28 травня о 19:00Вебінар: Безпека дітей в інтернеті: як навчитися виявляти загрози та протидіяти їм

Контрольна робота "Населення України та світу"

Додано: 5 квітня
Предмет: Географія, 8 клас
Тест виконано: 197 разів
22 запитання
Запитання 1

Виберіть світову релігію:

варіанти відповідей

а) Синтоїзм     

б) Буддизм     

в) Індуїзм    

г) Юдаїзм

Запитання 2

Найчисельнішою державою світу є:

варіанти відповідей

а) Індонезія    

б) Мексика    

в) США    

г) Китай

Запитання 3

За кількістю жителів великими містами в Україні вважають:

варіанти відповідей

а) 50-100 тис. осіб

б) 100-500 тис.осіб   

в) понад 1 млн.осіб

г) 500 тис.-1млн.осіб

Запитання 4

Із переліку держав виберіть однонаціональну:

варіанти відповідей

а) Індія   

б) Японія   

в) Бразилія   

г) Індонезія

Запитання 5

Стійка спільнота людей, що історично склалася на певній території, де люди мають власну мову, культуру, розуміння своєї єдності - це

варіанти відповідей

а) Раса

б) Населення

в) Етнос

г) Нація

Запитання 6

Чисельність жителів нашої планети складає:

варіанти відповідей

а) 6,3 млрд. осіб   

б) 8 млрд. осіб   

в) 8,5 млрд. осіб

г) 7,7 млрд. осіб   

Запитання 7

Для яких областей України характерна найвища густота населення?

варіанти відповідей

а) Львівська, Чернівецька, Дніпропетровська

б) Волинська, Рівненська, Житомирська

в) Херсонська, Миколаївська, Кіровоградська

г) Чернігівська, Сумська, Полтавська

Запитання 8

Як називається система державних заходів, які здійснюються державою з метою врегулювання народжуваності?

варіанти відповідей

а) Демографічна політика

б) Демографічна криза

в) Демографічна ситуація

г) Демографічний вибух

Запитання 9

Найбільш населеною частиною світу є:

варіанти відповідей

а) Європа

б) Азія

в) Африка

г) Австралія

Запитання 10

Що таке «старіння нації»?

варіанти відповідей

а) Зростання частки людей літнього віку

б) Зростання тривалості життя в країні

 в) Більш пізній вихід людей на пенсію

г) Зростання частки людей працездатного віку

Запитання 11

Назвіть міста мільйонери України:

варіанти відповідей

а) Львів

б) Харків

в) Запоріжжя

г) Київ

д) Вінниця

Запитання 12

Міграції бувають:

варіанти відповідей

а) зовнішні, внутрішні, маятникові

б) державні і міждержавні

в) міські і сільські

г) економічні і культурні

Запитання 13

Показник, що характеризує середню кількість жителів країни чи певного регіону на 1 кв. км:

варіанти відповідей

а) Темпи урбанізації

б) Рівень зайнятості

в) Густота населення

г) Система розселення

Запитання 14

Історичний процес підвищення ролі міст у житті суспільства – це:

варіанти відповідей

а) Агломерація

б) Урбанізація   

в) Субурбанізація   

г) Міграція

Запитання 15

До якої мовної сім'ї належить українська мова:

варіанти відповідей

а) Тайської

б) Індоєвропейської

в) Слов'янської

г) Романської

Запитання 16

Графічне зображення розподілу населення за статтю й віком на певний момент часу - це

варіанти відповідей

а) Міграційна політика

б) Демографічна політика

в) Статево-вікова піраміда

г) Природний рух населення

Запитання 17

Середня тривалість життя в Україні становить:

варіанти відповідей

а) 71 рік

б) 78 років

в) 69 років

г) 54 років

Запитання 18

Середня густота населення України в особах/км² становить:

варіанти відповідей

а) 54 особи/км²

б) 75,2 осіб/км²

в) 110 осіб/км²

г) 34 особи/км²   

Запитання 19

Встановіть відповідність між країною та релігією, що сповідує більшість населення цієї країни:

а) Україна                                         1) Протестантизм                              

б) Японія                                           2) Буддизм

в) Іран                                               3) Іслам

г) Швеція                                          4) Православ'я

                                                           5) Синтоїзм

варіанти відповідей

А-2, Б-1, В-3, Г-5

А-1, Б-3, В-2, Г-4

А-4, Б-2, В-1, Г-3

А-4, Б-5, В-3, Г-1

Запитання 20

Природний рух населення характеризується такими двома показниками, як:

варіанти відповідей

чисельність населення

співвідношення чоловіків і жінок

смертність

тривалість життя

народжуваність

Запитання 21

Із переліку виберіть три країни з найчисленнішою українською діаспорою.

варіанти відповідей

Казахстан

Франція

США

Канада

Румунія

БілорусьЗапитання 22

Укажіть три показники, що характеризують механічний рух населення:

варіанти відповідей

смертність

природний приріст

народжуваність 

імміграція 

сальдо міграцій

еміграція 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест