Контрольна робота з біології за підсумками ІІІ чверті 9 клас

Додано: 18 березня
Предмет: Біологія, 9 клас
20 запитань
Запитання 1

Здатність організмів зберігати й передавати спадкову інформацію наступним поколінням називається

варіанти відповідей

мінливість

спадковість

 схрещування

Запитання 2

Укажіть, що таке кросинговер:

варіанти відповідей

обмін ідентичними ділянками між гомологічними хромосомами

процес обміну ділянками негомологічних хромосом

 стадія попарного сполучення гомологічних хромосом

процес розходження гомологічних хромосом

Запитання 3

Аа це-

варіанти відповідей

 гомозиготний організм

гетерозиготний організм

алельний організм.

Запитання 4

Які ознаки успадковуються лише чоловіками

варіанти відповідей

Зчеплені з X хромосомою

Зчеплені з Y хромосомою

Зчеплені з аутосомою

Запитання 5

Вкажіть гамети, які може формувати особина з генотипом ААВв

варіанти відповідей

Аа

АВ

 Ав

аВ

ав

Запитання 6

Що таке ген?

варіанти відповідей

 Молекула ДНК

Локус хромосоми

Ділянка молекули ДНК

Запитання 7

При схрещуванні чорного кролика (Аа) з чорним кроликом (Аа) в першому поколінні вийдуть кролики

варіанти відповідей

100% чорні

50% чорних, 50% білих

75% чорних і 25% білих

Запитання 8

Руде волосся-рецесивна ознака, чорне-домінантна. При яких шлюбах народжуватимуться діти з рудим волоссям з ймовірностю 50%:

варіанти відповідей

аа +аа

 Аа+аа

Аа+Аа

АА+АА

Запитання 9

У дурману пурпуровий колір квіток (Р) домінує над білим (р), а колючі коробочки (D)- над гладенькими (d). Форму рослини, яка має пурпурові квітки й гладенькі коробочки, схрестили з формою, яка має білі квітки й колючі коробочки. Визначте генотипи батьків?

варіанти відповідей

 PPdd+ppDD

PpDd+PPDD

PpDd+PpDd

PPDD+ppdd

Запитання 10

Успадкування, зчеплене зі статтю:

варіанти відповідей

Гени Х-хромосоми успадковуються двома статями

 Гени У-хромосоми успадковуються тільки чоловіками

Гени дальтонізму і гемофілії локалізовані в Х-хромосомі рецесивним геном

 Гени У-хромосоми успадковуються двома статями

Запитання 11

Фенотип формується під впливом

варіанти відповідей

тільки генотипу

 діяльності людини

генотипу і умов зовнішнього середовища

тільки умов зовнішнього середовища

Запитання 12

Укажіть тип мінливості, за якого генотип залишається сталим:

варіанти відповідей

мутаційна

 хромосомна 

 модифікаційна

комбінативна

Запитання 13

Наркотичні речовини належать до:

варіанти відповідей

біологічних мутагенів

фізичних мутагенів

 хімічних мутагенів

Запитання 14

Втрата, додавання чи заміна нуклеотидів є прикладом

варіанти відповідей

хромосомної мутації

геномної мутації

генної мутації

Запитання 15

Опушення хвостика у рачка артемії залежить від солоності води. Про яку мінливість йде мова?

варіанти відповідей

комбінаційну

мутаційну

модифікаційну

Запитання 16

Елементарною одиницею еволюційного процесу є

варіанти відповідей

клас

 популяція

вид

особина

Запитання 17

Оберіть соціальні чинники антропогенезу

варіанти відповідей

мова

трудова діяльність

 боротьба за існування

суспільний спосіб життя

природний добір

спадкова мінливість

Запитання 18

Рушійними силами еволюції за Ч.Дарвіним є

варіанти відповідей

природний добір

неспадкова мінливість

внутрішнє прагнення до прогресу

спадкова мінливість

штучний добір

боротьба за існування

Запитання 19

Виберіть ВСІ ознаки живого, характерні для вірусів ( три відповіді):

варіанти відповідей

мають форму кристалів

для них характерна спадковість

не мають клітинної будови

здатні до самовідновлення

поза межами клітини, то своїх властивостей не виявляють

Запитання 20

Організми, яким властивий автотрофний спосіб живлення:

варіанти відповідей

Бурі водорості

Білий гриб

Амеба звичайна

Хвощ польовий

Ціанобактерії

Орхідеї

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест