23 червня о 18:00Вебінар: Практика реалізації проєктів та відеопроєктів у НУШ

Контрольна робота Будова рослинної і тваринної клітин (6 клас)

Тест призначений для контрольної перевірки знань учнів по темі " Будова рослинної і тваринної клітин "

Додано: 12 травня
Предмет: Біологія, 6 клас
Тест виконано: 1 раз
10 запитань
Запитання 1

Назвіть функції цитоплазми


варіанти відповідей

а) транспорт речовин

б) збереження спадкової інформації

 в) середовище для хімічних реакцій

Запитання 2

Рослинна клітина, на відміну від тваринної, маєваріанти відповідей

вакуолю з клітинним соком.  

 комплекс Гольджі.

ендоплазматичну сітку. 

мітохондрії.

Запитання 3

Вкажіть структуру клітини, в якій зберігається спадкова інформація.


варіанти відповідей

Мембрана

  Цитомлазма

 Ядро

 Включення

Запитання 4

Із наведеного переліку виберіть органелу, що здійснює фотосинтез


варіанти відповідей

 Лейкопласти

 Хлоропласти

Мітохондрії

Запитання 5

Що об'єднує ці організми?

133894_1620840240.jpg

варіанти відповідей

Одноклітинні організми , змішаний тип живлення живлення

Колоніальні організми і автотрофне живлення

Одноклітинні організми і гетеротрофне живлення

Запитання 6

     Укажіть складові клітини, які забезпечують передачу спадкової інформації:

 

варіанти відповідей

Ядро і хромосоми

Вакуолі пластиди

Мітохондрії і пластиди

Апарат Гольжи і ядро

Запитання 7

Яку функцію виконують рибосоми ?

варіанти відповідей

Збереження спадкової інформації

Запасання поживних речовин

Синтез білка

Забезпечення форми клітини

Запитання 8

Встановіть відповідність номера малюнка і назви органел по порядку номерів

варіанти відповідей

Вакуоль

Хлоропласт

Апарат Гольджи

Ендоплазматична сітка

Мітохондрії

Хлороплас ти

Рибосоми

Центріолі

Запитання 9


Укажіть ознаки хлоропластів:


Хлоропласти Хлоропласти забезпечують Хлоропласти присутні

1. не мають мембрани 1 синтез АТФ 1 тільки в тваринних клітинах

2. мають одну мембрану 2 фотосинтез 2 2тільки в рослинних клітинах

3. мають дві мембрани 3 синтез білка 3в клітинах бактерій


варіанти відповідей

1, 2, 2

3, 3, 2

2, , 3, 1

Запитання 10

Знайдіть відповідність .Яку функцію виконують органели?  

1 Ядро А Утворення енергії

2 Вакуоля Б Збереження та передача спадкової інформації

3 Лейкопласт ВЗапасання поживних речовин

4 Мітохондрія ГЗабезпечення форми кітини


варіанти відповідей

1-Б 2-Г 3- В 4-А

1-Г 2-Б 3- А 4-В

1- А 2-Г 3- Б 4-В

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест