24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Контрольна робота " Еволюція органічного світу"

Додано: 1 травня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 238 разів
21 запитання
Запитання 1

Із наведених тверджень оберіть те, що відповідає поняттю "Еволюція"

варіанти відповідей

а) Процес необоротних змін у будові та функціях живих істот протягом їхнього історичного існування, який відбувається на всіх рівнях організації живого

б) процес необоротних змін у будові та функціях живих істот протягом їхнього індивідуального розвитку, який відбувається у продовж життя організму

в) Процес оборотних змін у будові та функціях живих істот протягом їхнього історичного існування, який відбувається на всіх рівнях організації живого

г) Процес оборотних змін у будові та функціях живих істот протягом їхнього індивідуального розвитку, який відбувається у продовж життя організму

Запитання 2

Назвіть рушійні сили еволюції за Ч. Дарвіном 

варіанти відповідей

 природний добір

внутрішнє прагнення до прогресу

штучний добір

боротьба за існування

Запитання 3

Віруси були відкриті у 1892 році вченим:

варіанти відповідей

С.Г. Навашиним

І, І. Мечніковим

М, Бейерінгом

Д.Й. Івановським

Запитання 4

У схемі процесу розмноження вірусу вказати правильну послідовність етапів:

1. роздягання вірусу і реплікація вірусного геному

2. збирання вірусів і їх вихід із клітини

3. адсорбція вірусу на клітинній мембрані і проникнення віруса в клітину

варіанти відповідей

 1 - 2 - 3

3 - 1 - 2

2 - 3 - 1

Запитання 5

Рушійні сили еволюції за Ламарком:

варіанти відповідей

внутрішнє прагнення до прогресу;

прямий вплив умов довкілля;

вправляння чи невправляння органів

боротьба за існування;

Запитання 6

Укажіть назву науки, що вивчає вимерлі організми:

варіанти відповідей

палеонтологія

біоніка

філогенія

систематика

Запитання 7

Представники якої течії еволюціоністів вважали, що світ створений надприродною силою - Творцем, всі живі істоти були створеними такими як є і не зазнавали змін, кожна із створених форма з'являлась у потрібний час по волі Творця.

варіанти відповідей

а) ламаркісти

б) дарвіністи

в) креаціаністи

г) альтернативці

Запитання 8

Елементарною одиницею еволюційного процесу є:

варіанти відповідей

особина

вид

популяція

клас

Запитання 9

Гомологічними органами є:

варіанти відповідей

передні кінцівки крота і коня;

зябра риби і рака;

вусики гороху і вуса суниці.

крило птаха та рука людини

Запитання 10

Укажіть види природного добору:

варіанти відповідей

стабілізуючий, рушійний, розвиваючий

розвиваючий, дизруптивний, свідомий

стабілізуючий, штучний, розвиваючий

Запитання 11

Обери декілька правильних відповідей.Наразі вчені виокремлюють від трьох до семи основних рас.

варіанти відповідей

європеоїдна 

ефіопська

канадська

негрська

монголоїдна 

австралоїдна 

американоїдна

Запитання 12

Назви соціальні (А) та біологічні (Б) чинник еволюції людини

1.Спадковість 4. Мінливість

2. Праця 5. Суспільний спосіб життя

3.Мова 6. Природний добір


варіанти відповідей

А-2,3,5 Б-1,4,6

А-1,2,5 Б-3,4,6

А- 1,4,5 Б -2,3,6

А -3,4,5 Б-1,2,6

Запитання 13

3.Систематичне положення виду Людина розумна

варіанти відповідей

тип Хордові - клас Ссавці - ряд Люди - родина Гомініди

тип Хордові - клас Примати - ряд Ссавці - родина Гомініди

  тип Хордові - клас Ссавці - ряд Люди - родина Примати 

тип Хордові - клас Ссавці - ряд Примати - родина Гомініди 

Запитання 14

Вирішальним ембріологічним доказом еволюції є

варіанти відповідей

схожість ранніх стадій різних класів організмів

наявність хорди у різних класів типу Хордових

подібність поділу клітин у різних організмів

наявність рудиментів у різних тварин

Запитання 15

Твердження про занесення життя на Землю з космосу називають гіпотезою

варіанти відповідей

біогеоценозу

абіогенезу

етернізму

панспермії

Запитання 16

До біологічних факторів антропогенезу НЕ належать

варіанти відповідей

членороздільна мова

боротьба за існування

праця

природний добір

Запитання 17

Прикладами атавізму є:

варіанти відповідей

надмірна волохатість у людини;

 залишки кінцівок у кита;


апендикс;

наявність хвоста у людини

Запитання 18

Еволюційні перетворення, що підвищують рівень організації в цілому:

варіанти відповідей

ідіоадаптація;

ароморфоз

дегенерація

паразитизм

Запитання 19

Передні кінцівки: а – амфібії; б – черепахи; в – фазана; г – морського лева - це приклад..

варіанти відповідей

рудиментарних кінцівок

аналогічних кінцівок

гомологічних кінцівок

атавізмів

Запитання 20

Виберіть тези, які характеризють природний добір.

варіанти відповідей

Є рушійним чиннком еволюції.

Є результатом боротьби за існування.

Це процес, унаслідок якого виживають і лишають після себе потомство переважно особини з корисними в даних умовах спадковими змінами.

Є чотири форми природного добору.

Форми природного добору: рушійний, стабілізуючий, дизруптивний або розриваючий.

Запитання 21

10.Які основні відмінності людини від іншіх організмів

варіанти відповідей

Прямоходіння

Друга сигнальна система

Трудова діяльність

Генетичний код

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест