10 клас. Підсумкова контрольна робота.

Додано: 12 травня 2020
Предмет: Географія, 10 клас
Тест виконано: 15 разів
140 запитань
Запитання 1

Що не є характерним для країн Європи

варіанти відповідей

Старіння нації

депопуляція

іміграція

високі темпи урбанізації

Запитання 2

оберіть "зайву" країну Європи за формою правління

варіанти відповідей

Італія

Іспанія

Португалія

Швеція

Запитання 3

Протока Гібралтар контролюється

варіанти відповідей

Іспанією

Потругалією

Великою Британією

Марокко

Запитання 4

прапор якої країни на зображені ?

варіанти відповідей

Норвегія

Данія

Швеція

Фінляндія

Запитання 5

Найбільша країна за населенням в Європі

варіанти відповідей

Франція

Німеччина

Італія

Велика Британія

Запитання 6

Лідер в світі за відвідуванням туристами

варіанти відповідей

Італія

Іспанія

Франція

Німеччина

Запитання 7

Прямі лінії кордонів країн Африки свідчать про

варіанти відповідей

добрососідські стосунки

колоніальне минуле

пустельні території

Запитання 8

На малюнку зображено контури держави

варіанти відповідей

Єгипет

Лівія

Алжир

ПАР

Запитання 9

За формою правління Ватикан є

варіанти відповідей

Конституційною монархією

Теократичною монархією

Парламентською республікою

Президентською республікою

Запитання 10

провідною галуззю промисловості Німеччини є

варіанти відповідей

харчова промислоість

легка промисловість

машинобудування

Запитання 11

Лідером в світі по ВНП є

варіанти відповідей

Китай

Японія

США

Саудівська Аравія

Запитання 12

На малюнку зображено прапор

варіанти відповідей

Мексики

Італії

Іспанії

Мадагаскару

Запитання 13

"Хибна урабнізація" та "демографічний вибух" явища характерні для

варіанти відповідей

Білорусі

Польші

Індії

України

Запитання 14

Приклад міської забудови ілюструє поняття

варіанти відповідей

Урбанізація

Рур-урбанізація

Хибна урбанізація

Субурбанізація

Запитання 15

оберіть неправильний варіант

варіанти відповідей

Індія - індуїзм

Японія - синтоїзм

Ізраїль - іудаїзм

Ефіопія - іслам

Запитання 16

на малюнку прапор

варіанти відповідей

Китаю

Пд Кореї

Пн Кореї

Японії

Запитання 17

лідером в світі по ВВП є

варіанти відповідей

Китай

США

Японія

Росія

Запитання 18

оберіть варіант відповіді який не стосується Франції

варіанти відповідей

республіка

унітарна

Велика 7

федерація

Запитання 19

Країна, яка в односторонньому порядку проголосила незалежність, але не одержала загального міжнародного визнання:


варіанти відповідей

А) протекторат

Б) кондомініум

В) квазідержава

Г) колонія

Запитання 20

Укажіть правильне твердження про населення країн «великої сімки»:варіанти відповідей

А) низький рівень та високі темпи урбанізації

Б) переважна частка зайнятих у сільському господарстві

В) низький чи від’ємний показник природного приросту

Г) незначна частка зайнятих у сфері послуг

Запитання 21

Що таке демографічний вибух:

варіанти відповідей

A) різке збільшення приросту населення

Б) різке зниження смертності

В) різке збільшення народжуваності при високій смертності

Г) різке зниження народжуваності при низької смертності.


Запитання 22

Під механічним рухом населення розуміють:

варіанти відповідей

А) міграцію

Б) народжуваність

В) працездатність

Г) відтворення

Запитання 23

Вкажіть найбільш правильне визначення поняття «урбанізація»:

варіанти відповідей

A) ріст міст

Б) ріст міського населення

В) ріст міст, міського населення й посилення ролі міст у розвитку суспільства

Г) ріст міст і міського населення

Д) поширення міського способу життя

Запитання 24

Визначте корисну копалину, міжнародні вантажопотоки якої відображено на картосхемі.

варіанти відповідей

А) кам'яне вугілля

Б) мідна руда

В) залізна руда

Г) нафта

Запитання 25

Виберіть державу для якої характерні такі особливості:

високорозвинена переселенська країна з подвійною економікою, ТНК США відіграють важливу роль в розвитку машинобудування

варіанти відповідей

А) Чилі


Б) США

В) Мексика

Г) Канада

Запитання 26

Величезну роль у формуванні населення США зіграла імміграція. Сьогодні у структурі населення переважають:

варіанти відповідей

А) афроамериканці

Б) латиноамериканці

В) європейці

Г) азіати

Д) корінні жителі 

Запитання 27

За формою державного управління держави можуть бути:

варіанти відповідей

А) федераціями

Б) унітарними державами

В) республіками

Г) монархіями

Запитання 28

Ситуацію з відтворенням населення в сучасній Європі називають «демографічною зимою» тому, що:


варіанти відповідей

А) збільшується частка жінок в структурі населення

Б) найнижчий природний приріст у світі 

В) часткова депопуляція

Г) зростає тривалість життя

Запитання 29

Які країни із перерахованих відносяться до «великої сімки»:

варіанти відповідей

А) Німеччина

Б) Іспанія

В) Франція

Г) Португалія

Д) Велика Британія

Ж) Італія.

Запитання 30

4. Оберіть два судження, що характерні для економіки країн Океанії

варіанти відповідей

А) Океанію утворюють три дуги островів: Макронезія, Мікронезія, Меланезія

Б) багато країн Океанії мають значні рекреаційні ресурси, але вони недостатньо використовуються через віддаленість регіону

В) Океанію населяють вихідці з Європи

Г) видобуток фосфоритів ведеться у Науру та Маршалових островах, нікелевих руд - у Новій Каледонії, золота - на Фіджі.


Запитання 31

Буквами А, Г і В на карті позначені


варіанти відповідей

А Колумбія, Аргентина та Чилі

Б Болівія, Бразилія та Перу

В Колумбія, Перу та Болівія

Г Венесуела, Болівія та Перу

Запитання 32

Від якого півострова вирушили у плавання кораблі експедицій під командуванням Х. Колумба і Ф. Магеллана?

варіанти відповідей

Скандинавського

 Балканського

 Апеннінського

 Піренейського

Запитання 33

Від якого півострова вирушили у плавання кораблі експедицій під командуванням Х. Колумба і Ф. Магеллана?

варіанти відповідей

Скандинавського

Піренейського

Апеннінського

Балканського

Запитання 34

Порівняно із середньосвітовим показником в Україні менша

варіанти відповідей

лісистість території.

забезпеченість ресурсами кам’яного вугілля.

природна родючість ґрунтів

частка ріллі в структурі земельних угідь.

Запитання 35

Укажіть вид міграції населення, прикладом якого є залучення гравців-іноземців до складу команд футбольних клубів України.

варіанти відповідей

примусова

політична

культурна

трудова

Запитання 36

Яким видом транспорту доцільно перевозити на великі відстані в межах України значні обсяги коксу, нафти і нафтопродуктів?

варіанти відповідей

автомобільним

трубопровідним

водним

залізничним

Запитання 37

Укажіть особливість політичної карти Латинської Америки.

варіанти відповідей

за формою правління більшість країн є республіками

за адміністративно-територіальним устроєм усі країни унітарні

майже всі країни належать до групи найменш розвинених

немає залежних територій, підпорядкованих іншим державам

Запитання 38

Панамериканське шосе — це найдовша у світі мережа автодоріг, що сполучає

варіанти відповідей

східне і західне узбережжя Південної Америки.

Приатлантичний мегаполіс з Каліфорнійським.

Аляску з південними районами Аргентини.

внутрішні райони сельви з узбережжям материка.

Запитання 39

У другій половині XX ст. найбільші райони нафтопереробки й нафтохімічної промисловості в Західній Європі сформувалися в гирлах великих річок — Рейну, Темзи, Сени, Рони, Ельби. Що стало основним чинником такого вибору місця розташування підприємств цих галузей?

варіанти відповідей

відкриття родовищ нафти на шельфі прилеглих морів і прокладання від них підводних нафтопроводів до узбережжя

судноплавність зазначених річок, якими нафта транспортувалася від місць її видобутку на суходолі

наявність великих портів, спроможних приймати привізну нафту з інших регіонів світу

достатня кількість водних ресурсів, необхідних у технологічних процесах галузей

Запитання 40

Уряд Росії повідомив, що збільшить витрати на фінансування державної програми, «основна мета якої — створення висококонкурентної галузі та повернення її на світовий ринок як третього за обсягом продукції виробника після постійних лідерів цього ринку — США і Західної Європи». Про яку галузь господарства йдеться?

варіанти відповідей

газовидобувну промисловість

електротехнічну промисловість

чорну металургію

літакобудування

Запитання 41

Найбільшими виробниками сільськогосподарської продукції є США, Китай, Бразилія, Індія. Що є характерним для всіх цих країн?

варіанти відповідей

аграрна та аграрно-індустріальна структура економіки

великі розміри території та велика кількість населення

незначна місткість внутрішнього споживчого ринку

екстенсивний шлях розвитку аграрного виробництва

Запитання 42

Який основний чинник зумовив розвиток алюмінієвої промисловості в Катарі, Бахрейні, Кувейті, Об’єднаних Арабських Еміратах?

варіанти відповідей

великі запаси бокситів у надрах країн

водні ресурси Перської затоки

забезпеченість енергоресурсами

дешева робоча сила

Запитання 43

Що є проявом міжнародної економічної інтеграції?

варіанти відповідей

зростання ролі сфери послуг і зменшення ролі сфери матеріального виробництва

становлення євро як регіональної та світової валюти

збільшення частки наукомістких виробництв у розвинених країнах

збільшення розриву між рівнями економічного розвитку окремих країн

Запитання 44

Установіть відповідність між островом та державою, якій належить цей острів.

Сицилія.

варіанти відповідей

Індонезія

Австралія

Італія

Японія

Запитання 45

Установіть відповідність між островом та державою, якій належить цей острів.Суматра.

варіанти відповідей

Індонезія

Австралія

Індія

Японія

Запитання 46

Виберіть рекордні об’єкти світу, інформацію про які потрібно включити до розділу «Австралія» у географічному довіднику.

варіанти відповідей

найбільше за обсягом видобування родовище бокситів Уейпа

найпівденніше місто-мільйонер Мельбурн

найбільший за вантажообігом морський порт Шанхай

найвисокогірніша залізнична станція Тангла (5068 м над рівнем моря)

найпотужніша гідроелектростанція «Три ущелини»

найдовша огорожа (5614 км) для захисту від диких тварин

найбільший християнський храм — собор святого Петра

Запитання 47

Укажіть спільні риси господарства трьох країн — України, Польщі та Білорусі

варіанти відповідей

за структурою ВВП це індустріально-аграрні країни

місце у міжнародному поділі праці визначають галузі добувної промисловості

у структурі електроенергетики основну роль відіграють ТЕС


машинобудування зорієнтоване лише на внутрішній ринок

сформувалось три сільськогосподарські зони

немає відмінностей у рівнях концентрації виробництва між окремими районами в країнах

територією проходять транзитні транспортні магістралі

Запитання 48

Визначте відстань між двома об’єктами на місцевості (у кілометрах), якщо ця відстань на карті, масштаб якої 1:500 000, становить 12 см.

варіанти відповідей

6

60

600

16

Запитання 49

Перші відомості про природу навколополярних областей Північного Льодовитого океану було здобуто завдяки дрейфу судна під командуванням

варіанти відповідей

Ф.Нансена.

Ф. Маґеллана.

Д. Лівінгстона.

М. Міклухо-Маклая.

Запитання 50

Який час показує встановлений на шкільному географічному майданчику сонячний годинник?

варіанти відповідей

Всесвітній

поясний

місцевий

літній

Запитання 51

Укажіть головну причину утворення й закономірного розташування сучасних материків.

варіанти відповідей

метаморфізація гірських порід

коливальні рухи земної кори

рух літосферних плит

виверження вулканів

Запитання 52

Як називається короткочасне раптове підняття води в річці?

варіанти відповідей

заплава

межень

повінь

паводок

Запитання 53

Яке твердження щодо географічного положення Австралії правильне?

варіанти відповідей

уся територія Австралії розташована в Західній півкулі

Південний тропік перетинає Австралію майже посередині

Австралія омивається водами Атлантичного та Індійського океанів

найближче до Австралії розташований материк Південна Америка

Запитання 54Найповноводніша річка Африки, що двічі перетинає екватор,

варіанти відповідей

Ніл.

Конго

Замбезі

Нігер

Запитання 55

У якій країні Океанії є міста-мільйонери?


варіанти відповідей

Маршалові Острови

Папуа-Нова Гвінея

Нова Зеландія

 Соломонові Острови

Запитання 56

Визначте, які країни відносяться до Меланезії:


варіанти відповідей

 Фіджі, Папуа-Нова Гвінея, Соломонові Острови

 Нова Зеландія, Тонга, Самоа

Тувалу, Федерація Мікронезії

 Маршалові Острови, Кірибаті, Науру

Запитання 57

Назвіть країну Америки, яка не має виходу до моря чи океану:


варіанти відповідей

 Уругвай

Болівія

Парагвай

Суринам

Запитання 58

Основні чинники , що визначають місце США в міжнародному поділі праці :


варіанти відповідей

вигідне економіко - географічне положення

 велика густота населення

значні запаси мінеральної сировини

має велику площу

Запитання 59

В яких країнах Америки здійснюють запуски космічних літальних апаратів:

варіанти відповідей

Канада, США

Мексика, Бразилія

США, Бразилія, Французька Гвіана

Бразилія, Аргентина

Запитання 60

Виберіть країни Карибського басейну:

варіанти відповідей

Куба, Суринам, Гайана

Панама, Гаїті, Гондурас

Ямайка, Гаїті, Аруба

Беліз, Барбадос, Домініка

Запитання 61

У структурі виробництва електричного струму в Америці переважають  ГЕС в таких країнах:


варіанти відповідей

Бразилія, Канада

США, Канада

Бразилія, Аргентина

США, Мексика

Запитання 62

Особливості економіки африканських країн :


варіанти відповідей

домінування продукції первинного сектору в експорті

 сприятливі природні умови

багатоукладність господарства

 економічна відсталість більшості країн

Запитання 63

Країни " зручного прапора":

варіанти відповідей

Панама

Ангола

Гаїті

Ліберія

Запитання 64

Найрозвиненіша країна Африки, член G-20, має три столиці, посідає 1 місце з виробництва платини:

варіанти відповідей

Єгипет

ПАР

Лівія

Алжир

Запитання 65

Укажіть найбільш характерні особливості машинобудування США:


варіанти відповідей

 особливу роль відіграє верстатобудування, дінамічно розвивається автомобілебудування, зберігає своє значення сільскогосподарське машинобудування;

 найбільше продукції випускає автомобілебудування, зростає значення суднобудування, динамічно розвивається електроніка;

 особливу роль відіграє аерокосмічна промисловість, дінамічно розвивається електроніка, зберігає своє значення автомобілебудування;

найбільше продукції випускає тракторобудування, зростає роль автомобілебудування , динамічно розвивається верстатобудування

Запитання 66

Проблема подолання економічної відсталості найгостріше стоїть перед країнами Африки, тому що ці країни:


варіанти відповідей

найбільші боржники розвинених держав;

 недостатньо забезпечені природними ресурсами;

 мають дуже нестабільне внутрішнє становище;

 довгий час були колоніями і на цей час продовжують економічно повністю залежати від розвинених країн

Запитання 67

До Нових Індустріальних Країн Америки належать:


  

  

  

варіанти відповідей

Бразилія

Мексика

Аргентина

Куба

Запитання 68

Перше місце серед країн - виробників міді посідає:

варіанти відповідей

Ямайка

Бразилія

Чилі

США

Запитання 69

Укажіть, на який вид ресурсів найбільше багата Австралія:


варіанти відповідей

 агрокліматичні

лісові

рекреаційні

мінеральні

Запитання 70

Проблема піратства тісно пов"язана з


варіанти відповідей

Кенією

Суданом

Сомалі

Алжиром

Запитання 71

Найбільший аеропорт в світі знаходиться в місті


варіанти відповідей

 Нью-Йорк

 Цинцинатті

Солт-Лейк-Сіті

Атланта

Запитання 72

Більшість населення Канади проживає


варіанти відповідей

 на кордоні з США

на узбережжі океанів

в місцях вирубки лісу

в північній частині

Запитання 73

Африка складається з

варіанти відповідей

5 субрегіонів

5 регіонів

6 субрегіонів

6 регіонів

Запитання 74

Яка з країн належить до Північноамериканського спільного ринку (НАФТА)?

варіанти відповідей

Мексика

Куба

Гватемала

 Панама

Запитання 75

Якій державі належить острів Гренландія Північної Америки?

варіанти відповідей

 Данія

 Канада

 США

   Франція

Запитання 76

В якій країні Африки розташовано місто Йоганнесбург, що має багато міжнародних банків, великі фірми, фондову біржу?

варіанти відповідей

Єгипет

Південно-Африканська Республіка

Туніс

Марокко

Запитання 77

У якій країні найбільше у світі кількість овець

варіанти відповідей

 Казахстан

Китай

Автралія


Нова Зеландія

Запитання 78

Більшість країн Африки є

варіанти відповідей

 країнами середніх можливостей

 країнами ОПЕК

 найменш розвиненими країнами

Запитання 79

Форма правління в Японії

варіанти відповідей

абсолютна монархія

конституційна монархія

президентська республіка

парламентська республіка

Запитання 80

На сьогодні нерозвязані територіальні суперечки Японія має з

варіанти відповідей

Китаєм

Росією

Північною Кореєю

Південною Кореєю

Запитання 81

В якій галузі машибудування використовується логотип

варіанти відповідей

суднобудування

автомобілебудування

авіабудування

Запитання 82

Національна релігія Японії

варіанти відповідей

Конфуціанство

Синтоїзм

Буддизм

Запитання 83

За ВВП Китай в світі займає

варіанти відповідей

1 місце

2 місце

3 місце

Запитання 84

Госоподарство і населення Китаю зосереджено на

варіанти відповідей

сході

заході

півночі

півдні

Запитання 85

За рівнем економічного розвитку Китай є країною

варіанти відповідей

перехідної економіки

планової економіки

середніх можливостей

Запитання 86

До 1947 року Індія була колонією

варіанти відповідей

Франції

Великобританії

Португалії

Іспанії

Запитання 87

Близько 60% робочої сили Індії зайняті в

варіанти відповідей

сфері послуг

сільському господарстві

промисловості

Запитання 88

Для демографічної ситуації Індії характерно

варіанти відповідей

"старіння нації"

депопуляція

"демографічний вибух"

І тип відтворення населення

Запитання 89

 у якій країні найбільше у світі кількість овець

варіанти відповідей

Казахстан

Китай

Автралія

Нова Зеландія

Запитання 90

Австралія є одним з провідних виробників

варіанти відповідей

сталі

алюмінію

чавуну

феросплавів

Запитання 91

Сучасне населення Австралії сформувалося з

варіанти відповідей

пересенців з Нового світу

вязнів-колоністів з Європи

племен маорі

Запитання 92

Столиця США розташвана в

варіанти відповідей

штаті Вашингтош

федеральному окрузі Колумбія

штаті Нью-Йорк

Запитання 93

Найбільший аеропорт в світі знаходиться в місті

варіанти відповідей

Нью-Йорк

Цинцинатті

Атланта

Солт-Лейк-Сіті

Запитання 94

Металургійна столиця США це

варіанти відповідей

Пітсбург

Нью-Йорк

Хюстон

Запитання 95

Більшість населення Канади проживає

варіанти відповідей

на кордоні з США

на узбережжі океанів

в місцях вирубки лісу

Запитання 96

За кількістю етнічних українців Канада в світі на

варіанти відповідей

1 місці

2 місці

3 місці

Запитання 97

Яку країну виділено на карті?

варіанти відповідей

Аргентину

Колумбію

Перу

Еквадор

Запитання 98

Найбільш розвиненною країною Африки є

варіанти відповідей

ПАР

ЦАР

Єгипет

Лівія

Запитання 99

Яка з країн не є членом ОПЕК?

варіанти відповідей

Лівія

Нігерія

Алжир

Єгипет

Запитання 100

Іді Амін ,"Останній король Шотландії", правив в

варіанти відповідей

Уганді

Судані

ПАР

Мадагаскарі

Запитання 101

Більшість країн Африки є

варіанти відповідей

країнами середніх можливостей

найменш розвиненими країнами

країнами ОПЕК

Запитання 102

Проблема піратства тісно повязана з

варіанти відповідей

Кенією

Суданом

Сомалі

Алжиром

Запитання 103

Суверенне політичне утворення , яке має свою територію , на якій діють її органи влади - це :

варіанти відповідей

держава

країна

залежна територія

Запитання 104

Назвіть дату створення Європейського Союзу і зазначте скільки держав входить на даний час до ЄС :

варіанти відповідей

23 березня 1957 р.

1 листопада 1993 р.

7 лютого 1991 р.

28 держав

6 держав

27 держав

Запитання 105

Причинами погіршення демографічної ситуації в Європі є ?

варіанти відповідей

зростання частки людей похилого віку

зростання середньої тривалості життя

зниження рівня народжуваності

масова міграція

висока смертність

зростання рівня безробіття

Запитання 106

Найбільшим виробником кам'яного вугілля в Європі є :

варіанти відповідей

Німеччина

Польща

Україна

Швеція

Запитання 107

Панівною релігією в Європі є :

варіанти відповідей

буддизм

католицизм

православ'я

протестантизм

Запитання 108

В Азії розташовані найбільші за чисельністю країни світу :

варіанти відповідей

Росія

Китай

Індія

Пакистан

Запитання 109

Найвищий темп природного приросту характерний для :

варіанти відповідей

Китаю

Індії

Афганістану

Бахрейну

Запитання 110

Більшість країн Азії входять до групи країн :

варіанти відповідей

високорозвинених

що розвиваються

з плановою економікою

середньорозвинених

Запитання 111

Найбільші запаси кам'яного вугілля в Азії зосереджені в :

варіанти відповідей

Монголії

Японії

Китаї

Казахстані

Запитання 112

Для більшості країн Азії провідним видом економічної діяльності є :

варіанти відповідей

промисловість

сільське господарство

сфера послуг

Запитання 113

Австралія посідає перше місце в світі :

варіанти відповідей

за поголів'ям овець

за видобутком алмазів

за експортом яловичини і телятини

за експортом страусиного м'яса

Запитання 114

Ця наймогутніша в економічному та військовому аспектах країна володіє ядерною зброєю й виступає гарантом миру й безпеки в регіоні

варіанти відповідей

Мексика

Канада

США

Бразилія

Запитання 115

Більшість країн Америки за формою державного правління і територіального устрою - це :

варіанти відповідей

монархії

республіки

унітарні

федерації

держави у складі Співдружності( Брит. )

Запитання 116

Провідною галуззю сільського господарства Америки є :

варіанти відповідей

рослинництво

тваринництво

квітникарство

Запитання 117

У структурі виробництва електричного струму в Америці переважають :

варіанти відповідей

ТЕС

ГЕС

АЕС

ВЕС

СЕС

Запитання 118

Основні чинники , що визначають місце США в міжнародному поділі праці :

варіанти відповідей

вигідне економіко - географічне положення

велика густота населення

значні запаси мінеральної сировини

має велику площу

Запитання 119

За формою правління більшість держав Африки належить до :

варіанти відповідей

президентських республік

абсолютних монархій

колоніально - залежних

Запитання 120

Особливості економіки африканських країн :

варіанти відповідей

економічна відсталість більшості країн

швидкими темпами розвивається економіка

сприятливі природні умови

багатоукладність господарства

домінування продукції первинного сектору в експорті

Запитання 121

Провідна галузь промислового комплексу країн Центральної Європи:


варіанти відповідей

А)хімічна промисловість

Б)харчова промисловість

В)чорна металургія

Г)машинобудування і металообробка 

Запитання 122

Укажіть характерну рису транспорту європейських країн
варіанти відповідей

А)основні потоки вантажів забезпечують трансконтинентальне залізничне сполучення

Б)більшість зовнішніх перевезень здійснюється водним та повітряним транспортом

В)низька якість доріг зтвердим покриттям

г)основним у пасажироперевіезенні є залізничний транспорт

Запитання 123

Економічний район Німеччини, який вважають найбільш розвиненим у господарському відношенні
Г)Прирейнський південний захід

варіанти відповідей

А)Баварія

Б)Саксонія

В)Пн.Рейн –Вестфалія

Г)Прирейнський південний захід

Запитання 124

Найбільша за кількістю населення країна Європейського Союзу


варіанти відповідей

А)Великобританія

Б)Франція

В)Італія

Г) Німеччина

Запитання 125

Провідна галузь машинобудування Японіїваріанти відповідей

А)електромашинобудування

Б)автомобілебудування

В)суднобудування

Г)сільськогосподарське машинобудування

Запитання 126

Спеціалізація сільського господарства Японії


варіанти відповідей

А)плодоовочівництво

Б)шовківництво

В)вирощування рису

Г)м’ясо- молочне тваринництво.

Запитання 127

В енергетичному балансі Китаю головну роль відіграє:


варіанти відповідей

А)нафта

Б)вугілля

В)природний газ

Г)атомна енергія 

Запитання 128

В Індії переважає вирощування

варіанти відповідей

А) цукрових буряків

Б)цукрової тростини

В)рапсу

Г)сої

Запитання 129

Найбільшим центром виробництва автомобілів в США є місто

варіанти відповідей

А) Сіетл

Б)Детройт

В)Чикаго

Г)Даллас

Запитання 130

Головний кам'яновугільний басейн США

варіанти відповідей

А)Центральний

Б)Західний Внутрішній

В)Аппалацький


Г)Форт-Юніон

Запитання 131

Центри авіаракетної промисловості США

варіанти відповідей

А) Даллас, Антанта

Б)Х'юстон, Новий Орлеан

В)Канаверал, Майямі

Г)Дненевер, Сент-Луїс

Запитання 132

Країна Африки яка є світовим лідером за експортом алмазів

варіанти відповідей

А)Замбія

Б)Зімбабве

В)ПАР

Г)Конго

Запитання 133

Країна Африки яка посідає провідне місце за видобутком нафти

варіанти відповідей

А)Алжир

Б)Лівія

В)Нігерія

Г)Єгипет

Запитання 134

Країна Африки яка має найвищий рівень соціально-економічного розвитку

варіанти відповідей

А)Єгипет

Б)Лівія

В)Південна Африка

Г)Марокко

Запитання 135

Вирощування таких експортних культур як арахіс, какао,кава, олійна пальма характерне для

варіанти відповідей

А)Північної Африки

Б)Західної Африки

В)Східної Африки

Г)Південної Африки

Запитання 136

Найбільш типова особливість сучасного господарства країн Африки

варіанти відповідей

А)високий рівень економічних показників і національного доходу

Б)переважання у промисловому виробництві гірничодобувної промисловості

В)різке переважання плантаційного господарства у сільському господарстві

Г)переважання в експорті продукції тваринництва й обробної промисловості

Запитання 137

Провідна галузь сільського господарства Австралії

варіанти відповідей

А)рослинництво

Б)м'ясо-вовняне тваринництво

В)вирощування технічних культур

Г)молочне тваринництво

Запитання 138

Головна причина яка примушує експортувати Австралію боксити в необробленому вигляді або у вигляді глинозему

варіанти відповідей

А)відсутність достатньої кількості водних ресурсів

Б)відсутність енергоресурсів

В)відсутність споживачів на внутрішньому ринку

Г)відсутність сучасних технологій

Запитання 139

Аборигенами Океанії є

варіанти відповідей

А)папуаси,полінезійці

Б)маорі, майя

В)індіанці, малайці

Г)кечуа, аймара

Запитання 140

Основним джерелом електроенергії Океанії є:

варіанти відповідей

А)АЕС

Б)малі ТЕС та ГЕС

В)припливні АЕС

Г)ГЕС

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест