Самостійна робота "Біосфера та грунти. Природні комплекси. Планета людей "

Тест виконано: 62 рази
24 запитання
Запитання 1

Біосфера - це ... оболонка.


варіанти відповідей

Тверда

Водна

Повітряна

Жива

Запитання 2

Який комплекс належить до природнього?


варіанти відповідей

ставок

водосховище

озеро

канал

Запитання 3

Найбільшим природним комплексом планети є:

варіанти відповідей

Атмосфера

Тихий океан

Євразія

 Географічна оболонка

Запитання 4

Закономірна зміна природних компонентів і природних комплексів від підніжжя до вершини гір - це:

варіанти відповідей

Безперервність

 Ритмічність

 Висотна поясність

Горизонтальна (широтна) зональність 

Запитання 5

Найродючішими ґрунтами у світі вважаються:

варіанти відповідей

Чорноземи

Каштанові

Дерново-підзолисті

Сірі лісові

Запитання 6

Основною особливістю ґрунтів, що відрізняє їх від гірських порід, є...

варіанти відповідей

Вологість

Тип

Родючість

Колір

Запитання 7

Найбільшу кількість населення має країна:

  

 

  


варіанти відповідей

Китай 

Україна

Індія

 Росія   

Запитання 8

Найбільш заселеною частиною світу є:

  

варіанти відповідей

Америка

Африка

Азія

Європа

Австралія

  

Антарктида

Запитання 9

Люди з однаковим кольором шкіри і волосся, формою розрізу очей і обличчя називаються:


  

  

варіанти відповідей

населення планети

народ

раса

Запитання 10

Для представників, якої раси характерні жовтий колір шкіри, округле, плоске обличчя, вузький розріз очей, темне пряме волосся?


  

 

варіанти відповідей

 австралоїдної

  монголоїдної

негроїдної

 європеоїдної

Запитання 11

Найбільша європейська держава:


 

варіанти відповідей

 Португалія

Франція

Німеччина

 Україна

  

Запитання 12

Яку кількість країн - сусідів має Україна:


 

варіанти відповідей

 9

  8

 7

 6

Запитання 13

Карта, на якій різними кольорами позначені країни світу, називається:


варіанти відповідей

  історичною

  топографічною

 Фізичною

 політичною

 

Запитання 14

Із поданого переліку виберіть держави-сусіди України: 

варіанти відповідей

Польща

 Румунія

  Китай

 Молдова

Чехія

Болгарія

Запитання 15

Баобаб - це дерево, що в своєму стовбурі накопичує велику кількість вологи. В якій природній зоні воно росте?


 


 

 

 

варіанти відповідей

 тундра

 савани

 пустелі

 екваторіальні ліси

Запитання 16

Оберіть з перелічених антропогенні (створені людиною) комплекси:


 

 

варіанти відповідей

 гори

  сад

  пустеля

 озеро

 канал

  Водосховища

 Ліс

Запитання 17

Свою назву ця природна зона отримала від місця свого знаходження. Рослинний світ представлений деревами, переплетеними ліанами, де живуть мавпи й різноманітні птахи, хижаки — великі змії, різні види диких кішок (леопарди, ягуари). Це — найбагатша життям природна зона.


  

варіанти відповідей

вологі екваторіальні ліси 

степи

напівпустелі і пустелі

  

 тайга

Запитання 18

Виберіть із запропонованих визначень те, що характеризує цілісність географічної оболонки.


  

варіанти відповідей

Зміна природних комплексів від підніжжя гір до їх вершин.

Взаємозв'язок і взаємозалежність компонентів географічної оболонки.

  Періодична повторюваність певних процесів у часі і просторі.

  

Зміна природних комплексів від екватора до полюсів.

Запитання 19

Основна відмінність між представниками різних рас:


 

варіанти відповідей

 спосіб життя

  зовнішні ознаки

місце проживання

 

мова

  

Запитання 20

Виберіть трійку лідерів країн за кількістю населення.

варіанти відповідей

США

Бразилія

Китай

Україна

Казахстан

Індія

Запитання 21

Із поданого переліку виберіть країни-сусіди України через Чорне море.

варіанти відповідей

Болгарія

Молдова

Грузія

Казахстан

Туреччина

Греція

Запитання 22

В природній зоні степу найпоширеніші грунти це...

варіанти відповідей

Сірі лісові

Чорноземи

Дерново-підзолисті

Каштанові

Запитання 23

Яка природна зона описана?

(Сувора зима і помірно тепле літо. Територія заболочена. Грунти - підзолисті. Ростуть ялина, кедр, сосна, ялиця. Тварини: лось, бурий ведмідь, тхір, багато птахів.)

варіанти відповідей

Тундра

Тайга

Широколистяні ліси

Арктичні пустелі

Запитання 24

Для якої природної зони характерно: поєднання листяних і хвойних порід. З тварин зустрічаються косуля, кабан, вовк, борсук, дятел.

варіанти відповідей

Мішані ліси

Екваторіальні ліси

Тайга

Степ

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест