1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Контрольна робота «Будова слова. Словотвір. Орфографія». 5клас

Додано: 20 квітня
Предмет: Українська мова, 5 клас
Тест виконано: 486 разів
20 запитань
Запитання 1

1. Лексичне значення слова містить:


варіанти відповідей

а) основа слова;

б) закінчення слова;

в) префікс; 

г) суфікс.

Запитання 2

2. Закінчення – це

варіанти відповідей

а) змінна значуща частина слова, що виражає його граматичне значення;

б) частина слова без закінчення;

в) головна значуща частина слова, що містить спільне значення споріднених слів;

г) значуща частина слова, що служить для творення слів з новим лексичним значенням або новим відтінком у значенні

Запитання 3

3. Спільнокореневими є слова у рядку:

варіанти відповідей

а) пролісок, проліском, у проліску;

б) читати, читанка, прочитаний;

в) сонце, сонцю, на сонці;

г) водний, водити, вода.

Запитання 4

4. Які значущі частини слова служать для утворення нових слів:

варіанти відповідей

а) префікс, суфікс;

б) префікс, корінь;

в) корінь, суфікс;

г) суфікс, закінчення.

Запитання 5

5. Слова радість – радісний це:

варіанти відповідей

а) різні форми одного слова;

б) спільнокореневі слова;

в) синоніми;

г) омоніми.

Запитання 6

6. Позначте рядок, у якому подано спільнокореневі антоніми:

варіанти відповідей

а) чужина – батьківщина;


б) честь – безчестя;

в) юність – старість;

г) чистосердечність – лицемірство.

Запитання 7

7. Позначте рядок, у якому всі слова мають нульове закінчення:

варіанти відповідей

а) голуб, радість, збори, восьмий;

б) день, воля, зріст, вождь;

в) гараж, журі, дощовий, гамір;

г) лист, звіт, джміль, кисіль.

Запитання 8

8. У словах читати, співати значуща частина ти – це

варіанти відповідей

а) закінчення;

б) суфікс;

в) частина кореня;

г) корінь.

Запитання 9

9. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з префіксом пре-:

варіанти відповідей

а) пр..чепурити, пр..гарний, пр..кислий;

б) пр..милий, пр..старий, пр..чистий;

в) пр..чіткий, пр..мудрий, пр..сісти;

г) пр..глосно, пр..сміливий, пр..міський.

Запитання 10

10. Префікс при- мають усі слова в рядку:
варіанти відповідей

а) пр...сісти, пр....звище, пр....подобний;

б) пр....землений, пр....йти, пр....рва;

в) пр...красний, пр...мружити, пр...вітати;

г) пр....єднати, пр....лягти, пр....морський.

Запитання 11

11. Літеру с на місці пропуску треба писати в усіх словах у рядку:

варіанти відповідей

а) ...питати, ...хвальний, ...фотографувати;

б) ...кам’яніння, ро...клад, ...тягування;

в) ...худнути, ...чепити, ...тирати;

г) ...розуміти, ро..хитати, бе...корисний.

Запитання 12

12. Префікс пре- надає словам значення:варіанти відповідей

а) збільшеної ознаки;

б) наближення або приєднання;

в) пестливості або зменшеності;

г) збільшеності або згрубілості.

Запитання 13

Укажіть групу спільнокореневих слів:

варіанти відповідей

писати, переписувати, писання, запис.

вода, водичка, водяний, водити;

білий, білесенький, біліти, побілений, біль;

місто, міський, передмістя, місцевий.

Запитання 14

Укажіть рядок з різними формами одного слова:

варіанти відповідей

казковий, казка, казково;

лісок, лісний,ліс

весни, весна, весною;

рік, річний, щорічний.

Запитання 15

Укажіть слово з префіксом прі-:

варіанти відповідей

пр(и,і)вітав бабусю;

пр(и,і)їхати вчасно;

попереду була пр(и,і)рва;

пр(и,і)кра ситуація.

Запитання 16

Укажіть слова, які не мають закінчення:

варіанти відповідей

дім;

високо;

 поні;

говорити.

Запитання 17

Відшукати слова, де є префікс, корінь, суфікс, закінчення:

варіанти відповідей

весело;

написати;

прикладка;

проліском.

Запитання 18

Які слова треба писати з префіксом с-

варіанти відповідей

(с,з)питати

(с,з)шити

(с,з)варити

(с,з)казати

(с,ф)отографувати

(с,з)ховати

(с,з)'єднати

(с,з)чистити

Запитання 19

Указати рядок, де в усіх словах треба писати префікс пре-:

варіанти відповідей

пр….білий, пр….буток, пр….давити;

пр…смачний, пр….гарний, пр….мудрий

пр…злий, пр…смачний, пр…вітний.

Запитання 20

Укажіть слова, в яких правильно виділено префікс:

варіанти відповідей

розсердився;

 віддзеркалення;

схилився;

 загадка

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест