі?

варіанти відповідей

 Кутовий паралакс.

Вертикальний паралакс.

Горизонтальний паралакс.

Паралельний паралакс.

Запитання 29

За яким календарем живе Україна?

варіанти відповідей

Високосний.

Григоріанський.

Юліанський.

Майя.

Запитання 30

Як формулюється І закон Кеплера?

варіанти відповідей

Всі планети обертаються навколо Сонця по еліпсах, а Сонце розташоване в одному з фокусів цих еліпсів.

Радіус-вектор планети за однакові проміжки часу описує рівні площі.

Квадрати сидеричних періодів обертання планет навколо Сонця співвідносяться як куби великих півосей їхніх орбіт.

Запитання 31

Який це закон Кеплера?

варіанти відповідей

Перший

Другий

Третій

Запитання 32

Яка фізична величина вимірюється у світлових роках?

варіанти відповідей

час

відстань до планет

відстань до зір

період обертання

Запитання 33

Земля рухається по орбіті, яка має форму…

варіанти відповідей

 параболи

кола

гіперболи

еліпса

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест