13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Контрольна робота "Гриби. Узагальнення"

Додано: 19 травня 2020
Предмет: Біологія, 6 клас
Тест виконано: 17 разів
12 запитань
Запитання 1

Ознака, спільна для грибів і тварин:

варіанти відповідей

клітинна стінка містить муреїн;

гетеротрофний тип живлення;

автотрофний тип живлення;

клітинна стінка містить целюлозу.

Запитання 2

Мікроміцет, з якого виробляють ліки:

варіанти відповідей

трутовик;

мукор;

аспергіл;

пеніцил.

Запитання 3

Дерево забезпечує гриб...

варіанти відповідей

водою та мінеральними речовинами;

глюкозою;

киснем;

вуглекислим газом.

Запитання 4

Міцелій - це

варіанти відповідей

вегетативне тіло гриба;

твірна тканина гриба;

плодове тіло гриба;

відсутня правильна відповідЬ.

Запитання 5

Складовою клітинної стінки грибів є

варіанти відповідей

глікоген;

муреїн;

хітин;

целюлоза.

Запитання 6

До шапинкових грибів не належить

варіанти відповідей

бліда поганка та печориця;

ріжки та сажка;

опеньок та мухомор;

усі відповіді правильні.

Запитання 7

Установи відповідність між грибом і способом живлення.

1 мухомор А сапротроф

2 трутовик Б паразит

3 мукор В симбіотроф

варіанти відповідей

1А 2Б 3В;

1Б 2В 3А

1В 2Б 3А

Запитання 8

Визнач, яке/які тверджекння є правильним/правильними

- Гриби - гетеротрофи, оскільки мають хлоропласти.

- Гриби не мають справжніх тканин.

варіанти відповідей

Обидва;

лише перше;

лише друге;

обидва неправильні.

Запитання 9

Визнач, яке/які тверджекння є правильним/правильними

- Гриби ростуть усе життя.

- Клітина грибів, на відміну від клітини рослин, має ядро та цитоплазму з органелами.

варіанти відповідей

обидва;

лише перше;

лише друге;

обидва неправильні.

Запитання 10

Розглянь рисунок. Установи, якою цифрою позначений гіменофор.

варіанти відповідей

6

2

5

3

Запитання 11

Розглянь зображення аспергіла. Визнач букви, якими позначено твердження, що стосуються цього організму (4 правильні відповіді)

А воду з грунту отримують за допомогою ризоїдів;

Б розмножуються спорами та вегетативно;

В є макроміцет;

Г є еукаріотичним організмом;

Д належить до вищих грибів;

Е є мікроміцет;

Ж за способом живлення - паразит.

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

Запитання 12

Визнач букви, якими позначено ознаки, характерні для зображеного організму(4 правильні відповіді)

А еукаріот

Б вищий гриб;

В автотроф;

Г має корені;

Д не має тканин та органів;

Ж є пластинчастий гіменофор;

З має ризоїди;


варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Д

ж

З

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест