Контрольна робота « Коло і Круг"

Тест виконано: 271 раз
25 запитань
Запитання 1

Хорда - це

варіанти відповідей

відрізок, який проходить через центр кола

відрізок, який сполучає дві точки кола

відрізок, який сполучає центр кола з довільною точкою цього кола

Запитання 2

Найбільшою хордою, що проходить через центр кола, називають...

варіанти відповідей

Радіус

Діаметр

Хорду

Запитання 3

Скільки спільних точок має дотична з колом?

варіанти відповідей

Дві

Безліч


Одну

Запитання 4

Радіус - це

варіанти відповідей

відрізок, який сполучає центр кола з довільною точкою цього кола

найбільша хорда, яка проходить через центр кола

перпендикуляр опущений з центра кола на саме коло

Запитання 5

Коло називають вписаним в трикутник, якщо...

варіанти відповідей

воно дотикається до усіх його сторін

воно проходить через усі вершини трикутника

воно вписане в трикутник

Запитання 6

На якому з малюнків зображено коло, описане навколо трикутника¿

варіанти відповідей

1

2

3

Запитання 7

На якому з малюнків зображено коло, вписане в трикутник¿

варіанти відповідей

1

2

3

Запитання 8

Де на малюнку є хорда¿

варіанти відповідей

MK, CD

OC, OM, OD, OK

KO

Запитання 9

Пряма АВ – є дотичною до кола, радіус якого ОВ. ВОС=120°. Визначити кут АВС.

варіанти відповідей

60o

900

450

Запитання 10

AB = 13 см, BC = 8 см, ВМ = 3 см. Знайти АС.

варіанти відповідей

15

20

13

Запитання 11

Знайти радіус кола, якщо діаметр дорівнює 13 дм.

варіанти відповідей

65 см

6,5 см

0,065 см

Запитання 12

Знайти діаметр кола, якщо радіус дорівнює 7 см.

варіанти відповідей

14 мм

0,14 м

7 дм

Запитання 13

Коло називають описаним навколо трикутника, якщо...

варіанти відповідей

воно проходить через всі вершини трикутника

воно дотикається до усіх сторін трикутника

воно описане навколо трикутника

Запитання 14

Точка дотику вписаного кола ділить бічну сторону рівнобедреного трикутника на відрізки 4 см і 14 см, починаючи від основи. Знайди периметр трикутника.


варіанти відповідей

34

36

44

28

Запитання 15

Вкажіть кількість спільних точок, які січна має з колом.

варіанти відповідей

жодної

одну

дві

більше ніж дві

Запитання 16

У скільки разів діаметр більший за радіус?

варіанти відповідей

Такий самий

У 2 рази

У 3 рази

У 4 рази

Запитання 17

Де знаходиться центр, описаного кола навколо довільного трикутника?

варіанти відповідей

в точці перетину медіан трикутника

в точці перетину бісектрис трикутника

в точці перетину висот трикутника

в точці перетину серединних перпендикулярів сторін трикутника

Запитання 18

Де знаходиться центр, вписаного кола в довільний трикутник?

варіанти відповідей

в точці перетину медіан трикутника

в точці перетину бісектрис трикутника

в точці перетину висот трикутника

в точці перетину серединних перпендикулярів сторін трикутника

Запитання 19

Центри вписаного і описаного кола співпадають в

варіанти відповідей

рівнобедренному трикутнику

рівносторонньому трикутнику

прямокутному трикутнику

різносторонньому

Запитання 20

Відрізки дотичних, проведених із однієї точки до кола....

варіанти відповідей

рівні

не рівні

перпендикулярні

паралельні

Запитання 21

З точки А до кола проведено дотичні АВ і АС, точки В і С - точки дотику, АВ=4 см. Чому дорівнює АС?

варіанти відповідей

2 см

4 см

8 см

Визначити неможливо

Запитання 22

Коло радіусом 5 см описане навколо трикутника. Чому дорівнює відстань від центра кола до кожної з вершин трикутника?

варіанти відповідей

10 см

5 см

2,5см

Визначити неможливо

Запитання 23

Вибери на якому з малюнків зображено круг?

варіанти відповідей
Запитання 24

Пряма CD дотикається до кола із центром O в точці А, відрізок АВ хорда кола , кут АОВ=70°.Знайдіть кут BAC

варіанти відповідей

1400

1500

1450

1200

Запитання 25

АС дотична до кола. Кут BAC дорівнює 60°. Яку градусну міру має кут АОВ?

варіанти відповідей

300

1000

1200

1100

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест