Контрольна робота Пряма і обернена пропорційні залежності. Коло і круг. Діаграми

Додано: 18 січня
Предмет: Математика, 6 клас
Тест виконано: 2 рази
12 запитань
Запитання 1

Скільки хорд зображено на рисунку?

варіанти відповідей

5

4

7

6

Запитання 2

Довжину кола обчислюють за формулою

варіанти відповідей

l = 2πr

l = πr

l = 4πr

l = 3πd

Запитання 3

Обчисліть довжину кола, радіус якого дорівнює 3 см (число π = 3,14).

варіанти відповідей

6 см

9,42 см

18,84 см

9 см

Запитання 4

Площу круга обчислюють за формулою

варіанти відповідей

S = 2 π r2

S = π r2

S = π d2

S = 2πr

Запитання 5


Використовуючи подану кругову діаграму, встановіть, скільки відсотків часу школяр використовує на активний відпочинок.

варіанти відповідей

4%

8%

12%

16%

Запитання 6

Діаграма, зображена на рисунку, містить інформацію про кількість опадів (у мм), які випали упродовж року в місті N. Користуючись діаграмою установіть, які з наведених тверджень є правильними.

варіанти відповідей

Улітку опадів випало менше, ніж узимку

Найбільше опадів випало у травні

У січні та у грудні випала однакова кількість опадів

Улітку опадів випало менше, ніж восени

Запитання 7

Діаграма, зображена на рисунку, містить інформацію про кількість опадів (у мм), які випали упродовж року в місті N. Користуючись діаграмою, установіть, на скільки більше випало опадів улітку, ніж узимку.

варіанти відповідей

на 35 мм

на 30 мм

на 25 мм

на 20 мм

Запитання 8

Автомобіль за деякий час проїхав 96 км. Яку відстань проїде за цей самий час велосипедист, швидкість якого у 8 разів менша від швидкості автомобіля?

варіанти відповідей

48 км

36 км

24 км

12 км

Запитання 9

За деяку суму грошей можна купити 18 зошитів. Скільки альбомів, які в 3 рази дорожчі за зошити, можна купити за цю суму грошей?

варіанти відповідей

54 альбоми

36 альбомів

6 альбомів

18 альбомів

Запитання 10

Обчисліть площу круга, радіус якого дорівнює 5 см.

варіанти відповідей

15,7 см2

78,5 см2

31,4 см2

6,28 см2

Запитання 11

Між трьома школами розподілили 280 кг апельсинів у відношенні 6 : 3 : 5. Скільки кілограмів апельсинів одержала кожна школа?

варіанти відповідей

60 кг, 30 кг, 50 кг

120 кг, 60 кг, 100 кг

140 кг, 80 кг, 60 кг

90 кг, 70 кг, 130 кг

Запитання 12

Заповнити таблицю, якщо величина у обернено пропорційна величині х.

варіанти відповідей

х = 3; у = 9

х = 2; у = 7

х = 4; у = 3

х = 5; у = 6

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест