23 вересня о 18:00Вебінар: Математика на дотик: формати роботи та ідеї завдань для дітей із порушеннями зору

Контрольна робота "Населення України та світу"

Додано: 17 травня
Предмет: Географія, 8 клас
Тест виконано: 1177 разів
24 запитання
Запитання 1

Оберіть 3 країни з першим типом відтворення населення

варіанти відповідей

США     

Індія     

Італія    

Пакистан

Японія

Нігерія

Запитання 2

Оберіть 3 країни які входять до 10 лідерів за кількістю населення:

варіанти відповідей

Індонезія    

Мексика    

США    

Бангладеш

Німеччина

Франція

Запитання 3

За кількістю жителів великими містами в Україні вважають:

варіанти відповідей

50-100 тис. осіб

100-500 тис.осіб   

понад 1 млн.осіб

500 тис.-1млн.осіб

Запитання 4

Оберіть 3 країни з найчисельнішою західною діаспорою

варіанти відповідей

США    

Молдова    

Австралія   

Канада

Казахстан

Бразилія

Запитання 5

Із переліку держав виберіть двонаціональну:

варіанти відповідей

Індія   

Канада  

Росія   

Японія

Запитання 6

Стійка спільнота людей, що історично склалася на певній території, має власну мову, культуру, особливості менталітету - це

варіанти відповідей

раса

племя

етнос

нація

Запитання 7

Стрімке зростання кількості населення:

варіанти відповідей

демографічна криза   

демографічний вибух 

демографічний злет

природний рух   

Запитання 8

Для яких областей України характерна найвища густота населення?

варіанти відповідей

Львівська, Чернівецька, Дніпропетровська

Волинська, Рівненська, Житомирська

Херсонська, Миколаївська, Кіровоградська

Чернігівська, Сумська, Херсонська

Запитання 9

Як називається система державних заходів, які здійснюються державою з метою врегулювання народжуваності?

варіанти відповідей

демографічна політика

демографічна криза

демографічна ситуація

демографічний вибух

Запитання 10

Механічний рух населення - це

варіанти відповідей

зміна народжуваністі

зміна смертністі

міграції

депопуляція

Запитання 11

Найбільш населеною частиною світу є:

варіанти відповідей

Європа

Азія

Африка

Австралія

Запитання 12

Що таке «старіння нації»?

варіанти відповідей

зростання частки людей літнього віку

зростання тривалості життя в країні

зростання пенсійного віку

зростання частки людей працездатного віку

Запитання 13

Назвіть 2 міста мільйонери України:

варіанти відповідей

Львів

Харків

Донецьк

Київ

Вінниця

Дніпро

Запитання 14

Оберіть світові релігії

варіанти відповідей

християнство

мусульманство

індуїзм

іудаїзм

буддизм

синтоїзм

Запитання 15

Оберіть три риси характерні для демографічної ситуації в Україні

варіанти відповідей

високі темпи урбанізації

старіння нації

демографічний вибух

демографічна криза

переважання частки жінок над часткою чоловіків

високі показники народжуваності

Запитання 16

Історичний процес підвищення ролі міст у житті суспільства та поширення міського способу життя – це:

варіанти відповідей

Агломерація

Урбанізація   

Субурбанізація   

Міграція

Запитання 17

До якої мовної сім'ї належить українська мова:

варіанти відповідей

тайської

індоєвропейської

слов'янської

романської

Запитання 18

Найменшу щільність населення серед областей України має

варіанти відповідей

Заккарпатська область

Чернівецька область

Чернігівська область

Сумська область

Запитання 19

Середня тривалість життя в Україні становить:

варіанти відповідей

а) 74 ріки

б) 78 років

в) 69 років

г) 63 роки

Запитання 20

Середня густота населення України в особах/км² становить:

варіанти відповідей

54 особи/км²

74 осіб/км²

110 осіб/км²

34 особи/км²   

Запитання 21

Встановіть відповідність між країною та релігією, що сповідує більшість населення цієї країни:

а) Україна                                         1) Католицизм                              

б) Японія                                          2) Протестантизм

в) Іран                                               3) Іслам

г) Ватикан                                        4) Православ'я

                                                          5) Синтоїзм

варіанти відповідей

А-2, Б-1, В-3, Г-5

А-1, Б-3, В-2, Г-4

А-4, Б-2, В-1, Г-3

А-4, Б-5, В-3, Г-1

Запитання 22

Найпоширеніша мова світу

варіанти відповідей

англійська

німецька

російська

китайська

Запитання 23

Розростання передмість за рахунок відтоку населення з міст, стрімкий розвиток приміської зони це

варіанти відповідей

урбанізація

субурбанізація

рурбанізація

хибна урбанізація

Запитання 24

Найчисельнішою національною меншиною на території України є

варіанти відповідей

білоруси

молдавани

росіяни

українці

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест