Контрольна робота. Тарас Шевченко

Додано: 24 квітня 2020
Предмет: Українська література, 9 клас
Тест виконано: 1234 рази
48 запитань
Запитання 1

У якій поемі Т. Шевченко художньо трансформував міф про Прометея:

варіанти відповідей

А. "Кавказ";

Б. "Сон";

В. "І мертвим, і живим...";

Г. "Катерина";

Запитання 2

У якому році вийшло перше видання "Кобзаря" Т. Шевченка:

варіанти відповідей

А. 1838;

Б. 1840;

В. 1841;

Г. 1847;

Запитання 3

Засудження самодержавства й кріпосництва в Російській імперії, аморальності земляків - перевертнів - провідний мотив твору:

варіанти відповідей

А. "Кавказ";

Б. "І мертвим, і живим, і ненародженим...";

В. "Катерина";

Г. "Сон".

Запитання 4

Сцена "генерального мордобитія" (за визначенням І. Франка) - кульмінаційний момент твору:

варіанти відповідей

А. "І мертвим, і живим, і ненародженим..."

Б. "Сон" ("У всякого своя доля...")

В. "Катерина"

Г. "Кавказ"

Запитання 5

Заклик "Борітеся - поборете! Вам Бог помагає!" належить ліричному герою твору:

варіанти відповідей

А. "І мертвим, і живим, і ненародженим..."

Б. "Сон"(У всякого своя доля..)

В. "Заповіт"

Г. "Кавказ"

Запитання 6

Історичній темі присвячені всі твори, ОКРІМ...

варіанти відповідей

 "Іван Підкова"

  "Ісаія. Глава 35"

 "Тарасова ніч"

 "Гайдамаки"

Запитання 7

У якому творі Т. Шевченка наявний образ Прометея

варіанти відповідей

"Ісаія. Глава 35"

"Гайдамаки"

"Кавказ"

"І мертвим, і живим..."

Запитання 8

Кому присвятив Т. Шевченко поему "Кавказ"?

варіанти відповідей

Жуковському

Якову де Бальмену

Брюллову

Сошенку

Запитання 9

З'ясуйте, який твір Т. Шевченка за жаровою ознакою є політичною сатирою

варіанти відповідей

 "І мертвим, і живим, і ненарожденним..."

 

  "Катерина"

 "Сон"

"Кавказ"

Запитання 10

Укажіть мотив твору "Наймичка"

варіанти відповідей

 жертовність матері-покритки


 мрії про щасливе майбутнє України

  синівська відданість і любов до обездоленої Вітчизн

 пророцтво нещадного суду над "царями неситими"

 

Запитання 11

Поштовхом до написання Т.Шевченком вірша "Заповіт" стала

варіанти відповідей

старість

хвороба

 зневіра в собі

 

невизначеність

Запитання 12

Укажіть мотив твору "Ісаїя. Глава 35"

варіанти відповідей

мрії про щасливе майбутнє України

 пророцтво нещадного суду над "царями неситими"

 

  жертовність матері-покритки

 синівська відданість і любов до обездоленої Вітчизни

Запитання 13

Як Тарас Шевченко назвав цикл віршів, написаних під час ув'язнення в Петропавлівській фортеці?

варіанти відповідей

"Думи мої"

  "Три літа"

 

 "На чужині"

 " В казематі"

Запитання 14

В якому жанрі написано твір Т. Шевченка «Причинна»


варіанти відповідей

поема

вірш

романтична балада

послання

Запитання 15

Текстом якої пісні стали перші три стовпчики твору «Причинна»

варіанти відповідей

«Зоре моя, вечірняя»                                          

"Садок вишневий коло хати"

"Така її доля..."

"Реве та стогне Дніпр широкий"

Запитання 16

Історична основа твору «Гайдамаки»

варіанти відповідей

Битва під Берестечком


Коліївщина

Полтавська битва Івана Мазепи

Бій під Крутами

Запитання 17

Композиція твору «Гайдамаки»

варіанти відповідей

2 вступи. 10 розділів,епілог


вступ, 8 розділів, епілог


10 розділів, епілог, розв’язка


вступ, 10 розділів, епілог

Запитання 18

У 1843 – 1845 роках була укладена рукописна збірка ,яку автор назве:

варіанти відповідей

"Доля"

"Мені однаково..."

"Три літа"

"Кобзар"

Запитання 19

Утіленням кого в поемі «Сон» є « землячок з циновими ґудзиками» 

варіанти відповідей

українців-перевертнів, що зневажають свою мову

панів-офіцерів


каторжних


кріпаків

Запитання 20

Хто НЕ є адресатом тексту послання « І мертвим, і живим…» ( декілька варіантів)

варіанти відповідей

уся українська нація


тогочасна українська еліта

військові

полонені

каторжні

Запитання 21

Яка із цитат, що стала крилатим висловом , налаштовує передусім цінувати й знати своє, у той же час брати все найкраще у інших народів

варіанти відповідей

«Нема на світі України, немає другого Дніпра»

«Якби вчились так, як треба, То й мудрість би була своя»

«Одцурається брат брата І дитини мати»

«І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь»

Запитання 22

До якого періоду творчості належить поезія рядки якої репрезентовані

Ходімо ж, доленько моя!

Мій друже вбогий, нелукавий!


варіанти відповідей

періоду пізньої творчості

періоду трьох літ

ранньої творчості

період після заслання

Запитання 23

Яке звання у вересні 1860 р. Петербурзька Академія мистецтв надала

Т. Шевченку?


варіанти відповідей

академік гравюри

академік сатири

академік графік

вільний (некласний) художник

Запитання 24

За яку картину Шевченко був удруге нагороджений срібною медаллю?

варіанти відповідей

"Катерина"

"Циганка-ворожка"

"Хлопець-жебрак, що дає хліб собаці"

"Марія"

Запитання 25

У якому році вийшло перше видання "Кобзаря" Т. Шевченка:

варіанти відповідей

А. 1838;

Б. 1840;

В. 1841;

Г. 1847;

Запитання 26

Засудження самодержавства й кріпосництва в Російській імперії, аморальності земляків - перевертнів - провідний мотив твору:

варіанти відповідей

А. "Кавказ";

Б. "І мертвим, і живим, і ненародженим...";

В. "Катерина";

Г. "Сон".

Запитання 27

Сцена "генерального мордобитія" (за визначенням І. Франка) - кульмінаційний момент твору:

варіанти відповідей

А. "І мертвим, і живим, і ненародженим..."

Б. "Сон" ("У всякого своя доля...")

В. "Катерина"

Г. "Кавказ"

Запитання 28

Підзаголовок "комедія" має твір:

варіанти відповідей

А. "Кавказ"

Б. "Катерина"

В. "Сон"(У всякого своя доля..)

Г. "І мертвим, і живим, і ненародженим..."

Запитання 29

Членом якого політичного товариства був Т.Шевченко?

варіанти відповідей

" Руська трійця"

"Просвіта"

"Кирило-мефодіївське товариство"

"Народна громада"

Запитання 30

7. Для ранніх творів Кобзаря не є характерним:


варіанти відповідей

А. Мотиви пробудження громадянського ставлення поета до

рідного краю

Б. Інтерес до незвичайного, яскравого і навіть таємничого,

фантастичного

В. Піднесений стиль мови

Г. Захоплення історичним минулим

Запитання 31

Яке звання у вересні 1860 р. Петербурзька Академія мистецтв надала

Т. Шевченку?


варіанти відповідей

академік гравюри

академік сатири

академік графік

вільний (некласний) художник

Запитання 32

Живописна спадщина Т. Шевченка нараховує

варіанти відповідей

240 робіт

2500 робіт

1200 робіт

5000 робіт

Запитання 33

Поезія Т. Шевченка, яка близька за духом до переспівів псалмів і разом з ними написана:

варіанти відповідей

А. " Заповіт"

Б. "Росли укупочці..."

В. " Доля"

Г. Садок вишневий коло хати"

Запитання 34

В "Ісаії.Глава 35" Т.Шевченко висловлює думку про те, що:

варіанти відповідей

А. дива Господа не всі можуть побачити;

Б. нива зеленітиме, якщо її щораз зрошуватимуть дощі;

В. пустиня стане веселим селом;

Г. страждання рабів триватиме довго;

Запитання 35

Який художній засіб використано у рядках: "...коліна одпочинуть, Кайданами куті"?

варіанти відповідей

А. епітет;

Б. порівняння;

В. метафора;

Г. синекдоха;

Запитання 36

Виберіть правильне твердження:

варіанти відповідей

А. вірш "Ісаія.Глава 35" ("Подражаніє") майже повністю збігається з біблійним текстом;

Б. вірш "Ісаія.Глава 35" ("Подражаніє") частково збігається з біблійним текстом;

В. вірш "Ісаія.Глава 35" ("Подражаніє") майже не збігається з біблійним текстом;

Г. вірш "Ісаія.Глава 35" ("Подражаніє") збігається біблійним текстом тільки темою;

Запитання 37

Хто сприяв викупу Т. Шевченка з кріпацтва

варіанти відповідей

Карл Брюллов, Олексій Венеціанов, Василь Жуковський

Олексій Венеціанов, Карл Брюллов,Олександр Пушкін

Євген Гребінка, Пантелеймон Куліш, Іван Сошенко

Микола Костомаров, Олександр Пушкін, Іван Срезневський

Михайло Лєрмонтов, Василь Жуковський, Пантелеймон Куліш

Запитання 38

1.     Ліричним відступом у поемі «Катерина» Т. Шевченка є такий епізод:


варіанти відповідей

поневіряння Катерини на чужині

роздуми ліричного героя про гірку долю байстрят

сцена вигнання Катерини з дому

кохання Катерини й москаля теплими вечорами  

зустріч Івася з батьком 

Запитання 39

Образ прометея наявний у творі

варіанти відповідей

"Гайдамаки"

"І мертвим, і живим, і ненарожденним"

"Кавказ"

"Заповіт"

"Катерина"

Запитання 40

Ґонта і Ярема — герої твору Т. Шевченка

варіанти відповідей

«І мертвим, і живим, і ненарожденним...»       

«Гайдамаки» 

«Сон (У всякого своя доля...)»     

«Катерина»

«Кавказ»   

Запитання 41

НЕ Є ідеєю поеми «Гайдамаки» Т. Шевченка

варіанти відповідей

засудження війни імперської Росії з кавказькими народами

осмислення можливостей вирішення конфліктів між народами- сусідами, історичного примирення народів

усвідомлення того, що здобуття незалежності — ідеал історичного розвитку нації ;

необхідність перегорнути трагічну сторінку історії, по-сучасному оцінити минуле; 

заклик до єднання слов’янських народів; 

Запитання 42

Вкажіть назву твору , в якому є рядки


Малого сліду не покину

На нашій славній Україні,

На нашійне своїй землі.

варіанти відповідей

«Гайдамаки»

«І мертвим, і живим, і ненарожденним...»

«Мені однаково...»

«До Основ’яненка» 

Запитання 43

Вкажіть назву твору , в якому є рядки


Ти нас ріжешзаріж і їх:

Вони католики.

Чого ж ти став? Чом не ріжеш?

варіанти відповідей

«Гайдамаки»

«До Основ’яненка»

«Мені однаково...»

«І мертвим, і живим, і ненарожденним...»

Запитання 44

Основними джерелами творчості Т.Шевченка були

варіанти відповідей

Біблія, індійський епос, усна народна творчість

літописи, твори світової літератури, власна уява

тогочасна дійсність, фольклор, літературні традиції

західноєвропейська поезія, власна фантазія, Коран

Запитання 45

Національна проблематика порушується у творах Т.Шевченка

варіанти відповідей

"Ісаія. Глава 35", "Доля"

"Наймичка", "Катерина"

"Кавказ", "У нашім раї на землі..."

"Сон", "І мертвим, і живим..."

Запитання 46

Тема жіночої долі порушується Т.Шевченком у творах

варіанти відповідей

"Сон", "Кавказ"

"Думка", "Доля"

"У нашім раї на землі...", "Наймичка"

"Сон", "І мертвим, і живим..."

Запитання 47

За яку картину Шевченко був удруге нагороджений срібною медаллю?

варіанти відповідей

"Хлопець-жебрак, що дає хліб собаці"

"Катерина"

"Циганка-ворожка"

"Марія"

Запитання 48

Живописна спадщина Т. Шевченка нараховує

варіанти відповідей

240 робіт

1200 робіт

2500 робіт

5000 робіт

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест