Контрольна робота №2

Додано: 19 травня 2020
Предмет: Біологія, 7 клас
24 запитання
Запитання 1

Розвиток організму, при якому щойно народжена особина повністю сформована і схожа на дорослу

варіанти відповідей

непрямий з перетворенням

непрямий без перетворення

прямий

онтогенез

Запитання 2

Яка з вказаних тварин має найбільшу тривалість життя

варіанти відповідей
Запитання 3

Включають території не лише з природними екосистемами, що охороняються, а й ділянки різного ступеня освоєння з різними режимами охорони

варіанти відповідей

біосферні заповідники

природні заповідники

національні природні парки

ботанічні сади

Запитання 4

Використання природних ресурсів у таких обсягах та такими способами, які, з одного боку, якомога повніше забезпечують потреби людського суспільства, а з другого - не погіршують стан навколишнього природного середовища

варіанти відповідей

природоохоронна діяльність

збереження біорізноманіття

раціональне природокористування

інтенсифікація виробництва

Запитання 5

Співжиття різних організмів, які приносять один одному користь

варіанти відповідей

хижацтво

коменсалізм

симбіоз

паразитизм

Запитання 6

Прикладом коменсалізму можна назвати стосунки, що зображено на малюнку

варіанти відповідей
Запитання 7

До організмів-руйнівників відносяться

варіанти відповідей

зелені рослини

бактерії

гриби

тварини

Запитання 8

Послідовність організмів, у якій кожний попередній організм є їжею для наступного

варіанти відповідей

ланцюг живлення

екосистема

угруповання

біотоп

Запитання 9

Сукупність особин одного виду, які відтворюють подібних до себе протягом великої кількості поколінь і тривалий час займають певну територію

варіанти відповідей

екосистема

популяція

угруповання

біотоп

Запитання 10

Невеличкі, тимчасові екосистеми, що перебувають у обмеженому просторі

варіанти відповідей

мезоекосистеми

макроекосистеми

мікроекосистеми

біотопи

Запитання 11

До біотичних чинників відносять

варіанти відповідей
Запитання 12

Ознаки анонімних угруповань включають такі характеристики

варіанти відповідей

стабільні, переважно замкнені

мають упорядковану структуру

члени угруповання погоджено реагують на сигнали

немає ні вожаків, ні тих, хто за ними йде

Запитання 13

Ієрархія, при якій одна особина домінує над рештою тварин, які мають однаковий ранг

варіанти відповідей

двоступенева

лінійна

трикутна

паралельна

Запитання 14

Форма природженої поведінки, яка сформувалася в ході еволюційного розвитку даного виду

варіанти відповідей

рефлекс

інстинкт

таксис

навчання

Запитання 15

Який спосіб орієнтування тварин зображено на малюнку

варіанти відповідей

термолокація

ехолокація

хемолокація

орієнтування за магнітними полями

Запитання 16

Періодичне або неперіодичне пересування тварин за певну ділянку упродовж сезону, року або багатьох років

варіанти відповідей

хомінг

позитивний таксис

міграція

негативний таксис

Запитання 17

Особливостями елементарної розумової діяльності тварин є

варіанти відповідей

відсутність спадкової програми відносно конкретної проблеми

відсутність попереднього научіння

повільне прийняття рішення

попереднє научіння особин

Запитання 18

Знаряддя праці — поєднання частин тіла і сторонніх предметів, зображено на малюнку

варіанти відповідей
Запитання 19

Назвіть тип комунікацій, зображений на малюнку

варіанти відповідей

звукові

хімічні

тактильні

зорові

Запитання 20

Поведінка, спрямована на вивчення навколишнього середовища та не пов'язана з пошуками корму чи особин протилежної статі

варіанти відповідей

захисна

територіальна

харчова

дослідницька

Запитання 21

На малюнку зображено поведінку

варіанти відповідей

захисна

ігрова

соціальна

харчова

Запитання 22

Вироблення реакції слідування у виводкових птахів є прикладом

варіанти відповідей

научіння

інстинкту

імпритингу

хомінгу

Запитання 23

Який метод вивчення поведінки зображено на малюнку

варіанти відповідей

спостереження

мічення

етологія

дистанційне спостереження

Запитання 24

Повторення певних дій за більш дорослою або досвідченою особиною

варіанти відповідей

наслідування

научіння

імпритинг

імітація

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест