Контрольна робота з теми "Числівник як частина мови"

Додано: 30 квітня
Предмет: Українська мова, 6 клас
Тест виконано: 609 разів
15 запитань
Запитання 1

У якому рядку всі числівники порядкові?

варіанти відповідей

двоє, троє, четверо, восьмеро;

вісім, одна десята, другий, перший;

одна восьма, дванадцять, п’ятнадцять, дві треті;

восьмий, сто двадцять перший, десятий, сорок четвертий.

Запитання 2

Неправильно вжито числівник на позначення часу в рядку:

варіанти відповідей

десять хвилин на третю; 

 п’ять тридцять;

за чверть третя;

двадцять хвилин на шосту.

Запитання 3

Числівники за значенням поділяються на:

варіанти відповідей

якісні, відносні й присвійні

назви істот і неістот;

прості й складні;

кількісні й порядкові.

Запитання 4

Позначте речення, яке потребує редагування:

варіанти відповідей

Більше ста тисяч людей щорічно відвідує цей музей.

Сюди прийшли більше семидесяти юнаків

У Сибірське море впадає триста тридцять шість річок.

У перегонах брали участь п'ятнадцятеро коней.

Запитання 5

Правильною є відмінкова форма числівника:

варіанти відповідей

ста сімдесяти чотирьом

 ста семидесяти чотирьох;

стома сімдесятьма чотирма;

(у) стах сімдесятьох чотирьох.

Запитання 6

Усі числівники – складні в рядку:

варіанти відповідей

тридцять, дев’яносто шість, сорок вісім, шістсот

триста сорок вісім, п’ятсот, дванадцять, сімдесят два

одинадцять, триста, п’ятдесят, шістсот

один, двісті чотири, двісті, п’ятий

Запитання 7

Визначте, яка форма числівника дев’ятсот сімдесят чотири в орудному відмінку є правильною:

варіанти відповідей

дев’ятистами сімдесяти чотирма

 дев’ятьомастами семидесяти чотирма

дев’ятьмастами сімдесятьма чотирма

дев’ятьмастами семидесятьма чотирма

Запитання 8

В якому рядку всі числівники записано правильно:

варіанти відповідей

восьмистам дев’яноста дев’яти, чотирнадцятьма

двох тисяч восьмисот восімдесяти дев’яти, п’яти

п’ятсот шестидесяти трьох, триста сорок п’ятьох


Запитання 9

Позначте рядок, у якому в усіх числівниках відмінюється тільки друга частина:

варіанти відповідей

чотириста, сімдесят, дев’ятсот

п’ятдесят, вісімдесят, кількадесят


сімсот, шістдесят, двісті

Запитання 10

Знайди помилку в узгодженні числівника з іменником.

варіанти відповідей

два професори

двадцять два учні

троє ягнят

три товариша

Запитання 11

Правильно узгоджено числівник з іменником

варіанти відповідей

два студента

чотири учні

три з половиною помідора

Запитання 12

У якому рядку всі відмінкові форми числівників правильні?

варіанти відповідей

ста семидесятого,семерьох

 трьохсот,шістьма

ста шестидесяти,трьома

сімох,двохстах

Запитання 13

Збірні числівники можна утворити

варіанти відповідей

від 40 до 100 та числівника 120

від 100 до 1000 та числівника 1001

від 31 до 90 та числівника 100

від 2 до 20 та числівника 30

Запитання 14

Виберіть рядок, у якому всі числівники збірні

варіанти відповідей

семеро, тридцять, сорок

четверо, шестеро, одинадцять

восьмеро, десятеро, три

двійко, трійко, обидва

Запитання 15

Виберіть рядок, у якому всі слова НЕ належать до числівників

варіанти відповідей

двоє, вісімнадцять, сотий

сто десятий, чотириста, двадцятеро

триметровий, десяток, по-перше

сім, вісім, двійко

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест