11 травня о 19:00Вебінар: Трудові відносини в закладі освіти: права, обов’язки та соціальні гарантії

Контрольна робота. Творчість Тараса Шевченка.

Додано: 19 квітня
Предмет: Українська література, 9 клас
Тест виконано: 63 рази
36 запитань
Запитання 1

Оберіть правильну послідовність подій в поемі "Катерина"

варіанти відповідей

зустрічі Катерини з москалем - зрада Івана - народження дитини - смерть дівчини - життя Івася з дідусем та бабусею

 Катерина-покритка - вигнання дівчини з дому - поневіряння під тинами - смерть Катерини від голоду, а Івась під церквою - поводир Івась і сліпий кобзар разом.

народження дитини - смерть Катерини - Іван-москаль забирає сина до себе

зустрічі Катерини з москалем - народження сина - поневіряння матері-одиначки - відмова Івана від дитини - смерть Катерини - Івась і Кобзар

Запитання 2

Кульмінацією поеми є епізод...(поема "Катерина")

варіанти відповідей

зустрічі Катерини з Іваном в Московщині

смерть дівчини

народження дитини та осуд сусідів

вигнання Катерини батьками

Запитання 3

Характеристика твору "Наймичка" правильна:

варіанти відповідей

це філософська лірика, поема

це ліро-епічна соціально-побутова поема

це пейзажна лірика, поезія

Запитання 4

Під час весілля Марка Ганна (поема "Наймичка")

варіанти відповідей

сиділа в хаті, на весілля свого сина дивилася з вікна

була найщасливіша мати ,співала й танцювала

покинула сина, пішла на прощу до Києва

Запитання 5

«Катерину» Т. Шевченко присвятив...

варіанти відповідей

Своїм сестрам

Василю Жуковському

Усім жінкам

Карлу Брюллову

Григорію Сковороді

Запитання 6

Проблематика творів Наймичка" і "Катерина" :

варіанти відповідей

жінка і суспільство

жінка і обставини, у яких вона опинилась

батьки і діти

свобода слова

боротьба за землю

Запитання 7

Визначте ідею поезії "Доля".

варіанти відповідей

Возвеличення гармонії, взаєморозуміння, дружньої підтримки, що є обов’язковою передумовою для подальшого подолання труднощів тим, хто побрався;

прохання до Основ’яненка оспівувати історію рідного краю, Запорозьку Січ, пробуджувати національну свідомість українців;

впевненість Т. Шевченка у святість божої правди, яка запанує на землі, віра у щасливе і вільне життя;

возвеличення долі, яка супроводжувала поета впродовж всього його життя.

Запитання 8

Мальовничий український пейзаж виступає КОНТРАСТОМ до людських поневірянь у творі

варіанти відповідей

"Кавказ"

"Сон"

"Наймичка"

"І мертвим, і живим..."

Запитання 9

Поему "Кавказ" Т. Шевченко присвятив...

варіанти відповідей

В. Жуковському

П. Енгельгардту

К. Брюлову

Я.де Бальмену

Запитання 10

Мотивом твору "І мертвим, і живим..." є:

варіанти відповідей

Заклик до пробудження в української інтелігенції почуттів національної гідності і честі

Осуд викриття російського самодержавства, звеличення борців за волю з кривавою деспотією, пристрасне заперечення гноблення народів

Осуд аморальності пана-спокусника, легковажності дівчини, співчуття до матері-покритки та її дитини

Уславлення героїзму козацтва й утвердження цінності історичної пам'яті народу

Запитання 11

Заклик до українців «Обніміться ж, брати мої. / Молю вас, благаю!» є у творі, де є рядки

варіанти відповідей

«І мене в сем’ї великій, / В сем’ї вольній, новій, / Не забудьте пом’янути / Незлим тихим словом»

«Он глянь, - у тім раю, що ти покидаєш, / Латану свитину з каліки знімають, / З шкурою знімають, бо нічим обуть / Княжат недорослих; а он розпинають...»

Не дуріте самі себе, / Учітесь, читайте, / І чужому научайтесь, / Й свого не цурайтесь, / Бо хто матір забуває, / Того Бог карає, / Того діти цураються...»

«Якби ви з нами подружились, / Багато б дечому навчились! / У нас же й світа як на те – / Одна Сибір неісходима, / А тюрм! А люду!.. Що й лічить!»

Запитання 12

Знайдіть варіанти, що відповідають такій формулі: твір - цитата з нього :

варіанти відповідей

"Кавказ" - “Од молдованина до фінна На всіх язиках все мовчить, Бо благоденствує!”

"Катерина" - "Якби ви вчились так, як треба, той мудрість би була своя..."

"Наймичка" - “А братія мовчить собі, Витріщивши очі!”

"Доля" - "...Учися, серденько, колись з нас будуть люде, ти сказала.."

"Росли у купочці, зросли..." - "Подай же нам, всещердний Боже!.."

Запитання 13

До періоду «трьох літ» не ввійшов твір 

варіанти відповідей

«Катерина»

«Кавказ»

Минають дні, минають ночі 

«Сон»

Розрита могила"

Запитання 14

У творчості Т. Шевченка переплелися літературні напрями

варіанти відповідей

сентименталізм і реалізм

романтизм і реалізм

реалізм і модернізм

класицизм і реалізм

бароко і романтизм

Запитання 15

«Він був сином мужика — і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком — і став велетнем у царстві людської культури. Він був самоуком — і вказав нові, світлі й вільні шляхи професорам і книжним ученим»,- писав про Т.Шевченка

варіанти відповідей

Іван Франко

П. Гулак-Артемовський

М. Костомаров  

Є. Гребінка

П.Куліш

Запитання 16

На скільки періодів умовно можна поділити творчість поета

варіанти відповідей

3

5

2

4

Запитання 17

Т. Шевченко назвав твір "Сон. У всякого своя доля..."

варіанти відповідей

Медитацією

Комедією

Трагедією

Одою

Запитання 18

Які образи-символи є в поемі "Кавказ"?

варіанти відповідей

Прометея, орла і тюрми

Прометея і вогню

Безсмертя і тюрми

Вільнолюбного народу

Запитання 19

Головна думка поеми Т. Шевченка «Кавказ»

варіанти відповідей

захоплення історією, міфологією народів Кавказу

уславлення мужності горців, краси кавказької природи

засудження агресії горців

засудження загарбницької політики царського уряду

Запитання 20

Слова із твору :

«Он глянь — у тім раї, що ти покидаєш,

Латану свитину з каліки знімають,

З шкурою знімають, бо нічим обуть

Княжат недорослих...»

варіанти відповідей

«Кавказ»

«Катерина»;


«Сон»

«І мертвим, і живим...»

Запитання 21

Усі афоризми наведено з твору " І мертвим ,і живим ...", ОКРІМ

варіанти відповідей

Нема на світі України ,немає другого Дніпра.

І на оновленій землі врага не буде супостата ,а буде син і буде мати.

Одцурається брат брата,

і дитини мати

Запитання 22

З якого твору слова:

«Якби ви вчились так, як треба,

То й мудрість би була своя».

варіанти відповідей

«Гайдамаки»

«Кавказ»

«Катерина».

«І мертвим, і живим...»


Запитання 23

Т. Шевченка вважають

варіанти відповідей

зачинателем нової української літератури

"батьком" українського професійного театру

"батьком" українського історичного роману

основоположником нової української літератури

Запитання 24

Визначте слова з Біблії, які стали епіграфом до твору митця «Сон»:

варіанти відповідей

а) «Дух истины, его же мир не может прияти, яко не видит его, ниже знает его»

б) «Коли хто говорить: люблю Бога, а брат свого ненавидить,– лжа оце»

в) «Радуйся, ты бо обновила єси зачатыя студно»

г) «…Глагол же Господень пребывает вовеки, се же есть глагол, благословенный в вас»

Запитання 25

Кому присвятив поему «Гайдамаки» Тарас Шевченко? 

варіанти відповідей

В.Григоровичу

В.Жуковському

К.Брюллову

І.Сошенку

Є.Гребінці

Запитання 26

Укажіть правильне розміщення творів Т.Г.Шевченка відповідно до хронології їх виходу у світ.

А « Гайдамаки »;   Б «Давидові псалми»;   

В « Кобзар»(1 видання);  Г «Іван Підкова»;    Д «Три літа».

варіанти відповідей

А; Б; В; Г; Д.

Д; Б; В; А; Г.

В; А; Г; Д; Б.

Г; В; Д; А; Б.

Г; В; А; Д; Б.

Запитання 27

З якого твору слова: «Німим отверзуться уста; Прорветься слово, як вода, І дебрь-пустиня неполита, Зцілющою водою вмита, Прокинеться».варіанти відповідей

«Сон»(«У всякого своя доля...»

«І мертвим,і живим…»

«Ісаія.Глава 35»

 «Кавказ»

Запитання 28

Поеми "Тарасова ніч", "Іван Підкова", "Гайдамаки" - твори...

варіанти відповідей

історичної тематики;

любовної тематики;

казково-фантастичної тематики;

послання-застереження.

Запитання 29

Шевченко отримав звання академіка Петербурзької академії мистецтв із...

варіанти відповідей

Живопису

Графіки

Гравюри

Скульптури

Запитання 30

Скільки умовних частин є у творі "Ісаія Глава 35"?

варіанти відповідей

5

2

8

3

Запитання 31

На початку твору "Ісаія.Глава 35" Т. Шевченко звертається...

варіанти відповідей

До рабів

Господа

Ниви і землі

Злодіїв суспільства

Запитання 32

Жанр поезії Т. Шевченка "Ісаія.Глава 35":

варіанти відповідей

філософська поема

переспів

ода

поема-послання

Запитання 33

Який художній засіб використано в рядках" дебрь-пустиня...прокинеться", "озера...птаством оживуть"("Ісаія.Глава 35")?

варіанти відповідей

епітети

алітерація

алегорія

метафора

Запитання 34

Уривок, який зображує зустріч Катерини з москалем на дорозі, ігнорування коханого є

варіанти відповідей

зав*язкою

розвитком дій

розв*язкою

кульмінацією

Запитання 35

«Ісаія. Глава 35» – це поезія, яка є гімном...

варіанти відповідей

історичному минулому українців

волі

краси природи

стародавньому єврейському пророку

Запитання 36

Твори "Сон", "Кавказ", " І мертвим , і живим" належать до:

варіанти відповідей

до періоду заслання

до останнього періоду творчості

до періоду "трьох літ"

до першого періоду творчості

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест