Контрольна робота №4 за темою "Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія"

Додано: 14 грудня 2020
Предмет: Українська мова, 5 клас
Тест виконано: 5 разів
12 запитань
Запитання 1

 В алфавітному порядку записані всі слова рядка.

варіанти відповідей

А) міць, авіатор, береза, вікно, шабля

Б) спека, пенал, вантаж, слон, гарбуз

В) війна, мріяти, струмок, школа, ярмо.

Запитання 2

Визначити, у якому рядку в усіх словах букви я, ю, є, ї позначають два звуки:

  

  

  

варіанти відповідей

  а) подія, мрія, доля;

  б) їжа, рояль, воля;

  в) яма, кар'єр, єнот. 

Запитання 3

Указати, у якому рядку в кожному слові дж, дз передають один звук:  

 

варіанти відповідей

 а) дзвінок, підживлення, підземний;

  б) бджола, дзвін, кукурудза;

 в) піджак, джинси, відзимувати.

Запитання 4

Склади бувають

варіанти відповідей

Відкриті й закриті.

Глухі й дзвінкі.

Тверді й м'які.

Запитання 5

Букву и на місці пропуску треба писати в слові

варіанти відповідей

книж…чка

горл..чка

лож...чка

дон..чка

Запитання 6

У словах кишеня, пшениця пишемо букви и, е тому що:

варіанти відповідей

написання [е],[и] не завжди можна пояснити правилом. Правопис таких слів треба запам'ятати.

у коренях слів пишемо букву е, якщо призміні слова сумнівний звук випадає

у коренях слів пишемо букву и, у сполуках -ри-, -ли- у відкритих складах

написання букв на позначення ненаголошених голосних [е], [и] в коренях слів можна перевірити наголосом

Запитання 7

У слові схвильовано

варіанти відповідей

4 склади

3 склади

2 склади

5 складів

Запитання 8

Визначте рядок, у якому в усіх словах від зміни наголосу змінюється значення слова:

варіанти відповідей

замок, помилка, обруч, колесо

тріска, алфавіт, обід, простий

колос, черговий, виносити, забігати

мука, дорога, лапки, атлас

Запитання 9

Укажіть рядок, у якому на місці крапок у кожному слові потрібно писати літеру е

варіанти відповідей

ст...жина, тер...н, чов...н

бр...ніти, см...тана, тр...мтіти

кр...шталевий, в...рбичка, з...мля

вел...тень, справ...дливий, кр...ниця

Запитання 10

Фонетичний розбір слова рухається виконано правильно у рядку:

варіанти відповідей

рухається - [р у х а є т/ с/ я]; ру - ха - є - ться: 4 склади; І - відкр., ІІ - відкр.,

ІІІ - закр., ІV - закр.

[у] - гол., ненагол., буква у;

[а] - гол. , ненагол., буква а;

[є] - гол. нагол., буква е;

[я] - гол., ненагол., буква й;

[р] - пригол., глух., тв., буква р;

[х] - пригол., дзвін., м'як., буква х;

/] - пригол., глух., тв., буква т;

/] - пригол., дзвін., м'як., букви с, ь.

9 букв, 8 звуків.

рухається - [р `у х а е т´ с´ й]; ру - ха - ється: 3 склади; І - відкр., ІІ - відкр., ІІІ - закр.

[у] - гол., нагол., буква у;

[а] - гол., ненагол., буква а;

[е] - гол., ненагол., буква е;

[й] - пригол., дзвін., тв., буква й;

[р] - пригол., дзвін., тв., буква р;

[х] - пригол., глух., м'як., буква х;

[т´] - пригол., глух., тв., буква т;

[с´] - пригол., дзвін., м'як., букви с, ь.

9 букв, 8 звуків.

рухається - [р `у х а й е ц´: а]; ру - ха - є - ться: 4 склади; І - відкр., ІІ - відкр., ІІІ - відкр., ІV - відкр.

[у] - гол., нагол., буква у;

[а] - гол., ненагол., буква а;

[е] - гол., ненагол., буква е;

[а] - гол., ненагол., буква а;

[й] - пригол., сонор., м'як., буква й;

[р] - пригол., сонор., тв., буква р;

[х] - пригол., глух., тв., буква х;

[ц´:] - пригол., глух., м'як., букви т, ь, с.

9 букв, 8 звуків.

рухається - [р у х `а е с ´: а]; ру - ха - ється: 3 склади; І - відкр., ІІ - відкр.,

ІІІ - закр.

[у] - гол., ненагол., буква у;

[а] - гол., нагол., буква а;

[е] - гол., ненагол., буква е;

[а] - гол., ненагол., буква а;

[р] - пригол., глух., тв., буква р;

[х] - пригол., глух., м'як., буква х;

[с´:] - пригол., дзвін., м'як., букви т, ь, с.

9 букв, 7 звуків.

Запитання 11

У якому рядку в усіх словах слід писати літеру ґ: 

 

   

 .


варіанти відповідей

  а) … усінь, … рати, … умка;

б) … валт, … анок, … ава;

  в) … рамотний, … ґринджоли, … уска

Запитання 12

У слові щука

варіанти відповідей

2 голосні і 2 приголосні звуки

1 голосний і 3 приголосні звуки

2 голосні і 3 приголосні звуки

1 голосний і 4 приголосні звуки

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест