9 клас. Контрольна робота "алгоритми та програми"

Додано: 12 травня
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 319 разів
12 запитань
Запитання 1

Яке імя має в середовищі Lazarus компонент "Багаторядкове текстове поле"?

варіанти відповідей

Button

Memo

Caption

Label

Запитання 2

Вкажіть службове слово для знаходження масиву

варіанти відповідей

var

integer

array

begin

Запитання 3

Що виконує даний алгоритм

for i:=1 to N do

if A[i]<0 then A[i]:=25

варіанти відповідей

заповнює масив елементами кількістю - 25

заміняє від'ємні елементи числом 25

 знаходить суму 25 елементів

заміняє A[i]:елемент числом 25

Запитання 4

Що таке індекс?

варіанти відповідей

Номер максимального елемента масиву

Розмірність масиву

Ознака числового масиву

Порядковий номер елемента у масиві

Запитання 5

Як описати масив А з 25 цілих чисел? 

варіанти відповідей

var A: array[1..25] of Integer

var A: array[1..25] of Real;

var A: mas;

 var A: Integer;

Запитання 6

label2.Caption:=FloatToStr(s);

даний фрагмент процедури...

варіанти відповідей

 змінює назву кнопки

виводить результат у об'єкт напис

змінює назву форми

виводить результат у об'єкт поле

Запитання 7

Елементи масиву А[1..6] мають значення 2; 5; 7; 8; 16; 13 відповідно.

Визначте, яких значень набудуть елементи масиву після виконання оператора

А[1] := А[3] + А[5]

варіанти відповідей

2; 5; 2; 8; 2; 13

23; 5; 7; 8; 16; 13

2; 5; 7; 8; 16; 13.

3; 5; 7; 8; 16; 13.

Запитання 8

Під яким номером на панелі компонентів позначено компонент "Багаторядкове текстове поле"?

варіанти відповідей

6

8

4

7

3

Запитання 9

Що таке табличне величина?

варіанти відповідей

величина і порядковий номер елемента

упорядкований набір змінних одного типу

опрацювання змінних одного типу

елемент загальної маси даних

Запитання 10

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

begin

  

end;   

дана процедура виконує дію...

варіанти відповідей

при натисканні клавіші на клавіатурі

при натисканні кнопки на формі

при натисканні клавіші мишки

при натисканні на об'єкті "Напис"

Запитання 11

Властивість FixedRows, що означає?

варіанти відповідей

Кількість фіксованих рядків таблиці.

Наявність у таблиці смуг прокручування.

Кількість фіксованих стовпців таблиці.

Запитання 12

Як називають змінну, що входить до табличної величини? 

варіанти відповідей

числом 

стрічкою 

елементом 

текстом

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест