Контрольна робота (творчість П.Куліша та Марка Вовчка)

Додано: 12 травня 2020
Предмет: Українська література, 9 клас
32 запитання
Запитання 1

П.Куліш спільно з І.Пулюєм та І.Нечуєм - Левицьким переклав українською мовою


варіанти відповідей

Святе Письмо - Біблію

твори Гоголя

твори "Іліада","Одіссея"

російськомовні повісті Т.Шевченка

Запитання 2

Тему роману "Чорна рада" висловлено в рядку


варіанти відповідей

змалювання подій напередодні й під час Чорної ради 1663 р.

утвердження думки про необхідність національної злагоди українців

заклик до юнацтва про необхідність самовдосконалення

у виборах гетьмана мають брати участь, крім козаків, сільська й міська біднота (чернь)

Запитання 3

Історичними персонажами в романі "Чорна рада" є всі названі, ОКРІМ


варіанти відповідей

Павло Тетеря

Яким Сомко

Іван Брюховецький

Іван Шрам

Запитання 4

"Зложити докупи обидва береги Дніпрові, щоб обидва... приклонились під одну булаву!" - основне гасло політики


варіанти відповідей

Якима Сомка

Матвія Гвинтовки

Павла Тетері

Івана Брюховецького

Запитання 5

Полковник Іван Шрам у романі "Чорна рада" є уособленням


варіанти відповідей

політичних авантюристів

патріотично-героїчних сил

романтичних героїв

розбагатілої козацької старшини

Запитання 6

Про якого героя сказано:«…здоровенний козарлюга. Пика широка, засмалена на сонці; сам опасистий; довга, густа чуприна, піднявшись перше вгору, спадала за ухо, як кінська грива; уси довгі, униз позакручувані, аж на жупан ізвисали; очі так і грають, а чорні, густії брови аж геть піднялись над тими очима…»


варіанти відповідей

Іван Шрам

Петро Шраменко

Кирило Тур

Яким Сомко

Запитання 7

Справжнє ім'я автора повісті "Інститутка"


варіанти відповідей

Вілінська

Маркович

Косач

Шевченко

Запитання 8

Збірка творів Марка Вовчка має назву


варіанти відповідей

"На крилах пісень"

"Сад Божественних пісень"

"Синя книжечка"

"Народні оповідання"

Запитання 9

У повісті "Інститутка" Марко Вовчок змальовує


варіанти відповідей

життя українців - переселенців, які вимушено залишили свою батьківщину

тяжке становище кріпаків та наростання стихійного протесту

тогочасну загарбницьку політику Російської імперії

національно-визвольну боротьбу українського народу

Запитання 10

Виступ Прокопа проти пані в повісті "Інститутка" є


варіанти відповідей

кульмінацією

розв'язкою

зав'язкою

експозицією

Запитання 11

У повісті "Інститутка" Марко Вовчок викриває


варіанти відповідей

загарбницьку політику Російської імперії

національне безпам'ятство частини української еліти

моральну ницість чиновників-зрадників

антилюдяну суть кріпосництва та солдатчини

Запитання 12

Які події лягли в основу твору П.Куліша "Чорна рада"?

варіанти відповідей

Знищення Запорізької Січі в 1775 році

Переяславська рада 1654 року

боротьба за гетьманську булаву після смерті Богдана Хмельницького 1663 року

обрання гетьманом Івана Мазепи 1687 року

Запитання 13

Хто з героїв роману бачить щастя не в чинах , посадах, грошах, а в праведному житті з Богом у серці ?

варіанти відповідей

Кирило Тур

Черевань

Петро Шраменко

Божий чоловік

Запитання 14

Про кого Леся після двобою Кирила Тура з Петром сказала, що він "козак не для любощів, нема в нього ні того ніжного слова, ні того люб"язного погляду"?

варіанти відповідей

Петра Шраменка

Якима Сомка

Кирила Тура

Гвинтовку

Запитання 15

Хто з героїв роману роздавав міщанам обіцянки про позастанову рівність: "Не знатимете жодного козака або козацького старшини над собою паном: усі будемо рівні"?

варіанти відповідей

Іван Брюховецький

Яким Сомко

полковник Шрам

Павло Тетеря

Запитання 16

Чий це портрет: "...високий, огрядний собі пан, кругловидий, русявий; голова в кучерях, як у золотому вінку; очі ясні, веселі, як зорі; і вже чи ступить, чи заговорить, то справді по-гетьманськи" ?

варіанти відповідей

Петра Шрама

Якима Сомка

Івана Брюховецького

Павла Тетері

Запитання 17

Позиція котрого з героїв відображена у його словах: "А що нам ... до Вкраїни?Хіба нам нічого їсти або пити... Я...сидів би лучче дома та їв би хліб-сіль з упокоєм, аніж мені битись ... по далеких дорогах та сваритись з міщанами"?

варіанти відповідей

полковника Шрама

Гвинтовки

Череваня

Вуяхевича

Запитання 18

Послідовність розгортання подій твору «Чорна рада»  є правильною в рядку

варіанти відповідей

Шрам із сином на хуторі Хмарище - двобій Петра Шраменка й Кирила Тура - вибори гетьмана в Ніжині - Кирило Тур прагне визволити Сомка

Двобій Петра Шраменка й Кирила Тура - Шрам із сином на хуторі Хмарище - Кирило Тур прагне визволити Сомка - вибори гетьмана в Ніжині

Шрам із сином на хуторі Хмарище - Кирило Тур прагне визволити Сомка -двобій Петра Шраменка й Кирила Тура - вибори гетьмана в Ніжині

Шрам із сином на хуторі Хмарище - двобій Петра Шраменка й Кирила Тура - Кирило Тур прагне визволити Сомка - вибори гетьмана в Ніжині

Запитання 19

Образом, що скріплює всі композиційні елементи роману, є:

варіанти відповідей

Образ хутора (хутір Череваня, тут починаються і закінчуються події)

"чорна" рада як історична подія

образ дороги - зображено всю тогочасну Україну

образ Божого чоловіка - носія головної думки твору

Запитання 20

Обери героїв твору "Інститутка"

варіанти відповідей

Устина

Катря

Прокіп

Назар

бабуся

дідусь

Оксана

Маруся

Запитання 21

Події в повісті "Інститутка" розгортаються в такій послідовності:

варіанти відповідей

Приїзд панночки - заміжжя - Устина-покоївка панночки - весілля Устини - Прокіп у рекрутах

Приїзд панночки - Устина-покоївка панночки - весілля Устини - заміжжя панночки - переїзд на хутір

Історія Устини - приїзд панночки - заміжжя інститутки - весілля Устини - Прокіп у рекрутах

Приїзд панночки - переїзд на хутір - Устина-покоївка панночки - Прокіп у рекрутах

Запитання 22

Повість "Інститутка" Марко Вовчок присвятила

варіанти відповідей

 Пантелеймонові Кулішу;

Тарасові Шевченку; 

 Опанасові Марковичу; 

 Лесі Українці.

Запитання 23

Розділ, у якому читач знайомиться з оповідачкою Устиною, про людей та події розповідається крізь призму світосприйняття героїні - це у повісті


варіанти відповідей

 експозиція        

розвиток дії 

кульмінація 

розв’язка 

Запитання 24

За жанром "Інститутка" - це ...


варіанти відповідей

історичний роман

соціально-побутова повість

сентиментальна повість

історична повість

Запитання 25

Літературний напрям твору "Інститутка" -

варіанти відповідей

бароко

романтизм

реалізм

сентименталізм

Запитання 26

Літературний напрям твору "Чорна рада" -

варіанти відповідей

бароко

романтизм

сентименталізм

реалізм

Запитання 27

Ознаками реалізму є

варіанти відповідей

правдиве і всебічне відображення дійсності на основі типізації життєвих явищ

зображення людських почуттів, співчутливий тон розповіді, змалювання побуту та звичаїв простих людей

зосередження уваги на внутрішньому світі людини, національно-історична тематика, тісний зв'язок із фольклором

поєднання релігійних і світських образів, метафоричність та алегоричність, прагнення вразити читача

Запитання 28

Ознаками романтизму є

варіанти відповідей

правдиве і всебічне відображення дійсності на основі типізації життєвих явищ

зображення людських почуттів, співчутливий тон розповіді, змалювання побуту та звичаїв простих людей

зосередження уваги на внутрішньому світі людини, національно-історична тематика, тісний зв'язок із фольклором

поєднання релігійних і світських образів, метафоричність та алегоричність, прагнення вразити читача

Запитання 29

Кого з героїв роману "Чорна рада" описано у фрагменті: "...лучче йому з нудьги загинути, ніж панотця навік преогорчити й золоту свою славу гряззю закаляти"?

варіанти відповідей

Іван Шрам

Петро Шраменко

Василь Невольник

Кирило Тур

Матвій Гвинтовка

Павло Тетеря

Запитання 30

Кому з героїв роману "Чорна рада" належить репліка: "Послужив я православному християнству ..., послужу вам, дітки, ще й тепер, коли буде на те ваша воля":

варіанти відповідей

Якимові Сомку

Іванові Брюховецькому

Михайлові Череваню

Іванові Шраму

Матвієві Гвинтовці

Кирилові Туру

Запитання 31

Кому з героїв роману належать слова :"У нас окаянний Тетеря торгується з ляхами за християнські душі, у вас десять гетьманів хапається за булаву, а що Вкраїна розідрана надвоє, про те усім байдуже".


варіанти відповідей

Якимові Сомку

Іванові Брюховецькому

полковникові Шрамові

Кирилові Туру

Запитання 32

Оберіть реальних історичних постатей, зображених у романі П.Куліша (декілька правильних відповідей)

варіанти відповідей

Кирило Тур

Яким Сомко

Михайло Вуяхевич

Іван Шрам

Павло Тетеря

Васюта Золотаренко

Михайло Черевань

Матвій Гвинтовка

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест