Контрольна робота №2

Додано: 25 травня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 132 рази
24 запитання
Запитання 1

Наука, що вивчає вимерлі організми, які колись жили на нашій планеті: 

варіанти відповідей

біохімія

біогеографія                    

антропологія                     

палеонтологія

Запитання 2

 Природний добір, за класичним дарвінізмом, є наслідком:

варіанти відповідей

виживає найпристосованіший

модифікаційної мінливості

конвергенція

дивергенції

Запитання 3

Випадкова зміна частот зустрічностей алелей у популяції це –

варіанти відповідей

дрейф генів  

ізоляція  

міграція 

хвилі популяції 

Запитання 4

Неандертальці жили на території:

варіанти відповідей

Австралії

Європи

Африки

Азії

Запитання 5

Переміщення особин з однієї популяції в іншу або на нові території 

варіанти відповідей

міграція

природний добір 

хвилі популяції

Запитання 6

Диференційоване виживання більш пристосованих до певних умов існування особин у популяції

варіанти відповідей

хвилі популяції

міграція

природний добір

Запитання 7

Наука про взаємодію живих організмів між собою та з середовищем їхнього існування - це

варіанти відповідей

Екологія

Екосистема

Харчовий зв'язок

Популяція

Запитання 8

Організми, які розкладають мертву органіку до найпростіших неорганічних сполук, виводячи її із ланцюгів живлення в екосистемі

варіанти відповідей

Продуценти

Консументи

Детритофаги

Редуценти

Запитання 9

До абіотичних компонентів екосистеми належать:

варіанти відповідей

Тварини

Рослини

Гриби

Ґрунт

Вода

Пісок

Повітря

Мікроорганізми

Запитання 10

Ключова роль у ґрунтоутворенні на початкових етапах первинної сукцесії відіграють такі живі організми, як

варіанти відповідей

Лишайники й мохи

Злаки й інші однодольні

Дерева й чагарники

Черви й комахи

Ссавці й плахи

Запитання 11

До біотичних належить такий екологічний фактор, як

варіанти відповідей

Солоність води

Шум від автотраси

Сонячне світло

Наявність хижаків в екосистемі

Радіаційне забруднення

Запитання 12

Відповідальними за парниковий ефект переважно є такі два гази, як

варіанти відповідей

Водень і пропан

Кисень й азот

Метан і вуглекислий газ

Аргон і радон

Азот і вуглекислий газ

Запитання 13

НЕ є відновлюваною енергія

варіанти відповідей

Спалювання бурого вугілля

Припливів і відпливів

Морських хвиль

Геотермальна

Вітру

Запитання 14

Властивістю ноосфери є те, що вона - це

варіанти відповідей

Частина біосфери, яка містить розумні живі організми

Частина біосфери, яка містить всі живі організми й речовину органічного походження

Вища стадія розвитку біосфери, сформована людським розумом

Історична стадія існування біосфери, протягом якої сформувався вид Людина розумна

Початкова стадія розвитку біосфери, яка передувала формуванню життя на Землі

Запитання 15

Диким предком корови є

варіанти відповідей

Тур

Тарпан

Бізон

Зубр

Муфлон

Запитання 16

Диким предком овець є

варіанти відповідей

Тур

Тарпан

Бізон

Зубр

Муфлон

Запитання 17

Тритікале - це міжвидовий гібрид таких рослин, як

варіанти відповідей

Сорго і рис

Кукурудза і просо

Жито і пшениця

Овес і ячмінь

Пшениця і ячмінь

Запитання 18

Для поліплоїдизації клітини обробляють спеціальною речовиною - колхіцином. У результаті поділу такої клітини кількість хромасом у ній збільшується вдвічі. Укажіть структуру клітини, яку руйнує колхіцин.

варіанти відповідей

Ядро

Хромосоми

Веретено поділу

Цитоплазма

Запитання 19

НЕ застосовують гриби у виродництві такого продукту, як

варіанти відповідей

Сир рокфор

Вино

Пиво

Житній хліб

Домашній сир

Запитання 20

Хімозин, вироблений бактеріями, застосовують для

варіанти відповідей

Виробництво сирів

Отримання бездріжджового хліба

Виробництва пива

Прискореного квашення овочів

Уповільнення бродіння виноградного соку

Запитання 21

Інсулін належить до такого класу сполук, як

варіанти відповідей

Білки

Ліпіди

Вуглеводи

Нуклеїнові кислоти

Неорганічні сполуки

Запитання 22

Найчастіше для експериментів у галузі генної інженерії використовують такий вид мікроорганізмів, як

варіанти відповідей

Кишкова паличка

Дріжджі

Туберкульозна паличка

Стафілокок

Амеба

Запитання 23

Процес поглинання бактеріальною клітиною молекули ДНК із навколишнього середовища має назву

варіанти відповідей

Трансформація

Транслокація

Трансляція

Трансмутація

Транскрипція

Запитання 24

Нині перенесення мітохондрій застосовують для

варіанти відповідей

Корекції мутацій у ядерній ДНК

Лікування деяких форм безпліддя та для запобігання виникненню мітоходріальних захворювань у дитини

Запобігання народженню дітей із синдромом Дауна

Лікування дорослих пацієнтів із порушенням в мітохондріальній ДНК

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест