18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Контрольна робота. Неоромантизм. Леся Українка. Символізм (Олександр Олесь, М. Вороний)

Додано: 16 квітня
Предмет: Українська література, 10 клас
Тест виконано: 37 разів
36 запитань
Запитання 1

Визначте тему твору "Лісова пісня"

варіанти відповідей

перемога вільного високодуховного життя над буденщиною

проблема конфлікту природного життя людини і цивілізаційних форм господарювання

віковічна драма нерозділеного кохання

одвічна проблема реалізації творчої особистості

Запитання 2

Коханим Мавки у "Лісовій пісні" Лесі Українки є

варіанти відповідей

Перелесник

Лукаш

Куць

Лісовик

Запитання 3

У драмі-феєрії "Лісова пісня" оспівано красу

варіанти відповідей

Галичини

Буковини

Полісся

Волині

Запитання 4

Композиційно твір "Лісова пісня" складається з

варіанти відповідей

прологу, двох дій та епілогу

прологу і трьох дій

трьох дій та епілогу

прологу і чотирьох дій

Запитання 5

Міфологічним персонажем твору "Лісова пісня" НЕ є

варіанти відповідей

Перелесник

Лісовик

Чугайстир

Куць

Запитання 6

Яка подія драми-феєрії відбувається навесні?

варіанти відповідей

Лукаш пробуджує Мавку грою на сопілці

Польова Русалка просить Мавку не жати жита

Мавка перетворюється на вербу

Лукаш одружується з Килиною

Запитання 7

Драма-феєрія "Лісова пісня" - зразок

варіанти відповідей

романтизму

реапізму

модернізму

неоромантизму

Запитання 8

Суперницею Мавки в драмі-феєрії "Лісова пісня" виступає

варіанти відповідей

Доля

Килина

Русалка

Русалка Польова

Запитання 9

Слова Я маю в серці те, що не вмирає! належать

варіанти відповідей

Лукашу

Перелеснику

"Тому, що греблі рве"

Мавці

Запитання 10

У "Лісовій пісні" символом поетичної душі Лукаша є

варіанти відповідей

сопілка

кларнет

арфа

бандура

Запитання 11

Події в драмі-феєрії "Лісова пісня" розгортаються в такій послідовності

варіанти відповідей

Лісовик перетворює Лукаша на вовкулаку - Мавка не дає Лукашу наточити соку з берези - Лукаш одружується - Мавка перетворюється на вербу

Лукаш одружується - Мавка не дає наточити соку з берези - Мавка перетворюється на вербу - Лісовик перетворює Лукаша на вовкулаку

Мавка не дає Лукашу наточити соку з берези - Лукаш одружується - Лісовик перетворює Лукаша на вовкулаку - Мавка перетворюється на вербу

Мавка перетворюється на вербу - Мавка не дає Лукашу наточити соку з берези - Лукаш одружується - Лісовик перетворює Лукаша на вовкулаку

Запитання 12

Хмари осінні, весна золота, молодії літа, барвисті квітки, зірка провідна –

це художні образи поезії

варіанти відповідей

"Стояла я і слухала весну..."

"Слово, чому ти не твердая криця..."

«Contra spem spero!»

"Мріє, не зрадь!.."

Запитання 13

Що передає Леся Українка у вірші «Contra spem spero»?

варіанти відповідей

почуття поета під час творчого натхнення;

заперечення пасивного співчуття стражданням народу;

заклик до активної боротьби;

переживання ліричної героїні, навіяні красою рідного краю;

 почуття і роздуми людини, яка наперекір долі прагне до повноцінного життя

Запитання 14

Справжнє прізвище автора твору «Contra spem spero!»

варіанти відповідей

Тобілевич

Кандиба

Фітільов

Косач

Лозов'ягін

Запитання 15

Уривок із листа «От і знов берусь здіймати «сізіфовий камінь» догори!... Чи підійметься? Навряд — не такий то камінь!» перегукується з óбразами та мотивами вірша

варіанти відповідей

"Стояла я і слухала весну..."

"Слово, чому ти не твердая криця..."

«Contra spem spero!»

"Мріє, не зрадь!.."

Запитання 16

Укажіть слово, пропущене у наведеній цитаті з твору Лесі Українки:

…, моя ти єдиная зброє.

Ми не повинні загинуть обоє!

Може, в руках невідомих братів

Станеш ти кращим мечем на катів.

варіанти відповідей

Думко;

Мово;

Земле;

Слово;

Ниво.

Запитання 17

Укажіть основну проблему драми-феєрії "Лісова пісня"

варіанти відповідей

невірність у коханні

боротьба за вільне, красиве, духовно багате життя людини проти бездуховності

здатність людини виживати серед дикої природи

екологічна

Запитання 18

Основний конфлікт у творі "Лісова пісня":

варіанти відповідей

соціальний

моральний

психологічний

екологічний

Запитання 19

Характерними особливостями драми-феєрії є всі, КРІМ:

варіанти відповідей

органічне переплітання двох світів - природа і людина

кульмінація дії на початку твору

наявність прологу

розгорнуті ремарки

Запитання 20

"Лісова пісня" з'явилась в результаті:

варіанти відповідей

подорожі в Крим

спогадів про дитинство

суму за родиною

подорожі в Грузію

Запитання 21

Продовжте речення:

1. Неоромантизм — це...варіанти відповідей

 умовна назва естетичних тенденцій, що виникли в світовій культурі, зокрема в літературі, живописі та музиці, який традиційно пов'язують з модерністськими реакціями на позитивізм і натуралізм наприкінці 19 – на початку 20 ст.

Художньо-естетична система, що склалася, починаючи від 20-х років ХХ сторіччя, як характерне відображення кризи буржуазного суспільства, протиріч буржуазної масової та індивідуалістичної свідомості.

художній напрям у мистецтві та літературі XVII - початку XIX ст., для якого характерні піднесена громадянська тематика та суворе дотримання певних творчих норм і правил.

Запитання 22

Слова:

Не зневажай душі своєї цвіту,

Бо з нього виросло кохання наше!

Той цвіт від папороті чарівніший —

Він скарби творить, а не відкриває...

адресовані:


варіанти відповідей

Мавці;

Лукашеві;

Килині;

Перелесникові.

Запитання 23

Домінуючим художнім засобом у творі М. Вороного «Блакитна панна» є:


варіанти відповідей

метафора;

символ;

тавтологія;

епітет.

Запитання 24

З якого твору Лесі Українки рядки:

Так, я буду крізь сльози сміятись,

Серед лиха співати пісні,

Без надії таки сподіватись,

Буду жити! Геть, думи сумні!


варіанти відповідей

«Лісова пісня»;


«Мріє, не зрадь»;


«Стояла я і слухала весну»;

«Contra spem spero».

Запитання 25

М. Вороний працював у театрі...


варіанти відповідей

І. Карпенка-Карого;

М. Садовського;

М. Кропивницького;

П. Саксаганського.

Запитання 26

Яка поезія стала відомим романсом?


варіанти відповідей

«О слово рідне! Орле скутий!..»;

«Блакитна панна»;

"Чари ночі";

«Стояла я і слухала весну».

Запитання 27

У рядках

Сміються, плачуть солов'ї

І б'ють піснями в груди:

«Цілуй, цілуй, цілуй її, –

Знов молодість не буде»

використано

варіанти відповідей

епітет

паралелізмметонімію

порівняння


Запитання 28

У рядку «Сміються, плачуть солов'ї» використа-

но

варіанти відповідей

метонімію

оксиморонпаралелізм

персоніфікацію


Запитання 29

В уривку

Весна іде назустріч вам,

Весна в сей час вам рада

варіанти відповідей

інверсія

анафорапаралелізм

епіфора


Запитання 30

У рядках

Життя – єдина мить,

Для смерті ж – вічність ціла

варіанти відповідей

анафора

паралелізмантитеза

тавтологія


Запитання 31

Поезія «О слово рідне! Орле скутий!..» написана в руслі

варіанти відповідей

імпресіонізмунеореалізмусимволізмуекспресіонізму

Запитання 32

У поезії «О слово рідне! Орле скутий!..» згадується річка

варіанти відповідей


Дунай


Черемош


ДніпроДністер

Запитання 33

У вірші «Блакитна Панна» уся земля виспівує «Осанна!»

варіанти відповідей

осені

нероздіеному коханню

весні

стрункій дівчині

лфричному герою

Запитання 34

Арабески, фрески, гротески - це

варіанти відповідей

біблійна лексика

застаріла лексика

фразеологізми

професійні терміни

Запитання 35

Микола Вороний є представником

варіанти відповідей

неоромантизму

класицизму

реалізму

символізму

Запитання 36

Під кінець життя Микола Вороний...

варіанти відповідей

репресований

помер у Львові

працював режисером в театрі ім. І.Франка

писав вірші у "шухляду" (не для друку)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест