Контрольна робота з електротехніки

Додано: 1 лютого
Предмет:
Тест виконано: 1 раз
21 запитання
Запитання 1

Місце з"єднання більш ніж двох провідників називається...

варіанти відповідей

Вітка

Вузол

Контур

Двополюсник

Запитання 2

Електричний струм - це

варіанти відповідей

хаотичний рух заряджених частинок

впорядкований рух заряджених частинок

вільний рух заряджених частинок

впорядкований рух нейтральних частинок

Запитання 3

Як називається наука про вимірювання?

варіанти відповідей

Фізика

Астрономія

Метрологія

Електротехніка

Запитання 4

За допомогою якого приладу можна виміряти силу струму? Як він вмикається в коло?

варіанти відповідей

Послідовно амперметр

Паралельно, амперметр

Послідовно, вольтметр

Паралельно, вольтметр.

Запитання 5

Різниця між показом приладу і дійсним значенням вимірювальної величини називається

варіанти відповідей

поправкою

абсолютна похибкою

відносна похибкою

зведена похибка

Запитання 6

При паралельному з’єднанні трьох провідників загальна сила струму рівна…

варіанти відповідей

I=I1+I2+I3

I=I1=I2=I3

Запитання 7

При паралельному з’єднанні трьох провідників загальний опір дорівнює…

варіанти відповідей

R=R1=R2=R3

R=R1+R2+R3

1/R=1/R1+1/R2+1/R3

Запитання 8

Виберіть малюнок на якому зображено паралельне з'єднання

варіанти відповідей
Запитання 9

Яку силу називають силою Ампера?

варіанти відповідей

Силу, яку вимірюють амперметром.

Силу, з якою магнітне поле діє на рухомий заряд.

Силу, з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом.

Силу, з якою магнітне поле діє на магнітну стрілку

Запитання 10

Позначення сили струму:

варіанти відповідей

R

P

q

ρ

Q

U

I

A

Запитання 11

Математичний вираз, що є формулою закону Ома для повного кола. 

варіанти відповідей

U/R

Aст/q

ε/(R+r)

q/t

Запитання 12

Пристрій призначений  для випрямлення змінного струму якоря для зовнішнього кола у генераторів; у двигунів - для зміни напрямку струму в провідниках обмотки якоря при його обертанні називається...


варіанти відповідей

Станина

Якір

Колектор

Щітки

Запитання 13

електрична машина постійного струму , що перетворює механічну енергію на електричну називається....


варіанти відповідей

Двигун

Трансформатор

Стабілізатор

Генератор

Запитання 14

Що називають змінним струмом

варіанти відповідей

Періодичні зміни заряду, сили струму й напруги, що спричинені електрорушійною силою, яка періодично змінюється.

Періодичні зміни заряду, сили струму й напруги в коливальному контурі.

Периодичні зміни електричного й магнітного полів, що поширюються в просторі.

овільні зміни електричного й магнітного полів.

Запитання 15

Яку силу називають силою Ампера?

варіанти відповідей

Силу, яку вимірюють амперметром.

Силу, з якою магнітне поле діє на рухомий заряд.

Силу, з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом.

Силу, з якою магнітне поле діє на магнітну стрілку

Запитання 16

Яка величина є силовою характеристикою магнітного поля?

варіанти відповідей

Індуктивність

Магнітний потік

Сила струму

Вектор магнітної індукції

Запитання 17

Машини, в яких обертове магнітне поле і обертова частина машини обертається з різними швидкостями називаються...

варіанти відповідей

машини змінного струму

машини постійного струму

асинхронні електричні машини

синхронні електричні машини

Запитання 18

Як називається обмотка ротора асинхронного двигуна, якщо в пази обмотки укладено стержні із струмопровідного матеріалу, які з торців замикаються кільцями, утворюючи так зване біляче колесо.

варіанти відповідей

Фазна

Короткозамкнена

Ізолююча

Колекторна

Запитання 19

Статором синхронного генератора називається...

варіанти відповідей

Частина обмотки, де індукується ЕРС

Нерухома частина генератора

Рухома частина генератора

Частина обмотки ротора

Запитання 20

Магнітне поле статора синхронного двигуна обертається з частотою 3000 об/хв, з якою частотою обертається ротор?

варіанти відповідей

1500 об/хв

3000 об/хв

1000 об/хв

Не достатньо даних для обчислення

Запитання 21

Як можна змінити напрямок обертання ротора асинхронного однофазного двигуна?

варіанти відповідей

Змінити напрямок струму в пусковій або робочих обмотках


Змінити величину навантаження

Змінити величину напруги

Змінити напрям струму в пусковій і робочій обмотках

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест