12 серпня о 18:00Вебінар: Краще раз побачити: універсальні інтернет-ресурси для унаочнення навчального матеріалу

Контрольна робота тема ІІІ, розділ 2, 5клас

Додано: 29 травня
Предмет: Природознавство, 5 клас
Тест виконано: 35 разів
12 запитань
Запитання 1

1. Який ряд утворено лише назвами організмів?

варіанти відповідей

півень, скеля, очерет

конвалія, оса, карась

коник, Сонце, лелека

озуля, бінокль, пісок

Запитання 2

2. Укажіть ряд, в якому перелічені властивості організмів

варіанти відповідей

А звук, блиск, живлення 

Б об'єм, бінокль, пісок 

В муха, місяць, лебідь. 

Г ріст, подразливість, рух

Запитання 3


3. Укажіть найменшу складову організму рослини.

варіанти відповідей

А орган      

      

Б квітка 

  В клітина

Г листок

Запитання 4


4. Що спільного у дятла, косулі, сироїжки, ялини?

варіанти відповідей

А живляться рослинами

Б активно рухаються 

В мешкають у лісі

Г утворюють органічні речовини з неорганічних

Запитання 5


5. Яка речовина необхідна рослинам для дихання?

варіанти відповідей

А вода  

 

Б кисень

В хлорофіл 

Г вуглекислий газ

Запитання 6

6. За якою ознакою тварини відрізняються від рослин?

 

варіанти відповідей

А дають потомство

Б реагують на подразнення

 В живляться готовими органічними речовинами 

Г утворюють органічні речовини з неорганічних

Запитання 7

7. Які організми забезпечують киснем мешканців нашої планети?

варіанти відповідей

А гриби

Б хижаки 

 В зелені рослини 

Г рослиноїдні тварини

Запитання 8

8. Укажіть штучну екосистему.

   

     

варіанти відповідей

А болото 

 В сад

Б степ  

Г ліс

Запитання 9

9. Світло — важливий чинник середовища. Яке біологічне явище відбувається тільки на світлі?

варіанти відповідей

А рух 

Б дихання

В утворення в рослинах органічних речовин із неорганічних

Г випаровування води

Запитання 10

10. Одна з груп організмів у складі екосистеми називається утворювачами. Це:

    

      

варіанти відповідей

А бактерії 

Б гриби   

  В тварини

 Г рослини

Запитання 11

11. Укажіть ряд, утворений назвами тільки мешканців озера.

  

      

варіанти відповідей

А рак, дельфін, сироїжка  

В рогіз, беззубка, лящ 

Б щука, коник, ряска 

Г конвалія, кит, водомірка

Запитання 12

14. Завдяки яким особливостям тварини лісу залишаються непоміченими ворогами? 

варіанти відповідей

А мають маскувальне забарвлення 

Б видають голосні звуки 

В виділяють речовини із неприємним запахом 

Г приймають загрозливу позу

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест